Výkonná rada v květnu

Květnové společné jednání české výkonné rady odborového svazu a slovenského výkonného výboru odborového svazu se konalo v Luhačovicích. Dne 23. května se česká strana připravila na společné jednání, vybrala zásadní okruhy otázek, na které se se slovenskými  kolegy zaměří. Odměňování a ostatní pracovní podmínky zaměstnanců, postavení odborů, restrukturalizace zdravotnických a sociálních zařízení, privatizace, standardy, spoluúčast, to byla hlavní témata stanovená pro společné jednání.

Ve čtvrtek 24. května dopoledne bylo jednání výkonné rady českého odborového svazu. Výkonná rada zkontrolovala úkoly ze svých minulých jednání. Jako obvykle byl prvním bodem rozpočet odborového svazu. Vzhledem k tomu, že výkonné rada měla na jednání pouze dopoledne, rozhodla o zařazení tohoto bodu na červnové jednání, na které bude přizván zástupce společnosti, která spravuje část finančních prostředků svazu.

K evidenci členské základny je zpracován program, který potřebuje ještě některé úpravy a rozhodnutí vedení, zda je již program v požadovaném rozsahu a kvalitě. K tomu se uskuteční jednání vedení svazu a odpovědných zaměstnanců se zpracovatelem programu.

Na OS byla provedena každoroční inventura majetku, v současné době se připravuje seznam nepotřebného materiálu k likvidaci.

Výkonná rada odsouhlasila termíny a místa pro konání krajských konferencí, které budou předcházet celostátní konferenci (viz Bulletin strana 15).

Celostátní konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2012 v Praze v hotelu DUO.

Vedení svazu podalo aktuální informace z resortu zdravotnictví i sociálních služeb. Informace jsou průběžně vkládány na svazové internetové stránky.

Výkonná rada nesouhlasí s politizací problémů z pracovněprávní oblasti, které se ve zdravotnictví a sociálních službách hromadí. Jedná se především o slibované zvýšení mezd a platů zaměstnanců ve zdravotnictví. Podle představitelů vlády je chyba na straně krajů, podle krajů je to chyba vlády. Odbory jsou označeny za obušek sociální demokracie proti vládě. Odbory s tímto nesouhlasí a požadují řešení situace. Odbory jsou v kontaktu s LOKem, nezapomínají na aktivizace tzv. Z3. Členové výkonné rady projednají další postup v příslušných krajských radách. Na červencové jednání výkonné rady jsou tomuto bodu přizvání všichni regionální pracovníci.

Nejbližší připravovaná akce bude 4. července. V tento den odbory formou blokády Ministerstva zdravotnictví upozorní na materiál k dostupnosti zdravotní péče.

V sociálních službách se připravuje změna nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů, ale nelze se radovat, dokud materiál neprojde schvalovacím procesem a především do doby, než budou jasné zdroje. Nejsme naivní, bez zdrojů je nová tabulka platových tarifů holubem na střeše.

Výkonná rada nesouhlasí s přeřazováním kvalifikovaných zaměstnanců na stále nižší pozice, a to jen z důvodu nedostatku financí, bez změny pracovní smlouvy a pracovní náplně. Takový postup zaměstnavatelů by byl nepřijatelný. Odborový svaz je připraven k jednání u zaměstnavatelů, popřípadě k právnímu zastoupení zaměstnanců, členů odborového svazu, při soudních sporech. Nesouhlas odborového svazu se zaváděním pásmového odměňování je všeobecně znám a je samozřejmě neměnný.

Výkonná rada byla informována o dalších akcích, na kterých se bude odborový svaz účastnit. Všechny informace jsou vždy na svazovýchinternetových stránkách a na www.stopvlade.cz.

Informace o konání Sněmu ČMKOS se zaměřila na postoj svazů ke generální stávce. Výsledek jednání Sněmu byl zveřejněn v tisku.

Odborový svaz zvažuje, do kdy bude jeho účast v projektu MPSV podpora procesů v sociálních službách únosná. Zástupci krajů projekt opouštějí z důvodu, že jejich připomínky nejsou MPSV akceptované. K jejich výstupu z projektu je ovšem nutný souhlas odborového svazu jako jednoho z účastníků, který nebyl v této době zatím dán.

Výkonná rada se také zabývala podáním výboru odborové organizace FN Ostrava k účasti předsedkyně na oslavě 1. máje KSČM. Více na stránkách 28 a 29.

Sekce pracovníků hygienické služby podala výkonné radě ke schválení nově zvolený výbor sekce a na vědomí složení pracovní skupiny, kterou má sekce historicky ustavenou. Vedoucí sekce je Gacka Slavíková, garantem za výkonnou radu je nadále místopředsedkyně svazu Ivana Břeňková.

V odpoledních hodinách začalo společné jednání se slovenskými kolegy, výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Předsedkyně českého svazu Dagmar Žitníková a předseda slovenského svazu Anton Szalay předali aktuální informace, zaměřili se na postavení zaměstnanců, postavení odborů a nové legislativní úpravy.

Předsedkyně Źitníková se orientovala na problematiku uzavřených memorand, včetně memoranda k restrukturalizaci lůžek. Informovala o všech sektorech, a to o lázeňství, zdravotnické záchranné službě, ochraně veřejného zdraví. Ve zprávě o sociálních službách se zaměřila na nízké ohodnocení práce zaměstnanců v sociálních službách, na problémy s nízkými dotacemi pro sociální služby. Celkově upozornila na zvyšující se DPH, krácení sociálních dávek a celkovou špatnou situaci jak pro zaměstnance, tak pro obyvatele republiky.

Předseda Szalay informoval o sociálních službách – je velmi nízký výdělek zaměstnanců, a to 72 % průměrného výdělku proti průměrnému výdělku v NH. Slovenští odboráři jednají o navýšení platů, a to o 10 %. Kritický je počet nezaměstnaných a velké zastoupení mladých mezi nezaměstnanými.

Českou stranu zajímalo, jak jsou plněna očekávání od vítězné strany SMĚR. Politická strana SMĚR vzbudila velká očekávání na zlepšení situace. Řešení nejsou jednoduchá, ani rychlá. Státní rozpočet nemá volné zdroje.

Ve Slovenské republice mají sestry schválen zvláštní zákon pro odměňování. Předseda Szalay označil tento zákon za nesystémový, finančně nekrytý, čímž způsobuje velké personální problémy. Sestry jsou propouštěny, nebo přeřazovány na méně kvalifikovanou práci.

V odměňování se rozevírají nůžky mezi odměnou sester ve FN a menších nemocnicích. Máme-li shrnout vystoupení předsedy slovenských odborů, nejhorší je pro obyvatele na Slovensku být nemocný a chudý.

Průměrná mzda je ve Slovenské republice 786 Eur, minimální mzda je 327 Eur.

Předseda upřímně poděkoval českému odborovému svazu za realizaci projektů příhraniční spolupráce, které jsou na velmi dobré úrovni. Slovenští kolegové budou rádi spolupracovat, především na zaměření na sociální služby.

Strany si poděkovaly za spolupráci, za informace, které si předávají a využívají pro další postup, a hlavně za milé kamarádské setkání, které pokračovalo následující den při prohlídce lázeňských zařízení.

Velké poděkování patří generálnímu řediteli Lázní Luhačovice, a.s., MUDr. Eduardovi Bláhovi, který byl s organizací společného setkání velmi nápomocen.

Všichni se těší na další mezinárodní konference, první bude pro sekci nemocnic, následovat bude pro hygienu, dále lázně. Termíny jsou uváděny na svazových internetových stránkách a jsou do organizací zasílány e-mailovou poštou. Všechny společné konference mohou být realizovány díky finanční podpoře nadace Friedricha Ebberta.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám