Výkonná rada v listopadu

Poslední jednání výkonné rady před sjezdem odborového svazu se sešlo ve středu 19. listopadu. Dopoledne se konalo samostatné jednáni výkonné rady, odpoledne následovalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS.

Předsedkyně Dagmar Žitníková seznámila kolegy se situací těsně před sjezdem, s účastí hostů, časem jejich příchodu a jejich vystoupení, zopakovala informace o složení pracovního předsednictva sjezdu, seznámila s návrhy na členy jednotlivých komisí i s návrhy kandidátů na funkce místopředsedů a předsedy OS, které odborový svaz obdržel.

Dagmar Žitníková zrekapitulovala, jak probíhala jednání o platech a mzdách.

Je dohoda, že ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vydá příkaz přímo řízeným nemocnicím, aby v posledních dvou měsících roku peníze vyplatily formou mimořádných odměn. Ministr sdělil, že s výjimkou brněnské FN u sv. Anny by to neměl být problém. Vedení OS tuto FN spolu s ministrem navštívilo a dohodlo se, že i zde by měly být nějaké odměny vyplaceny. Nyní ale existuje nejasnost, zda ministr v dopise ředitelům fakultních nemocnic vydal příkaz nebo doporučení. Některé odborové organizace dostaly od vedení nemocnice informace, že když na odměny nemocnice nedostala peníze, tak se zaměstnancům nic vyplácet nebude.

Odborový svaz jednal i s představiteli krajů, aby peníze navíc v listopadu a prosinci dostali také zaměstnanci nemocnic v krajích.

Na Ministerstvu zdravotnictví získalo vedení OS informace, že některé nemocnice v letošním roce novou úhradovou vyhláškou získaly až o 20 % více prostředků, než měly v roce 2013.

V souladu s dohodou mezi OS a ministrem zdravotnictví poslalo MPSV do připomínkového řízení návrh tabulek platových tarifů zvýšených o 5 %.

Sociálních služeb se nyní týká zvýšení o 3,5 % jako ostatních zaměstnanců příspěvkových organizací a od nového roku by pracovníci uvedení v § 109 a 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, měli dostat přidáno další 4 % – vznikne další tabulka platových tarifů.

Peníze na zvýšení platových tarifů v sociálních službách nebudou krajům rozdělovány podle tzv. směrných čísel, která jsou velmi nerovnoměrná, ale podle skutečného počtu zaměstnanců. Vychází to na 1514 Kč na hlavu. Peníze by měly dostat všechny organizace, které žádají o dotace. Požádat o ně mají způsobem, který znají – bude mimořádné kolo dotačního řízení. Kraje by měly ohlídat, aby zaměstnanci opravdu dostali přidáno. Organizaci, která peníze řádně nevyplatila, je třeba ohlásit kraji nebo na MPSV, aby se zjednala náprava.

Ivana Břeňková doplnila, že peníze na zvýšení platů a mezd do nemocnic přijdou podle úhradové vyhlášky a je na síle odborů ohlídat, aby nebyly použity jinak než na platy a mzdy.

V souvislosti s informacemi o fungování Zajišťovacího fondu odborového svazu výkonná rada rozhodla, že problematiku by měla řešit nová výkonná rada. Na ní bude, aby posoudila připomínky k fungování Zajišťovacího fondu a k jeho Statutu, seznámila se se statistikou poskytnutých darů a zamítnutých žádostí a rozhodla o případných úpravách.

Předseda dozorčí rady Petr Popule okomentoval zápis z jednání dozorčí rady. Zdůraznil, že také dozorčí rada doporučila „zabývat se stávajícími podmínkami pro čerpání Zajišťovacího fondu podle Statutu s ohledem na skutečné situace, které se vyskytují a které by bylo vhodné zohlednit s ohledem na účel Zajišťovacího fondu“. Některé informace doplnili i další přítomní členové dozorčí rady.

V diskusi se jednotliví členové výkonné rady věnovali tématu zrušení právního poradenství, které se  v regionech poskytovalo a končí spolu s projektem. Odborový svaz dál počítá s poskytováním právního poradenství a pomoci vlastními svazovými právníky a advokáty JUDr. Hanou Lisou a JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D..

Vít Přibylík z Moravskoslezského kraje informoval, že kolegyně, které se před časem ozvaly kvůli nedodržování zákona, jsou nyní terčem msty nadřízených a bude třeba jim znovu pomoci. Krajská rada se sešla se staničními sestrami z nemocnic a je dohodnuto, že ředitelé nemocnic spolu s odbory vypracují návrh, jak se bude dál postupovat při řešení problémů.

Dagmar Žitníková odpověděla, že bude třeba znovu svolat jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem. Není možné diskriminovat odboráře za to, že upozorňují zaměstnavatele na to, že něco dělá špatně.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám