Výkonná rada v květnu vyhlásila stávkovou pohotovost OS

Jednání výkonné rady v úterý 12. května se kvůli pokračující vyhrocené situaci na pražské záchrance jako hosté zúčastnili místopředseda odborové organizace pražské ZZS Karel Böhm a členové této organizace Dominik Horn a Markéta Vinšová. Dagmar Žitníková informovala, že audit na pražské ZZS byl dokončen, k dispozici jako výstup auditu je šestistránková manažerská zpráva. Po ekonomické stránce tato zpráva nekonstatuje pochybení, uvádí ale neshody mezi managementem a částí zaměstnanců a personální problémy – částečně bagatelizované, částečně přiznané. Personální změny nedoporučuje a navrhuje řešení za pomoci mediátora.

Odborová organizace s tímto výstupem ani s navrhovaným řešením nesouhlasí, v sobotu 9. května o tom písemně informovala primátorku Krnáčovou.

Odboráři ze záchranky doplnili podanou informaci o popis současné situace a chování ředitele v době auditu. Upozornili, že po ekonomické stránce bylo kontrolováno pouze 5 výběrových řízení. Auditoři mohli hovořit se zaměstnanci jen v zasedací místnosti, návštěva výjezdových stanovišť jim nebyla umožněna.

V pondělí 11. května večer odborová organizace o situaci jednala s vedením OS.

O polední přestávce jednání výkonné rady se proto konala tisková konference na toto téma.

Dagmar Žitníková doplnila, že odborová organizace a odborový svaz mají podporu dalších OS sdružených v ČMKOS.

Výkonná rada kvůli situaci na pražské záchrance přijala usnesení o vyhlášení stávkové pohotovosti celého odborového svazu:

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlašuje stávkovou pohotovost na podporu požadavku ZO ZZS HMP odvolat MUDr. Zdeňka Schwarze z funkce ředitele ZZS HMP. Situace v organizaci je dlouhodobě velmi napjatá, většina zaměstnanců pracuje ve stresu, nemají vytvořené podmínky ke své náročné práci. Z tohoto důvodu hrozí odchody kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Komunikace zástupců zaměstnanců – odborů s vedením organizace je nemožná, dál pokračují útoky ze strany vedení záchranky na aktivní zaměstnance a odboráře.

Z diskuse členů výkonné rady vyplynulo, že na podporu tohoto usnesení je odborový svaz připraven zorganizovat i další akce. Primátorka, radní a zastupitelé by byli elektronickou poštou žádáni, aby situaci řešili. Ve čtvrtek 28. 5. v den jednání zastupitelstva se před budovou Magistrátu měla uskutečnit demonstrace za účasti záchranářů ze všech ostatních krajů ČR.

Výkonná rada potvrdila jako náhradníka do výkonné rady za Jihočeský kraj Bc. Jana Šustu, novou členku výkonné rady za Jihočeský kraj Světlanu Lanžovou potvrdila výkonná rada již na svém dubnovém jednání.

Dagmar Žitníková informovala, že se připravuje nový program evidence členů odborového svazu, který bude sloužit pro evidenci členů i pro fungování svazového Zajišťovacího fondu. Využívat ho budou moci ke svému vedení evidence členů také odborové organizace.

Lubomír Francl připomněl, že na OS přicházejí často žádosti na čerpání darů ze Zajišťovacího fondu, které nejsou kompletní (chybějí doklady, časté dezinformace v hlášení členů…). Připomněl, že na svazovém webu jsou k mání nejen všechny potřebné formuláře a informace, ale také aktuální znění Statutu Zajišťovacího fondu.

Dagmar Žitníková informovala o tom, že v současné době je na nejvyšší úrovni i v krajích rozjednáno několik zásadních problémů – stále se řeší naplnění vládního slibu o zvýšení platů a mezd, už se začalo diskutovat o státním rozpočtu pro příští rok, o odměňování v sociálních službách, řeší se budoucnost kojeneckých ústavů.

Ivana Břeňková připomněla, že zvýšením platů a mezd se zabývá pracovní skupina, která působí při tripartitním pracovním týmu pro zdravotnictví. Ivana Břeňková je její členkou. Hlavním problém je v tom, že ani ty organizace, které tvrdí, že mzdy nemohou zvýšit, protože na to nedostaly prostředky v úhradové vyhlášce, nechtějí dát k dispozici svá konkrétní data, aby situace mohla být posouzena.

Ivana Břeňková poté s jednotlivými členy výkonné rady prošla momentální stav v odměňování zaměstnanců nemocnic v jednotlivých krajích a zajímala se o nové informace.

Dagmar Žitníková informovala o jednání vedení OS s premiérem Sobotkou. Tématem byly neziskové nemocnice, zvyšování plateb za státní pojištěnce, úhrada zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb i situace kojeneckých ústavů.

Další jednání s premiérem na podporu zvýšení plateb za státní pojištěnce povede celý krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů.

Usnesení výkonné rady k finanční situaci ve zdravotnictví:

● Výkonná rada se zabývala situací ve zdravotnictví a jednoznačně podpořila zvýšení plateb za státní pojištěnce minimálně z 845 na 904 korun na osobu a měsíc, což představuje celkovou výši 4,3 miliardy, jak požaduje ministr Němeček. Výhledově by měl stát za tyto pojištěnce platit stejně, jako platí osoby bez zdanitelných příjmů.

Při diskusi o úhradě zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Tomáš Havlásek připomněl mediálně známý případ Diakonie Sobotín, kde přestali podávat pacientům léky, protože zdravotní pojišťovna jim tuto činnost nehradí. Konstatoval, že postupovali tak, jak k tomu byli přinuceni. Chtít, aby někdo vykonával práci, za niž mu nezaplatí, je otrokářství. Navíc VZP zakazuje lékařům indikovat zdravotní péči v zařízeních sociální péče, takže jejich ředitelé je nedůstojně „ukecávají“, aby tuto péči zajistili.

Lubomír Francl seznámil s jednáním na téma personální vyhlášky. Řešilo se při tom vzdělávání sester i jejich kompetence, znovu by měly vzniknout dětské sestry. Šlo o ostrou diskusi s vyhraněnými názory, z níž vyplynulo, že někteří si představují zatraktivnění práce sestry tak, že jí přidají kompetence a zřídí komoru s nejlépe povinným členstvím, zatímco jiní tvrdí, že jediné, co by se mělo sestrám přidávat, jsou peníze.

Při podávání aktuálních informací z krajů se jednotliví členové výkonné rady věnovali především tomu, jak dopadlo zvyšování mezd, hovořilo se o nedostatku sester, o finančních problémech v sociálních službách. V nemocnicích v Libereckém kraji sice došlo ke zvýšení mezd, ale hrozí, že zaměstnanci zase o tyto peníze přijdou. Ještě horší je situace v Plzeňském kraji, kde kraj o prostředky zvýšené v úhradové vyhlášce snížil své dotace.

Jan Zatloukal informoval, že v ZZS Olomouckého kraje bylo vypsáno výběrové řízení na místo ředitele.

Petr Vaník uvedl, že v Královéhradeckém kraji jsou v nemocnicích kvůli nedostatku sester některá oddělení napůl zavřená, sestry nacházejí lépe placenou a klidnější práci například v automobilce Kvasiny.

Lubomír Francl sdělil, že ve výboru sekce pro práci s členskou základnou ukončil svoji činnost Martin Vacek. Výkonná rada do výboru sekce pro práci s členskou základnou jmenovala Víta Přibylíka.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám