Výkonná rada v březnu

Březnové jednání výkonné rady začalo už v pondělí 9. odpoledne a na programu byla prezentace nového programu evidence členů odborového svazu a prezentace zástupců firmy WOOD & Company, která spravuje finanční majetek odborového svazu. V úterý 10. března výkonná rada pokračovala podle obvyklého programu.

Výkonná rada pověřila vedení OS k uzavření smlouvy s dodavateli informačního systému odborových svazů online – TREWIS.

Dagmar Žitníková informovala o vývoji situace na pražské ZZS a o účasti zástupců odborů a vedení OS na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. února. Problém se dostal na jednání jako 15. bod, a to až po půlnoci. Nebyl přijat žádný závěr, čeká se na výsledek auditu. Je zde až nepochopitelná zdrženlivost k řešení problému, přestože na zastupitelstvu zazněly velmi vážné informace o situaci na záchrance. Politické strany se v této záležitosti chovají velmi nestandardně.

Lubomír Francl v souvislosti se Zajišťovacím fondem informoval, že pouze v případě asi 4 žádostí o poskytnutí daru v tomto roce došlo k zamítnutí (překročení termínu, dar se týkal roku 2014 a v něm již byl poskytnut). Informoval o žádosti z ledna 2015 o poskytnutí daru ze Zajišťovacího fondu na dítě, které se narodilo v lednu 2014, a seznámil s dopisem, který v této souvislosti OS od žadatelky o dar obdržel. Výkonná rada vzala informaci na vědomí, materiály byly předány k projednání dozorčí radě.

Výkonná rada schválila směrnici o hospodaření OS v roce 2015 se všemi přílohami. Schválila také závazné pokyny k provádění stanov OSZSP ČR s účinností od 1. 4. 2015.

Předsedkyně dozorčí rady Soňa Vytisková okomentovala zápis z jednání dozorčí rady.

Ivana Břeňková požádala členy výkonné rady o informace, jak jsou zvýšeny mzdy/platy ve zdravotnických zařízeních v jednotlivých krajích. Informace budou použity pro jednání pracovní skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Pracovní skupina monitoruje, zda úhradová vyhláška 2014 umožňuje zvýšení mezd/platů o 5 %, jednání pracovní skupiny bude 12. března na Ministerstvu zdravotnictví.

Členové výkonné rady informovali o situaci v jednotlivých krajích.

Liberecký kraj, Miluše Váňová: Ve většině nemocnic se přidalo 5 %, v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa by měla jít do základu 2 % a měla by být navýšena motivační složka, ale kvůli závazkům z minulosti to nedosáhne 5 %, v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici 5 % dostali, ale nejsou zde dodržovány právní předpisy při zařazování zaměstnanců.

Praha, Ivan Šterzl: V Endokrinologickém ústavu přidáno dostali 5 % z vlastních rezerv, Ministerstvo zdravotnictví slíbilo poskytnutí prostředků.

Středočeský kraj, Monika Kudrová: Zatím nejsou k dispozici ucelené informace ze všech nemocnic, problém je v Nemocnici Neratovice. Krajská rada se zabývá organizacemi, které řádně neplatí odvody OS.

Plzeňský kraj, Milan Synek: Jednání s krajem jsou hodně tvrdá, ředitelé nemocnic uvádějí, že nedají 5 %, ale 2,5 – 3 %, ve FN a na ZZS je zvýšení v pořádku. Psychiatrická nemocnice Dobřany se chystá na akreditaci.

Karlovarský kraj, Helena Šebestová: V kraji se čím dál víc projevuje nedostatek některých profesí, a to jak v nemocnicích, tak v lázních. Lázně navíc pocítily odliv ruské klientely. V lázních se plošně 5 % nepřidalo, přidáno dostaly hlavně nedostatkové profese, v Jáchymově došlo k přidání o 4 %, ale ve skutečnosti to tak není, protože se do toho započítává i zvýšení minimální mzdy atd.

Jihočeský kraj, Lubomír Francl: Zaměstnanci nemocnic kromě táborské dostali přidáno 5 % od února, listopadové a prosincové odměny vyplaceny nebyly, ZZS přidávala 5 %. Ústecký kraj, Ivana Břeňková: V kraji bylo přidáno, v Nemocnici Kadaň dostali přidáno jen 3 % a bude pokračovat jednání.

Pardubický kraj, Martin Vostal: V pardubické nemocnici se zvyšuje o 3 % lékařům (+ další do DPČ) a 5 % ostatním. ZZS snížila zaměstnancům příplatky za výjezd o 300 Kč.

Královéhradecký kraj, Petr Vaník: V nemocnicích se zvýšilo o 5 % jejich tarifů, což je cca 3 – 3,5 % státních tarifů. Problémy jsou na ZZS Jičín.

Kraj Vysočina, Hana Kabátková: Nemocnice jsou příspěvkovými organizacemi, takže 5 % se v nich přidávalo.

Jihomoravský kraj, Tomáš Havlásek: V sociálních službách komplikuje finanční situaci skutečnost, že se musí zaplatit transformace a mnoho individuálních projektů. Kraj 27 svých příspěvkových organizací dofinancoval ze svého rozpočtu.

Olomoucký kraj, Jan Zatloukal: Ve Středomoravské nemocniční, a.s, bylo přidáno 5 %, jedná se v Nemocnici Šumperk, čeká se na výsledek jednání s pojišťovnami.

Moravskoslezký kraj, Vít Přibylík: V krajských nemocnicích se přidávalo o 5 %, v AGELu také. Problém má ZZS, která dostala málo prostředků na provoz. Situace ZZS napravena po dalším jednání managementu se zřizovatelem.

Zlínský kraj, Marcela Holčáková: V Krajské nemocnici T. Bati dostávají 5% zvýšení v odměnách, od dubna by to mělo být v tarifech, ve zlínské nemocnici Atlas dostali 3 % a stále se jedná, v Uherskohradišťské nemocnici dostali 5 % do základů, 5 % dostali i v nemocnicích Slavičín a Valašské Meziříčí, nejhorší je stále situace v Kroměřížské nemocnici. V sociálních službách zaměstnanci dostali slíbené zvýšení platů. Řešil se osud krajské tripartity po zrušení poradenských center.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám