Výkonná rada v srpnu

Hostem jednání výkonné rady odborového svazu v úterý 7. srpna byl předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel a hlavním tématem byly další možnosti spolupráce obou odborových subjektů.

Předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková informovala o dění ve zdravotnictví, například o tom, jak vypadají poslední návrhy nařízení vlády o místní a časové dostupnosti péče. Připomněla, kolik akcí svaz pořádal, kolik jednání vedl, aby zabránil zhoršení dostupnosti péče. Uvedla, že se chystá obrovské rozšíření nadstandardů. Věnovala se situaci nemocnic, které jednají s pojišťovnami o nových smlouvách. Proti zavírání nemocnic a jejich částí se staví kraje i Asociace českých a moravských nemocnic. Situaci na straně zaměstnavatelů ale komplikuje skutečnost, že v jejích řadách jsou zástupci nemocnic a i zdravotních pojišťoven. Popsala, že ministr Heger krok po kroku vytváří právní i ekonomické podmínky k tomu, aby asociální záměry se zdravotnictvím byly dotaženy do konce a nebyly právně napadnutelné. Hrozí, že ekonomicky zdecimovaných nemocnic se jako spasitelé ujmou soukromé subjekty a celé zdravotnictví nakonec bude rozparcelované mezi cca tři velké subjekty – finanční skupiny.

Martin Engel potvrdil, že také sdílí tyto obavy. Věnoval se neplnění platových slibů zakotvených v podepsaném memorandu a postavil to do kontrastu s finančně nesrovnatelně nákladnějšími církevními restitucemi, u nichž vláda neřeší, že na ně nemá, ale argumentuje tím, že sliby je třeba plnit. Připomněl, že vláda také zcela ignoruje fakt, že bude nutné kvůli nové legislativě vyřešit neúnosnou míru přesčasů u lékařů.

Členové výkonné rady popsali, jaká je situace v krajích a jejich zdravotnických zařízeních, někteří při tom kritizovali chování lékařů k ostatním zaměstnancům.

Výkonná rada se s Engelem shodla, že tzv. Zdravotnická trojka, jejímž členem je ještě Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, bude spolupracovat i v dalším období. Hlavní společně prosazované požadavky lze shrnout do pěti bodů:

1) Zastavení naplňování memorand uzavřených mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

2) Prodloužení smluvních vztahů všem lůžkovým zdravotnickým zařízením = zachování stávajícího počtu nemocnic.

3) Vytvoření finančních podmínek pro udržení systému – zvýšení úhrad za státní pojištěnce a osvobození/snížení DPH u léků a zdravotnického materiálu.

4) Vypracování odborné analýzy stávajícího stavu sítě lůžkových zdravotnických zařízení a ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, krajů a odborných společností navrhnout dlouhodobý plán pro poskytování lůžkové péče na celém území ČR.

5) Zajištění zvýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví prostřednictvím jednotného tarifního systému.    

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám