Výkonná rada v květnu – společné jednání se slovenskými kolegy

Ve dnech 23. – 25. května společně jednala výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Společná jednání se konají každoročně, v tomto roce se hostitelské role ujali naši slovenští kamarádi a my velmi rádi přijali pozvání do malebného města Banská Štiavnica. Ihned po přátelském přivítání začalo pracovní jednání.

Předseda slovenského OS Anton Szalay na úvod zdůraznil, že se nesetkáváme pouze na úrovni nejvyšších orgánů, ale i na projektech spolufinancovaných Nadaci Friedricha Ebberta, odboráři IMPACT nebo financovaných z evropských fondů. Připomněl konference sekcí nemocnic, sociálních služeb, zdravotnických záchranářů a v neposlední řadě hygieny i lázeňství. Na všech společných setkáních a jednáních si předáváme informace, zkušenosti z fungování zdravotnictví a sociálních služeb, informace o postavení zaměstnanců. Je smutné, že vývoj resortů nám přidělává více vrásek než radosti.

Sdělil, že v současné době je slovenský odborový svaz také nositelem projektu financovaného z Norských fondů. Projekt je zaměřen na získávání členů a rozvoj sociálního dialogu.

Členové české strany obdrželi na ochutnání slovenské pivo – jako upozornění, že dávné vyjádření současného prezidenta České republiky o nízké úrovni slovenského piva se nezakládá na pravdě.

Za českou stranu podala podrobnou informaci o stavu resortů předsedkyně Dagmar Žitníková.  Byla předložena zpráva o všech úsecích naší práce a postavení zaměstnanců. Jako dárek jsme kolegům pro zdraví předali čerstvé bylinky v květináči s přáním pevného zdraví.

Diskuse, která byla vedena oběma stranami po celou dobu setkání, se zaměřila na úspěchy a neúspěchy při kolektivním vyjednávání.

Slovenským kolegům se podařilo sjednat ve vyšší kolektivní smlouvě navýšení platů pro zaměstnance ve státních nemocnicích o 8 %, dále je připraven návrh na další navýšení. Pro zaměstnance ostatních nemocnic se podařilo sjednat navýšení také v kolektivní smlouvě vyššího stupně o 5 %. Vyhodnocení akce Děkujeme, odcházíme!, která se uskutečnila na Slovensku po české akci, má hořkou příchuť. Platy se lékařům zvýšily, současně to ale znamená, že pokud lékař nenastoupí do zaměstnání v době vyhlášení výjimečného stavu, bude mít zákaz výkonu povolání na dalších 10 let. Slovenská republika se potýká s nedostatkem urgentních příjmů v nemocnicích. Ze škol vycházejí zdravotničtí asistenti, kteří mají proti sestrám snížené kompetence, nyní je snaha kompetence navýšit. Pro sestry se uzákonil také systém zvýšení platů. Tento zákon byl však napaden u Ústavního soudu a bylo rozhodnuto o jeho pozastavení. Jednání o zvýšení platů v sociálních službách začne v červnu. Jednání o zvýšení platů pro zaměstnance, kteří poskytují veřejné služby, je obtížné kvůli stanoveným limitům dluhu ze strany Evropské unie.

Při společném jednání byl oceněn pokrok ve společném jednání v oblasti ochrany veřejného zdraví a v lázeňství. V lázeňství se odborářům  podařilo uzavřít dohodu o spolupráci  odborářů České republiky, Slovenské republiky a Maďarska.

Společné jednání zahrnovalo i společenskou část. Měli jsme štěstí, že se v Banskej Štiavnici současně konal XVI. ročník Festivalu kumštu řemesla a zábavy. Při té příležitosti jsme se vydali do podzemní expozice štoly Jana a Bartoloměje. V bani jsme ale bohužel nenarazili ani na kousek zlata – tak příště.

Příští rok se jednání bude konat v České republice, zřejmě v Harrachově.

Foto Ladislav Kucharský

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám