Výkonná rada v prosinci

Projednávání rozpočtu odborového svazu na rok 2012 bylo hlavním bodem jednání výkonné rady v úterý 13. prosince. Členové výkonné rady se věnovali důkladnému prověření všech naplánovaných výdajů a možnostem zvýšení příjmů a po rozsáhlé diskusi výkonná rada rozpočet odborového svazu pro rok 2012 schválila.

Rozpočet je naplánovaný velmi přesně bez jakékoliv „vaty“ a škrtání by znamenalo omezení činností, které odborový svaz vykonává pro organizace a členy. Zvýšení příjmů je možné jednak zvyšováním členských příspěvků, což zástupci odborových organizací odmítají, jak dali opět najevo na konferencích, nebo zvýšením členské základny.

Získávání nových členů záleží především na práci odborových organizací a na schopnosti odborových funkcionářů na pracovištích, nelze je řešit z ústředí. Druhou možností je slučování odborových svazů. Vedení odborového svazu bylo pověřeno, aby tyto možnosti projednalo s dalšími odborovými svazy, přednostně s odborovými svazy veřejných služeb a veřejné správy.

Na jaře se budou otázce slučování podrobně věnovat krajské konference odborového svazu a na podzim jednodenní celostátní konference.

Výkonná rada posoudila práce sekcí odborového svazu, které jsou jejím poradním orgánem. Nejlépe pracují sekce zdravotnických záchranných služeb, sekce pracovníků hygienické služby, sekce sociál a sekce lázeňství.

Místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková informovala o úspěšné konferenci projektu Bi Di (bipartitní dialog) věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Další etapa projektu se bude zabývat pracovní dobou.

Výkonná rada rozhodla, že účastníky Sněmu ČMKOS v roce 2012 budou z výkonné rady Dagmar Žitníková, Ivana Břeňková, Ladislav Kucharský, Jana Hnyková, Milan Synek, Iva Řezníčková a z dozorčí rady Dagmar Valová. Náhradníky jsou Jaroslava Doleželová z výkonné rady a Pavel Vobecký v dozorčí rady.

Dagmar Žitníková informovala o aktuálním dění a aktivitách svazu ve zdravotnictví a sociální péči. Zdůraznila, že všechny důležité informace jsou obratem rozesílány e-mailovou poštou funkcionářům a odborovým organizacím, takže pokud funkcionáři tyto informace čtou a předávají je dál členům odborové organizace, není možné, aby členové svazu nevěděli, co právě pro ně OS dělá a co prosazuje.

Ve zdravotnictví se kvůli nesplněným slibům ministra Hegera, že se od ledna 2012 zvýší platy všem zaměstnancům ve zdravotnictví o 10 procent, v době od 7. listopadu do 7. prosince konaly ve všech krajích happeningy – veřejné tiskové konference a těchto čtrnáct akcí bylo doplněno dalšími, například předáním symbolických dárků, které by ministrovi měly pomoci vzpomenout si, atd. Odborový svaz požaduje, aby prostředky určené na platy byly účelově vymezeny v úhradové vyhlášce.

V sociálních službách odborový svaz prosazuje zvýšení platů o deset procent a přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do vyšší platové tabulky, která platí pro zdravotníky. Zároveň požaduje, aby se prostředky na dotace pro sociální služby (6,1 miliardy Kč) ve státním rozpočtu zvýšily o 2,4 miliardy korun. Dagmar Žitníková vypočítala, kolik jednání odborový svaz kvůli tomu vedl a jak velký tlak vyvíjel.

Tomáš Havlásek doplnil, že z 21 miliard, které jdou na příspěvky na péči, odchází více než čtvrtina zcela mimo a do sociálních služeb se nevrací. Upozornil také na to, že při takzvané transformaci sociálních služeb se náklady za lůžko měsíčně zvyšují z 25 tisíc korun na 45 tisíc. Zatím se tyto sumy hradí z evropských peněz, ale potom by se měly platit z peněz na sociální služby. Je zřejmé, že některá zařízení to nepřežijí.

Předsedkyně Žitníková informovala, že v kojeneckých ústavech se v roce 2012 nic nezmění.

V příštím roce bude výkonná rada jednat stejně jako nyní vždy druhé úterý v měsíci, pokud si okolnosti nevyžádají změnu. Příště se tedy sejde 10. ledna.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám