Výkonná rada v únoru

Únorová výkonná rada jednala netradičně v pondělí 10. odpoledne a večer, protože v úterý 11. února šli její členové nejdříve na prohlídku Poslanecké sněmovny, kterou zařídila Jana Hnyková, a potom do Senátu na mezinárodní konferenci Služby pro domácnosti – příležitost pro zaměstnanost a flexibilitu trhu práce.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o přípravách na sjezd ČMKOS a o přípravě materiálů na sjezd odborového svazu. První verze návrhu stanov již byla do odborových organizací rozeslána, připomínky mají zaslat zpět do 7. března. V březnu se stanovami a došlými připomínkami bude zabývat společné jednání výkonné a dozorčí rady, příprava sjezdu bude tématem porad v krajích, v červnu budou materiály projednávány na společném jednání výkonné rady, dozorčí rady a zástupců krajských rad, poté budou nové verze materiálů opět rozeslány odborovým organizacím.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o své činnosti v evropských odborech a o připravovaných rezolucích ke zdravotnictví a k sociálním službám, jejichž cílem je uhájit je jako veřejné služby, nedovolit další snižování prostředků na jejich financování ani další propouštění zaměstnanců a přetěžování těch zbývajících.

S jednáním dozorčí rady OS seznámil její předseda Petr Popule.

Výkonná rada se zabývala Zajišťovacím fondem odborového svazu, jeho plněním i přípravami na vyplácení darů. Řešila, co s dary při hospitalizaci, když byly zrušeny poplatky při hospitalizaci. Rozhodla, že dar při hospitalizaci zůstává zachován ve stejné výši, ale protože člen nebude mít k dispozici doklad o zaplacení poplatku, bude povinen prokazatelně doložit hospitalizaci a její dobu jiným způsobem (přílohou žádosti o vyplacení daru bude například kopie neschopenky, kopie propouštěcí zprávy, kde bude doba hospitalizace jasně uvedena a začerněny údaje o zdravotním stavu pacienta atd.). Tato pravidla platí pro hospitalizace od 1. 1. 2014.

Členové výkonné rady informovali o dění k regionech.

Praha, Jaroslava Carrasco: Ředitelka Městské polikliniky Praha Iva Merhautová se stala na MPSV náměstkyní pro informatiku. Členkou OS zůstává, bude členkou regionální odborové organizace. V Městské poliklinice je uzavřena kolektivní smlouva, bude platit i pro příští rok. KR jednala na pražském magistrátu o přetěžování zaměstnanců v domovech pro seniory.

Ústecký kraj, Pavel Velký: Člen KR Ústeckého kraje a řídící sekce lázeňství Martin Vacek informoval krajskou radu, že ukončil svůj pracovní poměr v Lázních Teplice. Zatím jako nezaměstnaný zůstává dál ve svých odborových funkcích.

Královéhradecký kraj, Iva Řezníčková: KR se sešla s vedením holdingu. V holdingu je velmi špatná ekonomická situace, byl odvolán ředitel, bude výběrové řízení. V Oblastní nemocnici Trutnov je od 4. února nový ředitel – bývalý ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně MUDr. Roman Koudele.

Moravskoslezský kraj, Vít Přibylík: V regionální radě ČMKOS bude místo Evy Kadulové pracovat Andrea Drexlerová. Situace ve Slezské nemocnici v Opavě se zlepšila. Ve Čtyřlístku, centru pro osoby se zdravotním postižením, se chystá transformace. Bude se konat výběrové řízení na praní prádla ve všech krajských nemocnicích. V ZZS se podařilo zachovat benefity zaměstnanců, situace je tam stabilizovaná.

Jihomoravský kraj, Tomáš Havlásek: V Jihomoravském kraji byly rozděleny dotace zařízením sociálních služeb. Kraj má nový systém rozdělování těchto dotací. Do zařízení přišlo víc peněz, ale očekává se snížení příjmů od zdravotních pojišťoven.

Pardubický kraj, Božena Krčková: V Chrudimské nemocnici došlo k posunutí výplatního termínu a hrozí jednání o insolvenci nemocnice. V Hamzově odborné léčebně Košumberk došlo k vyplacení odejmutých osobních příplatků, a to i zpětně. Kolektivní vyjednávání nemocnic je připraveno k zahájení v příštím týdnu. KR sleduje přípravy na fúzi nemocnic.

Kraj Vysočina, Jiřina Marešová: V ZZS Kraje Vysočina zavádějí systém sebehodnocení zaměstnanců. V Psychiatrické nemocnici Jihlava chystají vnitřní audity, staniční sestry mají migrovat z oddělení na oddělení.

Plzeňský kraj, Milan Synek: V Psychiatrické nemocnici Dobřany se postupně rekonstruují oddělení. Vnitřní audity se tam dělají už asi rok.

Zlínský kraj, Jaroslava Doleželová: Všechny nemocnice v kraji s výjimkou Nemocnice Uherské Hradiště jsou ve ztrátě. V Uherském Hradišti byly zvýšeny platy. Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati je nový ředitel. V Kroměřížské nemocnici byl odvolán ředitel a už byla vybrána nová ředitelka.

Liberecký kraj, Jana Hnyková: Zdravotnictví v kraji zcela chybí koncepce, kdo co „vyboxoval“, to má. KR zajímá, jaký je střednědobý plán kraje v sociálních službách na léta 2014-2017. Snad dojde ke zvýšení nenárokových složek platů zaměstnanců sociálních služeb. Jana Hnyková informovala, že byla jako poslankyně zvolena od dozorčí rady VZP, a požádala kolegy o pomoc a spolupráci při detailnějším seznamování se s touto problematikou.

Olomoucký kraj, Jan Zatloukal: Krajská rada jednala 29. ledna v ÚSP Vincentinum, při té příležitosti si prohlédla zařízení, sešla se s jeho ředitelkou a pomohla odborové organizaci dát do pořádku agendu.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám