Výkonná rada v červnu

První část červnového jednání výkonné rady začala už v pondělí jedenáctého odpoledne, kdy se členové výkonné rady sešli k monotematickému jednání o správě majetku OSZSP ČR. Na jednání byl přizván zástupce společnosti, která spravuje finanční majetek svazu, a představil prezentaci ozřejmující mechanismy správy. Výsledky hospodaření s majetkem jsou na první pohled poměrně uspokojivé, avšak velkou část zhodnocených peněz pohltily různé druhy poplatků bank a institucí, které majetek spravují. Na tuto kritiku reagoval zástupce společnosti nabídkou snížení odměny za správu majetku, čím na svazu zůstane větší část financí. Vedení OS i všechny členky a členové výkonné rady tento návrh přijali.

Druhý den jednání byl již v tradičním duchu a členové na úvod zkontrolovali plnění úloh z minulých jednání. Výkonná rada projednala problematiku vnitřního života svazu, včetně práce s členskou základnou, tvorbu nových benefitů, finalizaci programu evidence členské základny a dalších vnitrosvazových záležitostí. 

Program evidence členské základny v této chvíli poskytuje informace o tom, která ZO poslala, či neposlala „hlášenku“ a kde se deklarovaná suma z hlášenky neshoduje s uskutečněnou platbou. Všem regionálním pracovníkům byl umožněn tzv. vzdálený přístup za účelem možnosti nahlížení do programu přímo na kontrolních dnech ve jednotlivých základních organizacích.

Po těchto informacích následovala rozsáhlá debata o stavu českého zdravotnictví, včetně lázeňství, která měla za následek to, že se členové výzvy usnesli na podání výzvy MUDr. Leošovi Hegerovi k odstoupení z postu ministra zdravotnictví ČR (viz strana 1).

Výkonná rada probrala spolupráci s ČMKOS, vyhodnotila akce uskutečněné platfomou Stop vládě, jejíž je odborový svaz členem, a předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o připravovaném materiálu s názvem „Co chce ČMKOS“.

Problematikou práce se základními organizacemi se zabývala výkonná rada společně se zástupcem dozorčí rady, který přednesl zprávu o jednání dozorčí rady.

V informačním „kolečku“ o situaci v jednotlivých krajích informovali členové výkonné rady o situaci v regionech, zejména o práci jednotlivých krajských rad. Jako velký problém se jeví nedostačující přenos informací a následná špatná práce s informací samotnou. Tímto mnohdy vznikají velké disproporce, které si členové v základních organizacích vysvětlují různě a následně dochází k nepříjemným nedorozuměním. Z tohoto důvodu je potřebné zlepšit práci se zápisy z krajských rad a zdokonalit přenos informací oběma směry. Jako velmi pozitivní se jeví poměrně dobrá práce většiny krajských rad, jejich aktivní práce na úrovni regionálního sociálního dialogu a práce ve prospěch všech ZO v jednotlivých krajích.

Rovněž rezonovaly otázky týkající se předneseného návrhu na slučování odborových svazů. Tato problematika je průběžně projednávána v regionech a i v tomto případě je potřebné poskytnout členské základně maximální možné množství informací k tomuto zamýšlenému kroku. Je to velmi citlivé téma a momentálně je jen ve fázi vzájemného zjišťování podmínek a tzv. „oťukávání“. Je to velmi dlouhodobý proces, který je potřebné dlouhodobě v organizacích probrat.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám