Výkonná rada v srpnu

Pravidelné jednání výkonné rady se konalo v úterý 12. srpna. Dagmar Žitníková informovala kolegy o akcích odborového svazu a o jeho požadavcích. OS požaduje od 1. 1. 2015 zvýšit platové tarify ve zdravotnictví o 5 %. Vládou slíbené navýšení objemu prostředků na platy ve státním rozpočtu o 3,5 % toto zvýšení tabulek platových tarifů nezaručuje.

Navýšení se musí projevit i v úhradové vyhlášce, kde by tyto prostředky byly výslovně určeny na platy. Takto účelově vázané prostředky by měly zajistit, aby i v obchodních společnostech došlo ke zvýšení mezd.

Pro sociální služby vláda po náročných jednáních a tlaku našeho odborového svazu uvolnila částku 750 mil. Kč ze státního rozpočtu. Nyní OS čekají jednání, kolik tato částka přinese zvýšení platů a mezd v sociálních službách.

Řešením pro zdravotnictví a sociální služby by proto mohlo být zavedení zvláštní platové tabulky, ale je otázka, jak se k tomu postaví další odborové svazy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

ČMKOS vyjednává o 3,5% zvýšení tarifů pro všechny zaměstnance, na které se vztahují platové tarify.

Odborový svaz stále usiluje o zrušení tzv. pásmového odměňování. Chce, aby k tomu došlo ještě letos. Toto zrušení se týká i organizací zřizovaných státní správou a samosprávou a zde zrušení pásmového odměňování, tedy náprava toho, co lidem sebral z platů ministr Drábek, bude stát nemalé finanční prostředky.

Zároveň musí v souvislosti s rušením pásmového odměňování dojít ke změně v zákoníku práce, zde OS požaduje zrušit možnost zavedení pásma pro zdravotnictví.

Pro 1.-5. třídu by pásmo mělo zůstat tak, jak bylo před Drábkovou úpravou.

Při tvorbě komplexního pozměňovacího návrhu ke služebnímu zákonu se také předložil návrh k zákoníku práce. Touto změnou by se umožnilo, aby se nenároková složka platu, osobní příplatek, mohl snížit či odebral v případě, kdy se zvyšují platové tarify a současně nejsou finance. Celková výše platu by neměla klesnout. OS proti tomu ostře vystoupil, ostře se ohradila také ČMKOS a napíše premiérovi Sobotkovi, aby byla tato pasáž z návrhu zákona vyňata.

Dagmar Žitníková uvedla, že odborový svaz byl seznámen s návrhem zákona o neziskových nemocnicích napsaným Českou lékařskou komorou. Pro odbory je podstatné, že zákon obsahuje odměňování zaměstnanců platem. Obchodní společnosti by se měly na neziskové nemocnice transformovat dobrovolně, protože to pro ně bude daňově výhodné. Spravedlivé srovnání odměňování a přechod z mezd na platy však bude vyžadovat nemalé finanční částky.

Odbory proto požadují, aby se sjednotily odvody, které platí zaměstnanci a které platí OSVČ, a aby stát znovu zvýšil odvody za „své“ pojištěnce.

Ivana Břeňková upozornila, že aktuálním tématem dál zůstává i hygienická služba. Vysvětlila, že se ministerstva pro tvorbu státního rozpočtu musí řídit pokynem Ministerstva financí. Musí se škrtat dlouho neobsazená pracovní místa nad 3 % s tím, že objem finančních prostředků by měl zůstat zachován. Tento postup zabrání hygienické službě, aby nabírala lidi pro úkoly, které je nucena pro ochranu obyvatel plnit. O odměňování v hygienické službě se příliš nemluví, ale průměrné výdělky odborných zaměstnanců jsou na velmi nízké úrovni v porovnání se stejnými pozicemi ve zdravotnictví.

Jana Hnyková informovala o příštích jednáních Poslanecké sněmovny, o svých poslaneckých návrzích a o spolupráci s odbory.

V souvislosti s dlouhotrvajícími problémy s rejstříkovým soudem Dagmar Žitníková informovala, že nové organizace už byly všechny zapsány bez poplatků, ale poplatky jsou požadovány při změnách a nové požadavky proti dosavadní praxi jsou vznášeny také při rušení organizací.

Výkonná rada změnila a upřesnila statut Zajišťovacího fondu OS v bodě týkajícím se daru při hospitalizaci (prodloužení termínu podání při hospitalizaci, po které následuje dlouhodobá pracovní neschopnost) – viz níže jako soubor ke stažení.

Dagmar Žitníková informovala o přípravě OS na sjezd. Přípravou se bude zabývat zářijová výkonná rada na svém dvoudenním jednání.

Na sjezd již byl pozván ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (účast přislíbil), ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (účast slíbila, pokusí se zúčastnit i slavnostního večera), prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký, předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich, předseda LOK-SČL Martin Engel, předseda ČMKOS Josef Středula a předseda partnerského slovenského OS Anton Szalay.

Pozváni budou také zástupci partnerských OS z Německa a z Rakouska, Josef Krejbych za Evropskou odborovou federaci veřejných služeb (EPSU) a místopředsedové ČMKOS Radka Sokolová a Vít Samek. Pozváni budou také premiér Bohuslav Sobotka a ministr financí Andrej Babiš a partneři z krizových štábů – místopředseda AČMN Petr Fiala, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása a prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár.

Ivana Břeňková informovala o účasti odborů ve výběrových řízeních na ředitele zařízení zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví. Za ústředí OS se jich účastní, není-li to z časových důvodů možné, je zastoupena místopředsedou nebo právníkem svazu. Zástupci OS se vždy domluví s příslušnou odborovou organizací před hlasováním o vhodném vítězi výběrového řízení. Konalo se výběrové řízení ve FN Plzeň, bude v brněnském Masarykově onkologickém ústavu a v pražské Nemocnici Na Homolce.

Předseda dozorčí rady Petr Popule komentoval zápis z červencového jednání dozorčí rady a pochválil Blanku Kučírkovou za precizní vedení agendy Zajišťovacího fondu.

Dagmar Žitníková informovala o personálních záležitostech. V srpnu skončila částečný pracovní úvazek Lucie Votavová, která měla na starosti agendu T-Mobile. Tu převzala zpět Blanka Kučírková.

V srpnu skončil částečný pracovní úvazek na mezinárodní agendě Anetě Tomešové. Od září tento úvazek převezme Lucie Kučírková. Na druhou polovinu úvazku bude pomáhat s agendou Zajišťovacího fondu. Tuto pomoc dosud poskytovala jako brigádník.

Agenda Zajišťovacího fondu a T-Mobile je dohromady tak rozsáhlá, že ji nemůže jeden člověk zvládnout.

Dagmar Žitníková požádala členy výkonné rady, že je třeba získat pravdivé informace o situaci zdravotnických zařízeních v kraji. Ty se je snaží před veřejností tajit. Za nejvhodnější cestu k získání těchto informací označila krajské tripartity a vyzvala kolegy, aby je využili a o informace požádali.

Ivana Břeňková poděkovala sekci sociál za pomoc při vyplňování mezinárodního dotazníku o tom, kdo pečuje o bezmocné (Who cares?).

Ivana Břeňková informovala, že ve dnech 20. a 21. 10. 2014 se bude na Slovensku konat seminář na téma důstojná práce v sociálních službách.

Ladislav Kucharský připomněl, že 19. a 20. 9. 2014 se bude konat v Jeseníku mezinárodní konference lázeňství – původně se měla konat v Teplicích nad Bečvou, ale kvůli personální situaci ve vedení lázní se muselo místo konání změnit. Akce by se mělo zúčastnit 15 lidí z ČR, 10 ze Slovenska, 10 z Maďarska, po 3 z Rakouska a z Německa a hosté. Účast přislíbil ministr zdravotnictví.

Členka výkonné rady za Středočeský kraj Jana Sedláčková informovala o jednání s novým hetmanem Milošem Peterou (hejtman Josef Řihák v pondělí 23. června 2014 rezignoval). Slíbil, že v nemocnicích budou dodrženy kolektivní smlouvy a že se zde nebudou snižovat mzdy ani se nebude propouštět.

Příští jednání výkonné rady se bude konat 8. a 9. září.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám