Výkonná rada v listopadu

Listopadové jednání výkonné rady odborového svazu bylo dvoudenní. V pondělí 11. odpoledne přišli členy výkonné rady o aktuální situaci a záměrech Zdravotnických novin, jejichž vydávání svěřil odborový svaz společnosti Ambit Media, a.s., informovat šéfredaktor Jan Kulhavý a ředitel vydavatelství Ambit Media RNDr. Martin Slavík.

V pondělí v podvečer se výkonné rada ještě obšírně věnovala otázkám spojeným s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Bude se konat letošní poslední Sněm ČMKOS a poté na jaře sjezd ČMKOS. V nejbližší době se tedy bude diskutovat o všech zásadních otázkách systémem financování počínaje a případnými změnami základních dokumentů či počtu členů vedení ČMKOS konče. Členové výkonné rady proto důkladně zvažovali možné varianty a postoj odborového svazu k nim.

V úterý 12. listopadu se podstatné části jednání zúčastnili také regionální pracovníci a spolu se členem výkonné rady z daného kraje informovali o aktuálních problémech zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, o kauzách, které se v kraji řeší, většinou i za pomoci vedení odborového svazu a svazových právníků a spolupracujících advokátů. Sdělovat veřejně podrobnosti k jednotlivým záležitostem však z taktického hlediska v tuto chvíli nelze.

Společným problémem všech krajů je vážná finanční situace jednotlivých zařízení i fakt, že kvůli tomu dochází ke snižování počtu personálu a v důsledku toho i ke zhoršování kvality poskytované péče. Radostnou zprávou je, že téměř ve všech krajích se chystá vznik nové odborové organizace, většinou v zařízení sociální péče. Druhou, smutnější, stranou této skutečnosti je, že důvodem k založení odborové organizace bývají výhradně velké problémy zaměstnanců, většinou nedodržování zákoníku práce či chování ředitelů, které lze označit za násilí na pracovišti. V několika zařízeních se odborový svaz s odborovou organizací chystá na to, že požádá hygienu práce o přeměření fyzické zátěže zaměstnanců. Jak zdůraznila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, všichni vědí, že při stále klesajícím počtu zaměstnanců jsou ti zbývající přetěžováni, ale odborový svaz potřebuje pro svá další jednání na toto téma získat zcela konkrétní údaje, aby jimi mohl argumentovat.

Diskutovalo se také o zkušenostech s fungováním zdravotnických holdingů v některých krajích (Plzeňský, Jihočeský a Královéhradecký kraj) a o tom, že jinde se na zřízení holdingu chystají (Pardubický kraj).

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o aktuálním dění ve zdravotnictví a sociální péči. Je velkou zásluhou odborového svazu, jeho stávkové pohotovosti a spolupráce s dalšími partnery v krizovém štábu nemocnic, že vyšší úhrada za státní pojištěnce se bude týkat již listopadu a prosince tohoto roku, nikoliv až nového roku. Je zásluhou odborového svazu, že vyšší úhrady za státní pojištěnce příjem zdravotních pojišťoven v příštím roce zvýší o 4,5 miliardy korun, nikoliv o původně uvažovaných 3,5 miliardy korun. Dalším pozitivem je, že byla schválena půjčka VZP alespoň ve výši 700 milionů, přestože se původně uvažovalo o vyšší sumě. Nejdůležitější nyní bude zajistit, aby tyto peníze nedoputovaly jen do zdravotních pojišťoven, ale aby se dostaly až do zdravotnických zařízení.

Předsedkyně Žitníková ocenila spolupráci s ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem a uvedla, že se mu zřejmě podařilo dosáhnout maxima možného. Ocenila i jeho snahu pomoci řešit kritickou situaci lázní, kde ministr, kromě jiného, slíbil částečnou kompenzaci výpadku příjmů za zrušené regulační poplatky.

Výkonná rada ocenila materiál Ministerstva zdravotnictví, který byl předložen na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví (tzv. zdravotnické tripartity) dne 13. září. Zároveň vyslechla informaci o nadcházející zdravotnické tripartitě v pondělí 18. listopadu, která má na programu projednání úhradové vyhlášky, personální poddimenzovanosti pracovišť a stavu legislativních prací na Ministerstvu zdravotnictví.

Zdravotnictví je rovněž na pořadu „velké“ tripartity počátkem prosince. Na těchto jednáních vidí odborový svaz velké problémy na straně zaměstnavatelů. Ty zde za nemocnice zastupuje Unie zaměstnavatelských svazů ČR a na straně druhé vystupuje za zdravotní pojišťovny Svaz průmyslu a dopravy ČR. Zájmy pojišťoven a nemocnic nejsou shodné a zastoupení zaměstnavatelů ve dvou svazech vyvolává poměrně velké problémy, neboť každá organizace reaguje zcela jinak a má i jiné návrhy řešení.

Finančně velmi napjatá je situace v sociálních službách. I zde velmi záleží na státním rozpočtu. Odborový svaz považuje za nezbytné, aby v něm byla na dotace částka nejméně ve výši 10,5 miliardy, aby konečně mohlo dojít i na tolik let slibované zvýšení platů. Proto nechápe, že ze strany krajů již zaznělo, že by mohlo stačit 8,5 miliardy korun.

O činnosti dozorčí rady odborového svazu, především o jejích krocích vůči odborovým organizacím, které nemají v pořádku platbu příspěvků, informoval předseda dozorčí rady Petr Popule.

Místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková seznámila s předběžným plánem akcí na rok 2014.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám