Vyjádření solidarity francouzským kolegům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je nám upřímně líto tragédie, která vaši zemi potkala. Pro nás, Čechy, je Francie zemí velice blízkou, oblíbenou a turisticky vyhledávanou, proto se nás velmi dotýká, co se v Paříži stalo. Spolu s vámi jsme přesvědčeni, že zlo nesmí zvítězit, že nás nesmí připravit o naše svobody a že se budeme moci dál bez obav potkávat pod Eiffelovou věží, v Louvru i jinde.

Myslíme na vás a jsme s vámi.

Za celý Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Dagmar Žitníková – předsedkyně
Ivana Břenková – místopředsedkyně
Lubomír Francl – místopředseda

Dear colleagues, we are sincerely sorry the tragedy, which met your country. For us, Czech Republic,  France is very close. It is very famous and visited country by tourists and the act, which happend in Paris is very touches us. Together with you we are convinced that the evil can´t win, take us our freedom and defend us to meet together without concerns under Eiffel Tower, in Louvre and elsewhere. We are thinking of you and we are with you.    
In solidarity,  for whole Czech Trade Union of Health and Social Care  
Dagmar Žitníková – chairwoman
Ivana Břenková – vice chairwoman
Lubomír Francl- vice chairman

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám