Výkonná rada v červnu

Většina jednání výkonné rady odborového svazu se v úterý 10. června věnovala přípravě společného jednání výkonné rady, dozorčí rady a zástupců krajských rad ve středu 11. června a práci na úpravách stanov a dalších svazových dokumentů před letošním sjezdem odborového svazu.

Předsedkyně Dagmar Žitníková seznámila s časovým harmonogramem středečního jednání. První část bude věnována informacím o aktuální situaci a o jednáních, která odborový svaz vede kvůli platům, nedostatečnému počtu personálu a dalším problémům. Ve své prezentaci předsedkyně stručně upozorní také na to, že odborové organizace nevyužívají dostatečně možností BOZP ve prospěch zaměstnanců. Tuto přednesenou prezentaci najdete jako soubor ke stažení na svazovém webu: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/11-6-2014-jednani-vr-dr-a-kr.aspx

Předsedkyně Žitníková informovala o četných jednáních, která kvůli platům a dalším pracovním podmínkám jménem odborového svazu vedla s ministrem financí Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou i premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Za nejdůležitější aktuální informaci Dagmar Žitníková označila, že Ministerstvo zdravotnictví by chtělo mít do konce roku hotový věcný záměr zákona o neziskových organizacích, vycházet asi bude z návrhu, který ministerstvu poskytla Česká lékařská komora. Zásadní je, že ministr Němeček se jednoznačně vyslovil pro zrušení pásmového odměňování a zavedení platových tarifů bez ohledu na zřizovatele a formu zařízení.

Místopředseda Ladislav Kucharský informoval o zapojení organizací do Zajišťovacího fondu, o placení příspěvků a čerpání z fondu.

Členové výkonné rady se v diskusi vyslovili k některým možným variantám úspor v příštím období a k možným změnám ve stanovách OS.

Výkonná rada vyslyšela prosbu o pomoc odborářů z oblasti Balkánu, kde došlo k přírodní katastrofě. Jednomyslně odsouhlasila finanční pomoc pro tyto kolegy ve výši 1 tisíce eur jako výraz solidarity.

Katastrofální záplavy postihly tisíce občanů a způsobily vážné škody v několika balkánských zemích, jako je  Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko. Mezinárodní (PSI) i Evropská federace odborových vazů veřejných služeb (EPSU) odboráře z postižených zemí podpořily.

Kongres EPSU, který se konal v Toulouse ve Francii, byl seznámen se situací po záplavách přímo od zástupců odborových organizací. Video je možné zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=hiPml6Oc8TY&feature=youtu.be

Kongres velmi soucítil se svými kamarády a odsouhlasil výzvu odborovým svazům, aby byla vyjádřena solidarita a pomoc. Koordinační role při výběru finanční pomoci se ujalo EPSU, které zavedlo účet, na který je možno přispět, při převodu financí je nutné uvést: Flooding Balkans. Účet EPSU: IBAN: BE62437620094261 – BIC: KREDBEBB

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám