Výkonná rada v červenci

Na jednání v úterý 14. července členové výkonné rady schválili účetní uzávěrku za rok 2014 a hospodářský výsledek za rok 2014. Tyto informace budou podány na podzimních konferencích v regionech. Výkonná rada jmenovala výbor sekce nemocnic ve složení Miluše Váňová – řídící sekce, Andrea Drexlerová, Iva Řezníčková, Tereza Veselá a Soňa Vytisková.

Ivana Břeňková informovala, že novým ředitelem pražské ZZS se stal MUDr. Petr Kolouch, MBA, bývalý náměstek Fakultní nemocnice Motol.

Seznámila také s postupem přípravy nového programu evidence členů OS. Pokračuje převádění dat i další přípravné činnosti. Je to složité, protože OS má složitá pravidla fungování Zajišťovacího fondu a také v evidenci členů potřebuje sledovat více údajů než jiné odborové svazy.

Zápis z posledního jednání dozorčí rady okomentoval její místopředseda Miroslav Studený. Doporučil, aby se regionální pracovníci zaměřili na odborové organizace, které nemají v pořádku své platby odborovému svazu, nebo u kterých dozorčí rada zjistila hrubé administrativní nedostatky.

Ivana Břeňková připomněla, že čerstvé informace o jednáních vedených odborovým svazem byly všem zaslány a jsou také na svazovém webu. V této souvislosti ocenila Dagmar Žitníkovou, která tyto informace ihned po jednáních píše a obratem rozesílá.

Nejdůležitější jednání se vedla o 720 milionech na dofinancování sociálních služeb. Byla velmi těžká, ale úspěšná, částku 720 mil uvolní MPSV ze svého rozpočtu. Další prostředky pro sociální služby se stále vyjednávají.

Ve zdravotnictví se stále jedná o úhradách péče v LDN, podle ministra Němečka mají peníze uvolnit pojišťovny, které je mají ve svých plánech. V současné době se mají uzavírat dodatky smluv k úhradám.

Ministr Němeček slíbil, že všechny prostředky získané ze zvýšené platby za státní pojištěnce půjdou ve zdravotnictví na platy a mzdy zaměstnanců, zajistit by to měla úhradová vyhláška.

MPSV a Ministerstvo zdravotnictví jednají o společných přístupech k řešení problémů financování zdravotní a sociální péče, které jsou poskytovány jak ve zdravotnických, tak v sociálních zařízeních.

Ministr zdravotnictví slíbil zvýšení úhrad pro výkon v pobytových zařízeních sociálních služeb 913.

Tomáš Havlásek doplnil, že financování zdravotní péče v sociálních službách se stále nezlepšilo, situace v zařízeních záleží hlavně na statečnosti lékařů, kteří indikují péči, a na přístupu revizních lékařů.

Alena Wilhelmová poděkovala za konferenci a seminář sekce pracovníků hygienické služby v Brně a Mistříně, ocenila jejich vysokou úroveň a srozumitelnost tam podávaných informací.

Petr Vaník sdělil, že nový předseda představenstva královéhradeckého nemocničního holdingu Ing. Miroslav Procházka, Ph.D, postupně prochází jednotlivé nemocnice.

Jan Zatloukal informoval, že olomoucká krajská rada se sešla v Nemocnici Hranice, jednala tam s vedením i odborovou organizací. Ta má jen málo členů, hledalo se, jak získat další. Od 1. srpna má Olomoucká ZZS nového ředitele, stal se jím MUDr. Petr Hubáček, MBA, bývalý primář oddělení urgentního příjmu FN Olomouc.

Hana Kabátková oznámila, že v Psychiatrické nemocnici Jihlava se po osmi letech podařilo uzavřít kolektivní smlouvu.

Milan Synek uvedl, že Dobřanská psychiatrická nemocnice je stále bez ředitele a trvá zde nedostatek personálu. Účastníci velmi chválili seminář, na němž přednášela právnička Zuzana Pláničková.

Miluše Váňová popsala, že v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa pokračuje kolektivní vyjednávání, kterého se účastní všechny čtyři odborové organizace. Také z jablonecké a jilemnické nemocnice by se měly stát s.r.o. Kraj se do budoucna nebrání vzniku holdingu.

Alena Wilhelmová informovala, že ústecká krajská rada jednala se zastupitelkou Jitkou Hanouskovou, členkou výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Tématem byly priority krajského rozpočtu, financování sociálních služeb, nedostatek personálu, snaha o stabilizaci lékařů atd. Členka krajské rady Dana Slavíková vysoce hodnotila konferenci na téma sociální dialog. Adriena Šípová děkuje Ivaně Břeňkové a Zuzaně Pláničková za pomoc při dojednávání kolektivní smlouvy v Krajské zdravotní a.s. Kolektivní smlouva už je podepsaná.

Vít Přibylík uvedl, že v Městské nemocnici Ostrava je nespokojenost s ředitelem MUDr. Jaroslavem Luxem, jehož vedení je podle zaměstnanců značně dominantní, dělá nesystémové kroky ve vedení nemocnice i nestandardní kroky vůči zaměstnancům. Moravskoslezská krajská rada byla o problému informována, ale nebyla požádána o pomoc. Velmi kladně byl hodnocen opavský seminář Zuzany Pláničkové o pracovním právu.

Marcela Holčáková informovala, že v Sociálních službách Vsetín stále není jasné, jak dopadne záměr z finančních důvodů přeřadit zdravotní sestry z 10. do 9. platových tříd. Rozhodnout by se mělo k 1. říjnu. V nemocnicích trvá nedostatek personálu, což v době dovolených znamená ještě větší přetěžování zaměstnanců. Ve zlínské nemocnici Atlas se stále jedná o zvýšení mezd na slíbených 5 procent. Přínosem pro zúčastněné byl projekt Sociální dialog v oblasti sociálních služeb.

Ivana Břeňková připomněla, že ve středu 16. září se bude v Praze konat manifestační mítink ČMKOS, jehož hlavním heslem je Konec levné práce v ČR. Za OS by se mělo zúčastnit cca 150 lidí.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám