Výkonná rada v červnu

Většina jednání výkonné rady odborového svazu se v úterý 10. června věnovala přípravě společného jednání výkonné rady, dozorčí rady a zástupců krajských rad ve středu 11. června a práci na úpravách stanov a dalších svazových dokumentů před letošním sjezdem odborového svazu.

Předsedkyně Dagmar Žitníková seznámila s časovým harmonogramem středečního jednání. První část bude věnována informacím o aktuální situaci a o jednáních, která odborový svaz vede kvůli platům, nedostatečnému počtu personálu a dalším problémům. Ve své prezentaci předsedkyně stručně upozorní také na to, že odborové organizace nevyužívají dostatečně možností BOZP ve prospěch zaměstnanců. Tuto přednesenou prezentaci najdete jako soubor ke stažení na svazovém webu: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/11-6-2014-jednani-vr-dr-a-kr.aspx

Předsedkyně Žitníková informovala o četných jednáních, která kvůli platům a dalším pracovním podmínkám jménem odborového svazu vedla s ministrem financí Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou i premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Za nejdůležitější aktuální informaci Dagmar Žitníková označila, že Ministerstvo zdravotnictví by chtělo mít do konce roku hotový věcný záměr zákona o neziskových organizacích, vycházet asi bude z návrhu, který ministerstvu poskytla Česká lékařská komora. Zásadní je, že ministr Němeček se jednoznačně vyslovil pro zrušení pásmového odměňování a zavedení platových tarifů bez ohledu na zřizovatele a formu zařízení.

Místopředseda Ladislav Kucharský informoval o zapojení organizací do Zajišťovacího fondu, o placení příspěvků a čerpání z fondu.

Členové výkonné rady se v diskusi vyslovili k některým možným variantám úspor v příštím období a k možným změnám ve stanovách OS.

Výkonná rada vyslyšela prosbu o pomoc odborářů z oblasti Balkánu, kde došlo k přírodní katastrofě. Jednomyslně odsouhlasila finanční pomoc pro tyto kolegy ve výši 1 tisíce eur jako výraz solidarity.

Katastrofální záplavy postihly tisíce občanů a způsobily vážné škody v několika balkánských zemích, jako je  Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko. Mezinárodní (PSI) i Evropská federace odborových vazů veřejných služeb (EPSU) odboráře z postižených zemí podpořily.

Kongres EPSU, který se konal v Toulouse ve Francii, byl seznámen se situací po záplavách přímo od zástupců odborových organizací. Video je možné zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=hiPml6Oc8TY&feature=youtu.be

Kongres velmi soucítil se svými kamarády a odsouhlasil výzvu odborovým svazům, aby byla vyjádřena solidarita a pomoc. Koordinační role při výběru finanční pomoci se ujalo EPSU, které zavedlo účet, na který je možno přispět, při převodu financí je nutné uvést: Flooding Balkans. Účet EPSU: IBAN: BE62437620094261 – BIC: KREDBEBB

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám