Výkonná rada v dubnu

Jednání výkonné rady v dubnu následovalo po konferenci krajských rad ve Žďáru nad Sázavou a uskutečnilo se ve dnech 26. až 28. dubna 2012. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla předběžná informace o plnění rozpočtu odborového svazu za rok 2011 a následně po ní taky informace o plnění rozpočtu OS za období leden až březen 2012. V diskusi k tomuto bodu bylo potřebné vyjasnit různorodost interpretace jednotlivých položek, z čeho vznikají „informační šumy“. Definitivní uzávěrka hospodaření za rok 2011 bude předmětem červnového jednání VR, kdy budou její členové mimo jiné seznámeni i s konkrétní výší úspor ve mzdové oblasti v porovnání s jinak zajištěnými službami.

Při projednávání rozpočtu se opět otevřela diskuze k tíživé otázce rozpočtu OS, kterou je snížení deficitu. Podle názoru vedení OS existují dvě cesty. Jedna spočívá v drastické aplikaci úsporných opatření, která by jednoznačně snížila rozsah činností, jež OS poskytuje svým členům. Druhá cesta je variantou zvyšování příjmů = zvyšování členské základny. Výkonná rada se oběma možnostmi opět zabývala a jako východisko vidí cestu zvyšování členské základny, a to hlavně cestou slučování OS s jinými svazy. Zde však zůstává otevřenou otázkou, kam až může OS v potřebě slučování zajít a zda je reálný cíl nulového deficitu OS.

V průběhu jednání se rovněž otevřela otázka výnosů ze správy finančního majetku OS společností Wood&company. Výkonná rada se následně dohodla, že na červnové jednání bude pozván zástupce Wood&company, který vysvětlí hospodaření s prostředky a přednese možná rizika, výhody i nevýhody práce s financemi na finančním a akciovém trhu.

Může se zdát, že je to ve velkém předstihu, ale na dubnovém zasedání výkonné rady se již otevřela příprava celostátní konference v roce 2012. Datum jejího konání byl stanoven na dny 12. a 13. listopadu 2012. Vedení OS bylo pověřeno připravit na příští jednání výkonné rady návrh usnesení výkonné rady na svolání krajských konferencí a celostátní konference a návrh na určení klíče delegátů obou konferencí.

Výkonná rada projednala dozvuky konference krajských rad, která se uskutečnila pod názvem „Sociální dialog v regionech“ a byla plně financována Nadací Friedricha Eberta. Jednání o počtu našich členů a zvyšování členské základny, stejně jako péče o základnu stávající bylo hlavní náplní konference a do budoucna je to permanentní úkol všech funkcionářů OS.

Neméně důležitým bodem bylo plánování akcí našeho svazu na nejbližší období. V rámci mezinárodní spolupráce s Nadací Friedricha Eberta se uskuteční setkání mladých členů OS na Slovensku (31. 5. – 1. 6. 2012) v Kežmarských Žlabech, na podzim je plánována konference k lázeňství v Maďarsku, ve dnech 13. a 14. června bude konference sekce nemocnic v Bratislavě a další akcí bude konference k ochraně veřejného zdraví v České republice ve dnech 11. – 12. října 2012.

Květnové jednání výkonné rady se uskuteční již tradičně na společném jednání vrcholových orgánů odborových svazů zdravotnictví a sociální péče v České republice a ve Slovenské republice. Jednání bude v Luhačovicích v hotelu Adamantino.

Výkonná rada byla oslovena zástupcem cestovní kanceláře Kovotour plus s.r.o., panem Kostkou, který se obrátil na OSZSP ČR s nabídkou spolupráce. Ta spočívá v zaslání katalogů 2012 našim členům. Katalogy budou zaslány elektronicky a na náklady Kovotour plus i v papírové podobě poštou.

Předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková zrekapitulovala aktivity vedení OS za poslední měsíc a podala informaci o jednáních Rady ČMKOS, o přípravě mimořádné rady ČMKOS (4. 5. 2012) a společných akcích týkajících se následných aktivit po demonstraci 21. dubna 2012.

Výkonná rada konstatovala, že oblasti sociálních služeb nedošlo k žádnému hmatatelnému posunu k lepšímu. Systém úhrady financí na činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb je nastaven velmi neefektivně a nutí k nesystematickému šetření. Tento způsob šetření není šetřením v pravém slova smyslu, ale naprostým omezením činnosti v sociálních službách.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám