Výkonná rada v listopadu

Protože na programu jednání výkonné rady byl rozpočet odborového svazu, sešli se její členové již v pondělí 7. listopadu 2011 odpoledne a v diskusi na toto téma pokračovali i v úterý 8. listopadu ráno. Vedení odborového svazu i členové výkonné rady prověřují všechny možnosti úspor, ale zdá se, že jsou již vyčerpány a že další významnější úspory by byly možné pouze za cenu omezení činnosti odborového svazu a služeb, které svaz poskytuje odborovým organizacím a jejich členům. Diskuse o rozpočtu bude pokračovat i na prosincovém jednání výkonné rady.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková v této souvislosti zdůraznila, že za jedinou cestu do budoucna považuje spojování odborových svazů, aby se vytvořila dostatečně silná členská základna a mohla se udržet činnost svazu alespoň v současném rozsahu. Výkonná rada pověřila vedení odborového svazu, aby zahájilo jednání a hledalo s dalšími svazy možné partnery pro slučování.

Jednotliví členové výkonné rady informovali o aktuálním dění v krajích.

Jana Sedláčková (Středočeský kraj) kritizovala malou účast zástupců odborových organizací na krajské konferenci, informovala, že v kladenské nemocnici mají lékaři platové postupy podle odpracovaných let, ale střední zdravotničtí pracovníci ne. Záchranáři v Čáslavi očekávají, jak dopadne jednání o zvýšení platů.

Jaroslava Carrasco (Praha) konstatovala, že také na pražské konferenci byla nízká účast zástupců odborových organizací. Trvá problém v komunikaci k pražským Magistrátem – když už se podaří domluvit jednání, nakonec se stejně neuskuteční. Přidala i dobrou zprávu – v Městské poliklinice Praha se zvyšují platy, jak bylo dohodnuto v kolektivní smlouvě.

Lubomír Francl (Jihočeský kraj) označil současnou situaci za klid před bouří, ve hře jsou hlavně platy a i zástupci kraje již naznačili, že v příštím roce bude situace vážná.

Jan Zatloukal (Olomoucký kraj) řekl, že v tomto kraji se nyní nic nového důležitého nestalo.

Jana Hnyková (Liberecký kraj) pochválila, že účast zástupců odborových organizací na krajské konferenci byla devadesátiprocentní. Velkou radost má z toho, že zaměstnanci v sociálních službách konečně dostanou nějaké odměny, pracovníci v přímé péči až 3000 korun.

Jaroslava Doleželová (Zlínský kraj) si postěžovala, že lidé se stále více bojí, protože mají strach o práci. V nemocnicích nejsou především zdravotním sestrám vypláceny všechny peníze, které byly určeny na zvýšení jejich platů a na stabilizaci těchto zaměstnanců. Baťova nemocnice se dál propadá do dluhů.

Helena Šebestová (Karlovarský kraj) uvedla, že zaměstnanci se bojí katastrofálních vizí, které se kraje týkají v souvislosti s chystaným omezování lázeňské péče. Lidé už se strachem o práci doslova třesou. Zatím se propouštějí zaměstnanci na dobu určitou, už ale byla snaha získat od odborů souhlas s propouštěním i dalších zaměstnanců – to se zatím nepovedlo. Velmi bude záležet na podobě indikačního seznamu a je třeba, aby odborový svaz v této souvislosti vyvíjel další aktivity.

Milan Synek (Plzeňský kraj) informoval o oslavách výročí dobřanské Psychiatrické léčebny a o nejistotě v malých nemocnicích, kterým hrozí zavírání jejich částí. Čeká se, jak dopadne úhradová vyhláška.

Vít Přibylík (Moravskoslezský kraj) uvedl, že odboráři, kteří absolvovali vzdělávání v projektu věnovaném násilí na pracovišti, jsou rozladěni z omezených možností využít získané znalosti a vědomosti v praxi a doporučují, aby se příště našla lepší možnost využití proškolených osob.

Jiřina Marešová (Kraj Vysočina) také kritizovala nedomyšlené vyústění projektu Násilí na pracovišti. V jihlavské nemocnici se šeptá, že se nebude privatizovat, ale budou se pronajímat oddělení.

Božena Krčková (Pardubický kraj) řekla, že v Domově pod hradem Žampach se chystá zavedení pásmového odměňování. Kraj se potýká se zadlužením nemocnic, místopředsedkyně Břeňková byla požádána, aby pokračovala v komunikaci s krajem na toto téma i na téma pásmového odměňování v sociálních službách.

Tomáš Havlásek (Jihomoravský kraj) seznámil se statistickým šetřením, podle něhož lidé peníze z příspěvku určeného na placení sociálních služeb využívají na nákup léků, placení pobytů v nemocnici atd., takže tyto prostředky se do sociální péče nedostanou a odcházejí jinam. Odborníci přítomní na krajské konferenci byli zděšeni z toho, jak rychle a bez vyřešení souvislostí by se měly zrušit kojenecké ústavy. Tolik lidí tak naštvaných na politickou situaci jsem ještě nezažil, řekl o krajské konferenci.

Iva Řezníčková (Královéhradecký kraj) potvrdila, že také zde se lidé velmi bojí o práci a jsou si proto ochotni mnohé líbit, včetně nízkých mezd. Zástupci z odborových organizací ze sociálních služeb se neúčastnili krajské konference, takže chybějí informace o situaci v sociálních službách a odboráři v sociálních službách také nemají dost informací o činnosti odborového svazu, včetně možnosti pomoci při řešení problémů.

Pavel Velký (Ústecký kraj) uvedl, že i zde se odboráři ze sociálních služeb málo angažují a také jejich účast na krajské konferenci byla malá. V Krajské zdravotní, a.s., pokračuje kolektivní vyjednávání – zaměstnavatel navrhuje snížení mezd, což je pro odbory nepřijatelné. Navíc už dnes u některých skupin zaměstnanců průměrné mzdy klesly, takže není plněna kolektivní smlouva. Proslýchá se, že Krajská zdravotní by chtěla pronajmout IT služby, což by je prodražilo na dvojnásobek současných nákladů.

Jednání výkonné rady se na pozvání zúčastnil předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomáš Válek, který je zároveň členem odborového svazu.

Unie trvá na tom, že slib ministra Hegera zvýšit od ledna 2012 platy všem zaměstnancům zdravotnictví o 10 procent musí být dodržen. Proto se unie spolu s odborovým svazem a Lékařským odborovým klubem zúčastní protestních akcí – happeningů v regionech, na nichž se bude dodržení tohoto slibu vyžadovat. Memorandum podepsané mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami zakládá podle unie obrovský monopol a odporuje obchodnímu zákoníku i ústavě.

Vedení odborového svazu se s Válkem shodlo, že velice důležité bude znění úhradové vyhlášky. Odbory svůj další postup budou konzultovat se zaměstnavateli a dalšími subjekty, které se budou chtít připojit.

Výkonná rada přijala k aktuální situaci ve zdravotnictví dvě usnesení:

● Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR na základě zhodnocení aktuální situace ve zdravotnictví zásadně nesouhlasí se současnou politikou Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo svými navrhovanými kroky způsobí totální devastaci poskytované zdravotní péče v nemocnicích, lázních, kojeneckých ústavech a dalších zdravotnických zařízeních.

● Odborový svaz proto zásadně odmítá memorandum zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, které vyústí v drastické omezení poskytované péče a propouštění tisíců zaměstnanců. Ministerstvo a zdravotní pojišťovny tímto memorandem porušují principy demokratického státu a základní ústavní práva občanů.

Výkonná rada OS požaduje splnění platových a mzdových slibů a očekává, že všem zaměstnancům ve zdravotnictví a zaměstnancům v sociálních službách se s příštím roce v průměru zvýší platy a mzdy o deset procent. Proto odborový svaz dál pokračuje ve společných aktivitách s Lékařským odborovým klubem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků v tzv. Zdravotnické trojce.

V požadavcích na zvýšení platů a mezd mají odbory podporu Asociace českých a moravských nemocnic, která stejně jako ony považuje za nezbytné, aby podmínky k tomuto zvýšení byly vytvořeny v úhradové vyhlášce. Odbory i asociace nemocnic se shodují i v pohledu na současné snahy ministerstva a zdravotních pojišťoven brutálním způsobem redukovat lůžkový fond v nemocnicích.

Výkonná rada odborového svazu připomíná svůj mnohokrát deklarovaný požadavek, že k restrukturalizaci, případně rušení málo využívaných lůžek v nemocnicích má dojít až na základě analýzy skutečné potřeby a časové a místní dostupnosti péče.

Výkonná rada rozhodla o celostátní konferenci: konference bude se konat 13. listopadu 2012, klíč na celostátní konferenci je jeden delegát na 300 členů.

Poslední letošní jednání výkonné rady se uskuteční 13. prosince.

Podobné články

Aktuality 14. 2. 2024 / 11:13

Výkonná rada v únoru

V únoru jednala výkonná rada OS společně s dozorčí radou, a to v pondělí 12. února odpoledne a vpodvečer a v úterý 13. února.

Aktuality 11. 1. 2024 / 22:02

Výkonná rada v lednu

První jednání výkonné rady v novém roce se sešlo v úterý 9. ledna.

Aktuality 14. 12. 2023 / 18:50

Výkonná rada v prosinci

V pondělí 11. prosince odpoledne se na společném jednání sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám