Výkonná rada v červnu

Červnové jednání výkonné rady bylo dvoudenní, protože druhé části se účastnili i regionální pracovníci, kteří spolu se členy výkonné rady podrobně informovali o situaci v jednotlivých krajích a zařízeních a o problémech odborových organizací, které v současné době řeší.

V pondělí 10. června odpoledne a v úterý 11. po ránu výkonná rada vyhodnotila krajské konference, vyslechla si informace předsedkyně Dagmar Žitníkové o činnosti a akcích Českomoravské konfederace odborových svazů a o nutnosti zahájit práce související se sjezdem odborového svazu v příštím roce. Jeho datum ještě není přesně určeno, místem konání by měla být Praha. V nejbližší době zahájí práce tři pracovní skupiny, které se budou zabývat přípravou programu OS, ekonomikou svazu a stanovami. Před svazovým sjezdem se uskuteční sjezd ČMKOS, a to ve dnech 25. a 26. dubna 2014.

Předsedkyně Žitníková informovala také o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách a jednáních, která představitelé svazu vedli. Za mimořádně závažné označila dopady úhradové a personální vyhlášky v nemocnicích, propouští se, v některých krajích hrozilo snižování mezd, nemocnice dostávají od pojišťoven až o 13 procent méně prostředků než v roce 2011. Krizový štáb se snaží dosáhnout změny, ministr Heger ale slíbil jen to, že po pololetí vyhodnotí dopady úhradové vyhlášky a měl by se zvýšit objem záloh nemocnicím.

Popsala současný stav projednávání chystaných zdravotnických zákonů, připomněla, které zásadní připomínky svaz prosazuje (například zachování platů v připravovaných univerzitních nemocnicích, nesouhlas s tím, že zdravotnictví má poskytovat služby v režimu ekonomického zájmu a produkovat přiměřený zisk, požadavek na změnu personální vyhlášky, aby nestanovovala minima, ale optimální počty zaměstnanců…), a seznámila také s výsledkem jednání s partnerskými zaměstnavatelskými a dalšími organizacemi a s představiteli krajů, s nimiž jedná hlavně o tom, aby se nesnižovaly platy a nepropouštělo se.

Velmi vážná je situace v lázních, předsedkyně informovala o tiskové konferenci, protestu na záchranu dětské léčebny Vesna v Janských Lázních a jednání s ministrem Hegerem. (Zprávy z těchto akcích přináší Bulletin na stranách 18 až 23.)

Na informace celostátního charakteru navázala sdělení z jednotlivých regionů. Společným problémem ve všech krajích je vážná ekonomická situace nemocnic způsobená úhradovou vyhláškou (například v nemocnicích Ústeckého kraje dojde k propadu ve výši 300 – 500 milionů, v Karlovarské krajské nemocnici činí propad 80 milionů, v Nemocnici Český Krumlov došlo už k 6% snížení mezd s příslibem, že v září by se měly vrátit na původní výši, v Psychiatrické léčebně Dobřany propustili 30 lidí, zařízení sociálních služeb se zbavují „drahých“ zdravotních sester…).

Regionální pracovníci informovali o vzniku několika nových odborových organizací. Téměř vždy je ovšem provázen „odvetnými kroky“ vedení proti zakladatelům odborové organizace, zvláště pokud „si dovolí“ poukázat na nedodržování zákoníku práce, neprůhledný systém odměňování atd. Další zaměstnanci, kteří také měli zájem o založení odborů, když vidí, jaké potíže mají členové výboru, nakonec raději ze strachu do odborů ani nevstoupí, aby se také nestali terčem „zájmu“ vedení. A tak zakládající členové nových odborových organizací zůstávají bez podpory ostatních kolegů, čekají je noční „přepadovky“ v práci, neustálé nepřiměřené kontroly práce, vytýkací dopisy za maličkosti či sporné situace, sdělení vrchní sestry podřízené odborářce, že „by se měla jít léčit na psychiatrii“, vyhrožování ředitele, že „pokud v zařízení vzniknou odbory, zařízení nedostane dotace od kraje“… Vzhledem ke stále zhoršující se ekonomické situaci zařízení sociální péče i zdravotnických zařízení mají lidé obrovský strach, aby na sebe neupozornili a nebyli těmi propuštěnými. Regionální pracovníci samozřejmě pomáhají radou i svou přítomností, pokud to nestačí, do jednání s vedením organizace, případně zřizovatelem, se vloží vedení odborového svazu.

Některé kraje otevřeně přiznávají, že kvůli penězům a snižování počtu personálu už došlo k citelnému poklesu kvality péče, především ošetřovatelské, pacienti mají více proleženin atd.

Velmi dobře byla hodnocena práce většiny krajských rad i práce v regionálních radách. Spolupráce s kraji se značně liší – někde je jednání velmi problematické (Moravskoslezský kraj, Praha), některé krajské úřady jsou vstřícné, odboráři mají místa v odborných komisích atd.

Zazněly i další dobré zprávy: Mnohde se i přes velmi obtížnou situaci podařilo uzavřít kolektivní smlouvy (například v Krajské zdravotní v Ústeckém kraji po roce a půl jednání, díky němuž se povedlo zachovat vše, co dosud platí, kolektivní smlouvu mají všechny nemocnice v Královéhradeckém kraji, podařilo se udržet stejný objem mzdových prostředků i týden dovolené a další důležité benefity, kolektivní smlouvy jsou podepsané ve Zlínském kraji, v pražské Nemocnici Na Homolce, v Nemocnici Sokolov, odbory úspěšně vyjednaly kolektivní smlouvu v Pardubické krajské nemocnici a ostatní zaměstnance o tom informovaly na nástěnce…).

Předsedkyně Žitníková výkonné radě sdělila, že obdržela zprávu z OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV), s nímž Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zahájil jednání o možném slučování. Odboráři z OS DLV informují o tom, že pro sloučení se nevyslovil dostatečný počet jejich odborových organizací, takže k němu nemůže dojít. Dagmar Žitníková zároveň uvedla, že otázka potřeby slučování jednotlivých odborových svazů je stále aktuální. Českomoravský odborový svaz školství a Vysokoškolský OS se sdružily do nové Odborové asociace školství. Odborové svazy vyzval ke slučování OS ECHO, který již před lety vznikl sloučením odborářů z chemického průmyslu a energetiky a zdůrazňuje, že se to osvědčilo.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám