Výkonná rada v květnu

Demonstrace proti asociálním a nespravedlivých reformám, která se uskuteční v sobotu 21. května 2011 v Praze, byla hlavním tématem jednání výkonné rady v úterý 10. května. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková v této souvislosti zrekapitulovala dosavadní jednání odborů s vládou a jednotlivými ministerstvy. Ta byla většinou jen formální, protože odborové připomínky k návrhům zákonů nebyly vzaty v potaz a vniveč přišly také desítky hodin jednání expertů, protože ani výsledky těchto jednání vládu nezajímaly, často docházelo k tomu, že se v pracovních skupinách a týmech projednávaly materiály, které už vláda schválila a předala k projednávání do Poslanecké sněmovny.

Stejné to bylo i v případě jednání Rady hospodářské a sociální dohody, která se sešla 21. dubna a na programu měla již dávno vládou schválené materiály. To odbory považovaly za výsměch a jednání tripartity proto opustily. Předsedkyně Žitníková dodala, že 9. května se Rada předsedů Českomoravské konfederace odborových svazů usnesla, že se odbory k tripartitnímu jednání vrátí. Důvodem je slib premiéra Petra Nečase na předsednictvu tripartity, že spolupráce se sociálními partnery bude standardnější než dosud. Skutečnost, že na posouzení návrhů velmi důležitých zákonů v připomínkovém řízení mají odbory pouze pět či dokonce jen tři dny, omlouval premiér Nečas skutečností, že jsou s předkládáním reformních návrhů v obrovském skluzu.

Dagmar Žitníková podrobně informovala o přípravě demonstrace, o jednání Rady předsedů Českomoravské konfederace odborových svazů a o postojích jednotlivých odborových svazů. Členové výkonné rady o přípravě akce podrobně diskutovali a kritizovali při tom, že se těmito zásadními záležitostmi řádně nezabývá Sněm ČMKOS. Informovali o situaci v regionech, o náladách a názorech lidí. Shodli se, že znechucení politikou vede mnoho lidí až k apatii a pocitu, že jakékoliv počínání občanů je marné, protože ti, kdo mají v rukou moc, čili politici, mu stejně nevěnují pozornost, starosti a život občanů je nezajímají, řeší jen svůj mocenský boj a prosazují svém zištné zájmy bez ohledu na budoucí dopady. Zároveň se lidé stále více bojí projevit jakkoliv svůj názor, protože se bojí o práci a o další existenci své rodiny.

Předsedkyně Žitníková informovala o jednání s představiteli Asociace krajů ČR, které se věnovalo hlavně sociální reformě. Kraje ji zásadně odmítají, především proto, že není jasné, jak by měla být financovaná. Otevřeně říkají, že v jejich možnostech není finančně zajistit sociální služby, od nichž chce stát dát ruce pryč.

Sociálními službami a připravovanou reformou se zabývalo také jednání 20. dubna, na němž se sešlo na padesát zástupců organizací odborového svazu ze sociálních služeb. Výsledkem je Petice za kvalitní sociální služby a důstojné odměňování zaměstnanců, která potrvá do konce července letošního roku.

Dagmar Žitníková informovala také o jednání s prezidentem Svazu léčebných lázní ČR MUDr. Eduardem Bláhou o dopadech, které by na lázně, pacienty, ale i na zaměstnanost v některých regionech měl návrh ministra zdravotnictví Leoše Hegera omezit platby pojišťoven za lázeňskou péči. Žitníková a Bláha se dohodli na další spolupráci mezi odborovým svazem a lázněmi.

Dagmar Žitníková informovala o tom, že obdržela dopis předsedy Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomáše Válka, DiS., obsahující návrh smlouvy o vzájemné spolupráci. Výkonná rada se shodla na tom, že na některé příští jednání pozve zástupce Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků a budou se hledat možnosti oboustranně výhodné spolupráce, nejvhodnější se z hlediska odborového svazu jeví výměna zkušeností z oblasti vzdělávání.

Místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková se zajímala o to, jak se ve zdravotnických zařízení dodržují sliby vlády týkající se odměňování. Z vyjádření členů výkonné rady vyplynulo, že sestry tzv. stabilizační příspěvek většinou dál dostávají a mají ho většinou v tarifech (Jihočeský kraj, Vysočina), složitější je to s platy lékařů. Někde dostali přidáno do tarifů (Olomoucký kraj, Mladá Boleslav), někde přidáno nedostali (Beroun, Příbram), někde přidáno dostali, ale dotklo se to dalších zaměstnanců (Jihočeský kraj – zaměstnanci přišli o příspěvky zaměstnavatele na důchodové a životní pojištění).

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:46

Výkonná rada v listopadu

Ve dnech 13. až 14 listopadu 2023 společně jednaly výkonná rada a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 17. 10. 2023 / 22:48

Výkonná rada v říjnu

Říjnové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 9. října a v úterý 10. října.

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Načíst další
 
Napište nám