Vyhodnocení dotazníkového šetření ke školení odborářů

Po dlouhé době jsme si dovolili oslovit naše kolegy z výborů základních odborových organizací s dotazníkovým šetřením, které bylo zaměřeno na školení našich členů. Chtěli jsme si nejen ověřit, zda školení, která jsme pořádali a budeme pořádat, jsou správná. Nebo naopak po čem naši členové volají a chybí jim při jejich odborové práci. Dotazník byl anonymní a byl vytvořen v aplikaci Google – formuláře.

Dotazník byl zaslán do základních odborových organizací dne 27. 3. 2024 a byl spuštěn po dobu jednoho měsíce. Odpovědi přišly z 25 % našich základních odborových organizací, které se aktivně zapojily do tohoto dotazníkového šetření. Nehodnotíme, zda je to málo, nebo hodně odpovědí, ale při všech úkolech, které mají funkcionáři plnit, vedle své práce, to považujeme za úspěch, že si členové našli čas a věnovali se vyplnění dotazníku.

A jak dopadly jednotlivé odpovědi na otázky? První otázka (graf č. 1) směřovala k tomu, jestli se členové rádi účastní školicích akcí. Přes 83 % odpovědí bylo kladných a 17 % odpovědí bylo záporných. Můžeme tedy konstatovat, že většina se školení účastní ráda. Což je pro přípravu budoucích akcí velmi přínosné.

Druhá otázka se věnovala osobní účasti (graf č. 2). V době moderních technologií jsme chtěli zjistit, o jaký druh účasti mají naši členové zájem. Ze zjištěných odpovědí 63 % respondentů odpovědělo kladně a 37 % respondentů záporně. Pořád převažuje u našich členů osobní účast na školicích akcích.

Ve třetí otázce (graf č. 3) jsme se chtěli dozvědět, jak dlouho by mělo školení trvat. Nabídli jsme respondentům několik možností délky konání školicí akce. Školení v délce 2 hodiny podporuje 37 % respondentů. Celé dopoledne se chce školit 41 % respondentů. Odpolední školení podporují pouze 2 % respondentů. O celodenní školení má zájem 16 % respondentů a vícedenního školení by se zúčastnila pouze 4 % respondentů.

Čtvrtá otázka (graf č. 4) našeho dotazníkového šetření se věnovala on-line prostoru a konání webinářů. 58 % respondentů odmítá on-line webináře a 42 % respondentů on-line školení vítá. V porovnání s grafem č. 2, kdy většina preferovala osobní školení, v on-line prostoru jsou názory respondentů skoro vyrovnané, přesto je to významný prvek, který budeme využívat v rámci vzdělávání.

V páté otázce (graf č. 5) jsme se věnovali délce on-line webinářů. Co našim členům vyhovuje a jaký časový úsek chtějí věnovat on-line školení. Dvě hodiny preferuje 74 % respondentů, 3 hodiny 20 % respondentů a 4 hodiny 6 % respondentů.

V šesté otázce (graf č. 6) jsme se ptali na roční období, ve kterém by se mělo školení pro naše členy konat. Odpovědi jsme seřadili podle ročních období, pokud někdo napsal měsíc, zařadili jsme ho k ročnímu období. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že jaro preferuje 27 %, podzim 30 %, zimu 28 % a nepreferuje žádné období 15 %. Žádný z respondentů nepodpořil letní měsíce konání školení.

V předposlední otázce (graf č. 7) jsme se ptali na místo konání školicí akce. Město, místo, které nejvíce našim členům vyhovuje. Respondenti zahrnuli do svých odpovědí i on-line školení. 30 % respondentů preferuje jako místo školení Prahu. Olomouci dává přednost 19 % respondentů. Olomouc jsme vybrali vzhledem k tomu, že se v ní opakovaně konala školení a chtěli jsme zjistit, jak vyhovuje našim členům. Krajská města preferuje 24 % respondentů. 2 % navrhují školení ve sklípku na Moravě. 6 % respondentů neví, kde by mělo školení probíhat. Školení na pracovišti chce 5 % respondentů, 12 % preferuje školení on-line. Přínosnou informací je pro nás požadavek na konání školicích akcí v krajských městech.

V poslední otázce (graf č. 8) dotazníkového šetření nás zajímalo, jaké školení chybí členům při odborové práci. Na tuto otázku odpovědělo pouze 57 respondentů. Nejvíce preferovali školení k zákoníku práce, a to v 28 %. Školení ke kolektivnímu vyjednávání požadovalo 14 % respondentů. 11 % respondentů požaduje školení k náboru nových členů. K vedení odborové organizace, včetně účetnictví, požaduje školení 12 % respondentů. Školení v oblasti psychologie by si přálo 5 % respondentů. Zajišťovací fond a proškolení v této oblasti požadují 2 % respondentů. Jiné odborné školení z oblasti ošetřovatelství požadují 2 % respondentů. 26 % respondentů je spokojeno s nabídkou školení, která odborový svaz pořádá.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim členům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Svými odpověďmi pomohou připravovat další školení pro naše členy na témata, která uvedli v dotazníkovém šetření, a v čase, který jim nejvíce vyhovuje. A pokusíme se nabídnout jak formu s osobní účastí, tak formu on-line webinářů. Byl zřízen intranet našeho odborového svazu, kde postupně budou k dispozici záznamy z on-line webinářů.

Nejbližší školení pro naše členy, a to s názvem Činnost odborové organizace, aneb máme odbory a co teď?, se bude konat 13. června 2024 od 9.30 hodin. Místem konání bude VOX, a. s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, sál BETA. Školení je určeno zejména pro začínající členy výboru odborové organizace. Cílem je představení činnosti odborové organizace jak z pohledu jejího působení u zaměstnavatele, včetně oblasti kolektivního vyjednávání, tak z pohledu její interní činnosti, fungování odborových orgánů, činnosti vůči členům a ve vztahu k OSZSP ČR a v neposlední řadě k rejstříkovému soudu. Připravili jej pro vás lektoři JUDr. Zuzana Dufalová, Mgr. Ladislav Kucharský.

Podobné články

Aktuality 15. 12. 2023 / 9:15

Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

Ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR.

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Načíst další
 
Napište nám