Výkonná rada v březnu

Smolné Pece na Karlovarsku byly místem pro dvoudenní jednání výkonné rady. Ve dnech 20. a 21. března se sešla výkonná rada v hotelu Johann. Hotel patří Odborovému svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního  a vodního hospodářství v ČR (DLV). Na programu výkonné rady byly stálé body jednání, a protože si výkonná rada zařadila jako stálý bod jednání otázku členské základny, oba odborové svazy si předávaly zkušenosti.

Před společným jednáním s kolegy OS DLV se naše výkonná rada zabývala kvalitou programu evidence členské základny. Nejde jen o program jako takový, jde o to, jaká data se do programu ukládají. Kvalita a věrohodnost dat záleží především na odpovědném chování odborových organizací. Pro úspěšná jednání se zaměstnavateli, zřizovateli i vládou je nutná silná členská základna. Odborové organizace budou vyzvány k předání statistických informací o počtu členů celkem, počtu důchodců, členů na mateřské, rodičovské dovolené a členění podle jednotlivých profesních skupin. Také bude požádáno o celkový počet zaměstnanců celkem (fyzické osoby), a to ve stavu ke dni 30. 4. 2012.

Výkonná rada se připravuje již s předstihem na celostátní konferenci, která se bude konat 13. listopadu 2012.

Výkonná rada vysoce ohodnotila mezinárodní konferenci k sociálním službám, která se konala v Bratislavě. Současně si připomněla termíny dalších mezinárodních konferencí, které se mohou konat za finanční pomoci nadace Friedricha Eberta. Ve dnech 26. a 27. dubna 2012 se uskuteční konference, jejímž hlavním obsahem budou zkušenosti s vedením sociálního dialogu na úrovni regionu. Při této příležitosti se sejdou členové výkonné rady společně se členy krajských rad. Mladí odboráři se sejdou na Slovensku 1. června. Konference sekce nemocnic se bude konat v Bratislavě ve dnech 13. a 14. června. Poprvé se bude také konat mezinárodní konference k ochraně veřejného zdraví ve dnech 11. a 12. října, premiéra bude v České republice. Naopak již třetí mezinárodní konferenci bude mít lázeňství, tentokrát v Maďarsku, termín není zatím stanoven.

Společné jednání výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb a výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se bude konat 23. až 26. května v Luhačovicích.

Členům výkonné rady byly představeny nové internetové stránky odborového svazu, které jsou v současné době průběžně plněny.  

Dozorčí radu zastoupila na jednání Soňa Vytisková, která okomentovala zápis z posledního jednání dozorčí rady.

Výkonná rada byla informována o posledních aktivitách vedení svazu při řešení problémů ve zdravotnictví i v sociálních službách.

Vedení svazu informovalo členy výkonné rady o postupu jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zaměstnavateli kvůli dopadům úhradové vyhlášky. Stále je na stole jedna jediná otázka: Jsou či nejsou v úhradové vyhlášce prostředky na zvýšení mezd/platů zdravotnickým pracovníkům ve výši 6,25 % ze základů, jak sděluje ministerstvo? K tomu je vytvořena pracovní skupina zástupců všech zúčastněných stran. Za OS bude ve skupině předsedkyně Dagmar Žitníková, její náhradnice bude místopředsedkyně Ivana Břeňková. Současně začal pilotní projekt propočtů dopadů úhradové vyhlášky na zvýšení mezd/platů zaměstnanců v resortu zdravotnictví v jedné krajské nemocnici.  Pilotního projektu se za odbory účastní místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Premiér Nečas by vyzván odborovým svazem k dalšímu jednání ke zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, a to za účasti zástupců kraje. Jednání se účastní podle časových možností a stanoveného termínu celé vedení OS.

Jedním z výsledků práce svazu je změna v zákoně o ochraně veřejného zdraví – sídlem zdravotních ústavů nebude Ostrava a Praha, ale Ostrava a Ústí nad Labem. Pro odborový svaz bylo a je velmi složité se smířit s tím, že nebude více sídel zdravotních ústavů, ale za současného politického zastoupení se sekce pracovníků hygienické služby přiklonila k tomu, aby odborový svaz prosazoval sice dva zdravotní ústavy, ale v Ostravě a v Ústí nad Labem. 

Byla podána informace o jednání Rady ČMKOS a o prohlášení z jednání cca 20 různých subjektů (odborových svazů, koalic a sdružení), které bylo zasláno členům OS. Dále byla podána informace o připravovaném jednání ČMKOS, které se uskuteční s iniciátory Holešovské výzvy a následně s dalšími sdruženími a odborovými svazy. Cílem je vytvořit širokou koalici všech, kteří nesouhlasí s asociální politikou vlády, a podniknout společně kroky k odstoupení vlády, a tím pádem k zastavení reforem. Za ČMKOS byl vytvořen koordinační výbor, ve kterém je také předsedkyně Dagmar Žitníková.

Výkonná rada se připravovala na demonstraci 21. dubna.

V odpoledních až večerních hodinách a celé následující dopoledne jednali členové naší výkonné rady s nejvyššími představiteli OS DLV.

Zástupci svazů se seznámili se strukturou svazů, vedením, volbami a činností svazů. Navzájem se informovali o problémech, které řeší jak na politické úrovni, na úrovni kolektivního vyjednávání i na vnitřní činnosti svazů.

Zástupci si sdělili, že společné jednání splnilo očekávání a budou v takovýchto setkáních pokračovat.

Diskutovalo se o možnosti a zájmu o přípravu ke sloučení svazů. K tomuto záměru se bude vyjadřovat členská základna svazů.

 

 

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám