Výkonná rada v říjnu

První téměř hodiny jednání výkonné rady v úterý 14. října se na pozvání vedení odborového svazu zúčastnil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Tématem bylo dodržení vládního slibu, že ke zvýšení platových tarifů ve zdravotnictví dojde také od 1. listopadu, stejně jako v případě dalších skupin zaměstnanců, jimž se zvýší platové tarify.

Ministr dal odborům zapravdu a řekl, že se stejně jako ony snaží najít cestu, jak peníze v posledních dvou měsících roku k zaměstnancům zdravotnictví dostat, když je zjevné, že se to nestihne přes zdravotní pojištění.

Předsedkyně Dagmar Žitníková navrhla, aby se peníze poslaly rovnou ze státního rozpočtu, což by bylo sice nesystémové, ale reálně zvládnutelné řešení. Vedení svazu upozornilo na nesouhlas výkonné rady s tím, že nebude naplněn slib daný vládou a vyzvalo ministra o sjednání schůzky s premiérem vlády Bohuslavem Sobotkou, a to před jednáním vlády o úpravě nařízení vlády k platovým tarifům (druhý den dopoledne). Zaměstnanci se zvýšením platů od listopadu počítají, vedení svazu o slibu vlády informovalo na všech krajských konferencích a posunutí termínu na leden budou lidé vnímat jako nesplnění vládního slibu.

Ministr Němeček s tímto hodnocením i návrhem na jednání společně s premiérem vlády souhlasil.

Členové výkonné rady se ministra ptali na zákon o neziskových nemocnicích a na úhrady zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb.

Ministr vysvětlil, že převod na neziskové nemocnice nebude povinný, ale on si neumí představit, proč by se tak nedělo, když zákon bude dobrý a pro nemocnice to bude výhodné. Ministr osobně garantoval, že zákon dobrý bude. Zároveň sdělil, že tato změna bude vyžadovat finanční prostředky, protože mzdy v dnešních akciových společnostech jsou o několik tisíc korun nižší než jsou platy v nemocnicích, takže tento rozdíl bude třeba dorovnat.

Problémy v sociálních službách podle ministra souvisejí s nedořešením zdravotně sociální péče, zdravotní pojišťovny se brání nárůstu výdajů na zdravotní péči v sociálních zařízeních, protože zároveň nefunguje hrazení z prostředků sociální péče v případě hospitalizací ze sociálních důvodů ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé neřešení problému považuje za velkou chybu.

Odboráři doplnili, že situace vede k propouštění zdravotních sester, takže i kvůli banalitám musí přijíždět záchranka, což nakonec vše nesmírně prodražuje.

Dagmar Žitníková uvedla, že požádá o svolání mimořádné tripartity na téma zdravotnictví.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková vysvětlila, že se odborovému svazu podařilo zabránit tomu, aby pozměňovací návrh k doprovodnému zákonu ke služebnímu zákonu umožnil v organizacích v případě nedostatku financí při zvyšování tarifů snížit zároveň osobní ohodnocení, takže ke zvýšení platu by ve skutečnosti vůbec nemuselo dojít. Zároveň se odborovému svazu podařilo prosadit, že zvláštní určení platového tarifu, tedy takzvané pásmové odměňování, může být ve zdravotnictví pro 6. a vyšší platovou třídu využito pouze ke zlepšení platu. Zaměstnanci musí být v tabulce zařazeni nejméně tak, jak by to odpovídalo délce jejich praxe, případně výše. Odborový svaz požadoval stejný postup pro zaměstnance ve třídě 1. – 5. a také pro všechny zaměstnance veřejných služeb ve vyšších třídách, kterým je poskytován plat. Bohužel při připomínkovém řízení na Ministerstvu práce a sociálních věcí k návrhu nařízení vlády se toto nepodařilo dojednat. 

V současné době se jedná o zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví od 1. ledna 2015. Finance budou zajištěny cestou úhradové vyhlášky (včetně pokrytí daní a odvodů na zdravotní a sociální pojištění). Platy by měly být zvýšeny platovými tarify těm zaměstnancům ve zdravotnictví a zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách, kterým nebyly zvýšeny tarify od 1. listopadu 2014. Odbory a zřizovatelé budou muset  pohlídat, aby peníze byly zaměstnancům vyplaceny i všude tam, kde dostávají mzdy, tedy v obchodních společnostech.

Také v sociálních službách dojde k dalšímu zvýšení platů a mezd od 1. ledna 2015. Prostředky ze 750 milionů určených na odměňování v sociálních službách dostanou organizace, které mají registraci a žádají o dotace. Odborový svaz stále prosazuje, aby vznikla nová tabulka platových tarifů pro ty, kde se odměňování řídí předpisy pro poskytování platu (příspěvkové organizace). Tam, kde se v sociálních službách poskytují mzdy (obchodní společnosti, neziskové organizace), budou muset kraje kontrolovat, aby lidé opravdu dostali přidáno a finance byly použity na zvýšení mzdových nákladů.

Výkonná rada se zabývala přípravou listopadového sjezdu OS, upřesněním programu a moderováním jednotlivých bloků jednání.

O činnosti dozorčí rady v uplynulém období referoval její předseda Petr Popule.

Tomáš Havlásek informoval o kongresu sociálních služeb v Táboře. Jednalo se o kultivovanou akci, ale v sociálních službách dál chybějí základní informace o tom, z čeho se má vycházet v žádostech o dotace, každý kraj si stanoví jiná pravidla, chybí systém, základní normativy atd.

Vrátil se ještě k problému financování zdravotní péče v sociálních službách a uvedl, že mnozí lékaři požadují při ošetření klientů doprovod a přítomnost zdravotní sestry, ale to také nikdo nehradí.

Jana Hnyková informovala, že pořádá 30. října v Poslanecké sněmovně seminář na téma Alzheimerova choroba.

Výkonná rada projednala obsah a závěry konference Prevence násilí od třetích stran v sociálních a zdravotnických zařízeních v Praze, která se konala předcházejícího dne, a jednohlasně přijala tam schválená doporučení (viz níže jako soubor ke stažení). Odborový svaz bude požadovat jednání s Unií zaměstnavatelských svazů ČR na téma tam nastolených otázek, týkajících se například bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při poskytování péče v domácím prostředí.

Výkonná rada se sejde den před sjezdem OS, tedy ve středu 19. listopadu dopoledne, odpoledne bude následovat společné jednání s dozorčí radou a jednání budou pokračovat ještě 20. listopadu dopoledne. Sjezd začíná 20. listopadu ve 14 hodin.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám