Výkonná rada v červenci

Jednání výkonné rady vedla předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková. Výkonná rada na začátku jednání dne 9. července ustanovila komisi pro pomoc členům OS, kteří byli postiženi povodní. Přesto, že OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR  konečným rozhodnutím nepotvrdil zájem ke sloučení s OSZSP ČR, výkonná rada potvrdila záměr ke sloučení s odborovými svazy.

Výkonná rada projednala stav evidence členské základny, byl jí předložen přehled organizací, které mají určité problémy s evidencí. Odborové organizace budou osloveny a bude jim nabídnuta pomoc jak ze strany regionálních pracovníků, tak dozorčí rady odborového svazu, aby byla situace obratem napravena.

Diskutovalo se o otázce mobilního operátora, vedení bude jednat o změně, či dodatku smlouvy za účelem výhodnějších podmínek pro členy.

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se členové výkonné rady zúčastní sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Předseda dozorčí rady odborového svazu Petr Popule podal zprávu o výstupech a závěrech jednání dozorčí rady. Předsedovi dozorčí rady bylo k některým závěrům a otázkám podáno vysvětlení, popřípadě příslib dodání informací nebo podkladového materiálu.

Aktuální informace z resortů podala předsedkyně Žitníková. Bližší informace o jednáních předsedkyně s politickými představiteli státu jsou aktuálně uváděny na internetových stránkách svazu.

Výkonná rada přijala usnesení, kterými žádá nového ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí o nápravu stavu v resortech.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala zprávu ze 102. Zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě. Sociální dialog a tripartita tvoří, podle jednoho ze závěrů konference, vzor pro podporu sociální spravedlnosti a je založen na respektování svobody sdružování.

Místopředsedkyně Břeňková podala také informaci k multisektorovému pokynu evropských partnerů k prevenci násilí a obtěžování v práci, způsobované třetími stranami.

Výkonná rada schválila zprávu o hospodaření odborového svazu v roce 2012.

Členové výkonné rady podali na závěr jednání aktuální informace z jednotlivých krajů.

Výkonná rada stanovila jednání VII. sjezdu odborového svazu na dny 20. – 22. listopadu 2014 v Praze.

Následující jednání výkonné rady se bude konat 10. září.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám