Výkonná rada v srpnu

Členové výkonné rady na jednání 11. srpna vzali na vědomí informaci o čerpání rozpočtu OS k 30. 6. 2015, seznámili se s dalším postupem přípravy programu nové evidence členů OS a nepořádkem některých odborových organizací v plnění svých základních povinností, což potom v případě jejich členů komplikuje výplaty darů ze Zajišťovacího fondu. Zabývali se přípravou společného jednání výkonné rady a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, které se uskuteční ve dnech 24. až 26. září na Slovensku, a mítinku ČMKOS proti levné práci v ČR, který se uskuteční 16. září v Praze.

Ivana Břeňková informovala, že se stále jedná o zvýšení platů ve zdravotnictví, OS požaduje +10 % pro všechny zaměstnance, další kolo jednání bude 18. srpna. V sociálních službách se jedná o jejich financování a o zvýšení platů zaměstnanců. Je snaha zvýšit hodnotu bodu a cenu za režii. OS zároveň prosazuje, aby Endokrinologický ústav a další podobná zařízení měla při zvyšování platů a mezd stejné postavení jako lůžková zařízení. Problém je také v hygienické službě, kde lékaři hygienické služby jsou odměňováni podle nižší tabulky než lékaři posudkové služby. OS se snaží prosadit, aby se to srovnalo. Hygienické službě znovu hrozí odebrání kompetencí ve prospěch jiných kontrolních orgánů.

Tomáš Havlásek v souvislosti s existencí skupiny pro personální standardy informoval o velkých disproporcích mezi platbami zdravotních pojišťoven jednotlivým zařízením. Vycházejí z ochoty lékařů indikovat zdravotní péči. Tuto disproporci je třeba narovnat. Navrhl, aby si OS vyžádal srovnání, jaké jsou tyto úhrady například na klienta určitého stupně závislosti na péči atd.

Informace o předcházejícím jednání dozorčí rady i o jejích chystaných dalších činnostech podala předsedkyně dozorčí rady Soňa Vytisková.

Helena Šebestová uvedla, že v lázních je obrovský problém s nedostatkem zaměstnanců všech profesí, což vede k velkému přetěžování zaměstnanců. Navíc v Léčebných lázních Jáchymov a.s. z celkového počtu cca 620 zaměstnanců je jen asi 300 na dobu neurčitou, ostatní mají jen různé prekérní formy zaměstnání. Za těchto podmínek a při velmi nízkých nabídnutých mzdách je velmi obtížné nové zaměstnance sehnat. Dalším problémem je, že zdravotní pojišťovny nechtějí nasmlouvat slíbenou ambulantní lázeňskou péči.

Milan Synek informoval, že výbor pro zdravotnictví byl na výjezdním zasedání v Rokycanské nemocnici a.s. Milan Synek se tam zajímal, proč nebyly zaměstnancům dělnických profesí zvýšeny mzdy podobně jako v jiných nemocnicích. Adekvátní odpověď od ředitelky nemocnice MUDr. Hany Perkové, MBA, nedostal.

Ivana Břeňková doplnila, že o situaci v nemocnicích Plzeňského kraje jednaly předsedkyně Žitníková a ona ve středu 22. července v Plzni s hejtmanem Václavem Šlajsem, který slíbil, že se i tomuto problému bude věnovat.

Miluše Váňová sdělila, že v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa trvají problémy při kolektivním vyjednávání, odbory požadují, aby součástí KS bylo i odměňování, vedení to zatím neakceptovalo a ani neposkytlo informace o tom, jak by měl systém odměňování vypadat.

Vít Přibylík informoval, že na svoji funkci rezignoval ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Jaroslav Lux.

Ivana Břeňková doplnila, že i přes složitá jednání se podařilo dosáhnout podepsání kolektivní smlouvy ve FN Ostrava.

Marcela Holčáková sdělila, že z důvodu změny zaměstnání v krajské radě končí Ivana Nesvadbová z Kroměřížské nemocnice a.s. Ve zlínské nemocnici Atlas je problém s uzavřením kolektivní smlouvy kvůli mzdovým otázkám. V hygienické službě podávají zaměstnanci žádosti o vstup do služebního poměru. Odborová organizace bude zastupovat obě skupiny zaměstnanců – ty ve služebním poměru i ty, kteří spadají pod zákoník práce.

Martin Vostal sdělil, že v Domově pro seniory Choceň byla založena nová odborová organizace.

Monika Kudrová uvedla, že v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., platila kolektivní smlouva do konce června. Při jednání o nové došlo k porovnání zdejších mezd s tabulkovými platy. Lékaři jsou nad tabulkovými platy, ale mzdy sester se pohybují od +10 % do −20 %. Ty podhodnocené by měly dostat mimořádné odměny.

Petr Vaník zdůraznil, že v nemocnicích Královéhradeckého kraje trvají problémy s nedostatkem personálu všech kategorií.

Ivan Šterzl navrhl, aby se OS zajímal, zda se ministerstva zabývají otázkou veder na pracovištích ve zdravotnictví a sociálních službách, protože současná situace je v mnoha zařízeních neúnosná jak pro pacienty a klienty, tak i pro zaměstnance.

Příští jednání výkonné rady se uskuteční 15. září.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám