V Ostravě se demonstrovalo za záchranu nemocnice v Orlové

Ve čtvrtek 13. prosince se před Krajským úřadem v Ostravě sešli obyvatelé města Orlová a zaměstnanci nemocnice v Orlové, aby protestovali proti zrušení akutní péče v této nemocnici. Demonstraci organizovalo město ve spolupráci s naší odborovou organizací. Na 200 účastníků si vyslechlo sdělení mnoha řečníků, kteří se ve svých projevech vymezili proti zrušení akutních oddělení nemocnice.

Starosta Orlové Miroslav Chluban připomněl historii města a také nemocnice. Sdělil, že město chce v krajním případě nemocnici převzít, aby zabránilo omezení zdravotní péče pro své občany.

Za odbory vystoupila předsedkyně odborové organizace Denisa Stolarczyková, která zopakovala, že nemocnice je jako jedna z mála personálně stabilizovaná, a uvedla, že pod Petici za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj na pracovišti Orlová se podepsalo přes 11 000 petentů.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková sdělila, že politici by měli zvážit, že i oni budou potřebovat zdravotní péči. Ničit a rozbíjet to, co je zavedené, je snadné. Znovu budovat je těžké. Měli bychom se poučit z historie a neopakovat chyby. Problém nemocnice není ojedinělý, ale systémový.

Odbory podporují zachování akutní péče v Orlové a všechny odborové svazy, včetně ČMKOS a jejího předsedy Josefa Středuly, pokud bude potřeba, pomohou.

Následně se část demonstrantů odebrala na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. K bodu 8/1, kde se projednával další osud orlovské nemocnice vystoupili jak zastupitelé, tak řada zástupců z řad veřejnosti a starosta města Orlová. Všichni vystupující opět zopakovali argumenty za zachování akutní péče v nemocnici.

Denisa Stolarczyková předala hejtmanovi kraje petiční archy s průvodním dopisem.

Zastupitelstvo odhlasovalo umožnit vystoupení předsedkyně OS Dagmar Žitníkové, která není obyvatelkou kraje.

Předsedkyně Žitníková ve svém vystoupení připomněla, že problém podfinancování nemocnic není ojedinělý, ale systémový. Sdělila, že o podfinancování svých nemocnic téhož dne jedná také Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které ale jde jinou cestou. Zastupitelé v Karlových Varech svoji nemocnici podpoří částkou 65 mil. a nic neruší. Dotování nemocnic ovšem není systémové. Problém je podfinancování zdravotnictví.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spočítal, že v akutní nemocniční péči chybí 30 mld. Kč. Peníze přitom jsou. Na účtech pojišťoven je přes 40 mld. Je otázkou politické vůle, nebo nevůle, zda se dostanou do nemocnic a přes ně k pacientům.

Znovu vyzvala hejtmana kraje jako poslance, aby se kraje angažovaly, stejně jako v dopravě, v předložení návrhu systémového řešení = zvýšení objemu financí pro nemocnice.

Závěrem reagovala na informace, že ideální je spádová oblast okolo 130 000 obyvatel na jednu nemocnici. Odbory takové návrhy zásadně odmítají. V okolních evropských zemích – Německu, Rakousku, a také ve Švýcarsku, Holandsku jedna nemocnice zpravidla zabezpečuje péči pro 35 000 obyvatel.

Kam budeme směřovat? Hledejme cesty, které budou ku prospěchu všech. Nebořme, ale tvořme.

Zastupitelé si poté vzali 15minutovou přestávku na jednání klubů. Po jejím ukončení oznámili návrh usnesení, který restrukturalizaci péče odkládá a její podobu nebude schvalovat Rada, ale Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Velmi děkuji odborové organizaci nemocnice v Orlové, a zvláště předsedkyni Denise Stolarczykové, za jejich aktivity a nasazení.

Odbory jsou o vzájemné pomoci a solidaritě, nejsme lhostejní a umíme. DÍKY!

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám