Výkonná rada OS vyzývá Hegera: Rezignujte!

V Praze dne 13. června 2012

Č.j. 301/2012 

Pane ministře,

výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na svém jednání dne 12. 6. 20012 hodnotila celkovou situaci ve zdravotnictví. Přítomní členové se jednomyslně shodli, že Vaše dosavadní působení ve funkci ministra zdravotnictví je katastrofou pro většinu zaměstnanců i pro pacienty.

Vámi chaoticky připravované právní předpisy nejsou dopředu promyšlené a jako celek působí destruktivně na celý segment zdravotnictví. Zástupci odborového svazu opakovaně vznášeli připomínky k připravovaným zákonům, ale většinou Vámi nebyly akceptovány ani vysoce odborné záležitosti.

Nejmarkantnějším případem je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která dává neomezenou moc zdravotním pojišťovnám nově nastavit síť nemocnic. Na spornost a důsledky tohoto ustanovení jste byl na různých jednáních opakovaně upozorňován. Za případné rušení nemocnic nesete odpovědnost Vy.

Není od věci připomenout i Vaši zodpovědnost při nedemokratickém způsobu projednání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a Vaši úlohu při podání pozměňovacího návrhu v rozsahu téměř sta stran, který jste pomohl „protlačit“ Poslaneckou sněmovnou. Vaše tvrzení, že se nic nezmění pro pacienty a že vždy dostanou základní péči a základní léky, má také trhliny, na což Vás opakovaně upozorňovali zástupci pacientů a zdravotně postižených. Většina seniorů a zdravotně postižených má dnes problém, aby uhradila doplatky a poplatky za zdravotní služby a za léky a Vy s tím, i přes opakované výzvy k řešení, neděláte NIC. 

Horší než současnost je ovšem vize, kterou pro české zdravotnictví připravujete. V rozporu s Vámi deklarovanými prohlášeními se v připravovaných záměrech věcného zákona o zdravotních pojišťovnách objevil návrh na zavedení dvousložkového pojistného. Osobně jste nám sdělil, že se po rozhodnutí Ústavního soudu ve velmi krátké době připravujete rozšířit nadstandardy, jejichž zavedením porušujete principy rovnosti. Svým přístupem likvidujete segment lázeňství a destruujete oblast veřejného zdraví. Po uplatnění Vámi schválené personální vyhlášky dojde ke snížení kvality péče o pacienty, neboť v připraveném právním předpise je umožněno mít v nemocnici nižší počty personálu s nižší kvalifikací. V současné situaci se odbory obávají, že zaměstnanci zřejmě budou stát před volbou, zda budou vykonávat stejnou práci za nižší odměnu.

Odbory viní Vás osobně z rozvratu fungujícího systému a nedodržení slibu, kterým jste se zavázal vytvořit podmínky pro zvýšení platů a mezd zaměstnanců.   

Ještě jednou připomínám, na všechny výše uvedené problémy jste byl osobně opakovaně upozorňován.

Pane ministře,

na základě pečlivého vyhodnocení celkové situace přijala výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR následující usnesení:

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR konstatuje, že se české zdravotnictví pod vedením současného ministra MUDr. Leoše Hegera, CSc., propadlo a dále se propadá do hluboké krize.

Ministr přijatými a připravovanými zákony zdravotnictví destabilizuje a vytváří ve stále ještě fungujícím systému chaos. Přijaté a připravované změny ve zdravotnictví včetně lázeňství jsou přijímány direktivně, nejsou diskutovány s odborníky, není na nich konsensuální shoda. Návrhy vycházející z Ministerstva zdravotnictví, které řídí současný ministr, poškozují jak pacienty, tak zaměstnance.

Výkonná rada i na základě vývoje posledních dnů opakovaně vyzývá MUDr. Leoše Hegera, CSc., aby rezignoval na post ministra zdravotnictví.

Na vědomí:

Vláda ČR, Parlament ČR – Poslanecká sněmovna, předsedové odborových svazů

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám