Výkonná rada v září

Výkonná rada se v úterý 15. září zabývala aktuální situací ve vyjednávání o zvýšení platů a mezd a kritickým nedostatkem personálu v mnoha nemocnicích. Zabývala se čerpáním darů ze Zajišťovacího fondu a nadcházejícími krajskými konferencemi odborového svazu.

Dagmar Žitníková informovala, že skončil projekt Sociální dialog v kultuře a sociálních službách. Je připravena KS vyššího stupně, návrh obsahuje různé benefity, ale na realizaci KS nejsou peníze. OS proto chce, aby bylo se zaměstnavateli podepsáno alespoň memorandum, které zajistí, že zaměstnavatelé budou spolu s OS prosazovat realizaci navržené KS. Např. jeden z možných benefitů je v KS uveden příspěvek na penzijní připojištění. Podle kalkulací OS by penzijní připojištění pro zaměstnance ve výši 500 Kč vyšlo na 60 milionů za rok. Spolu s MPSV sociální partneři podepsali tzv. sektorovou dohodu o personálních standardech.

S jednáním dozorčí rady seznámila její předsedkyně Soňa Vytisková.

Lubomír Francl seznámil s jednáním přístrojové komise a s jednáním pracovní skupiny pro nelékařské zdravotnické pracovníky při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Ivana Breňková se věnovala usnesení vlády o platech a zvýšenému FKSP. Připomněla požadavek OS, aby lékaři v hygienické službě měli stejné platy jako lékaři v posudkové službě. OS i hlavní hygienik se shodují na tom, že je nezbytné, aby hygienické službě zůstaly zachovány její dosavadní kompetence.

Tomáš Havlásek informoval o práci na dokumentu Národní strategie rozvoje sociálních služeb, zatím jsou jen obecně pojmenovány problémy bez návrhu (strategie) řešení. Účastnil se školení, kde mimo jiné zaznělo, že sociální služby by měly být financovány převážně z darů (sponzorů). Považuje to ekonomicky za nesmysl, nicméně tyto úvahy jsou velmi živé zvláště mezi „humanitně“ zaměřenými lidmi. Základ financování sociálních služeb musí být od klienta a veřejného zdroje (stát, kraj, obec) – dary mohou sloužit jen jako doplněk.

Členové výkonné rady informovali o problémech, které řeší krajské rady a jednotlivé odborové organizace. Nejčastěji se týkají kolektivního vyjednávání, přetěžování zaměstnanců kvůli nedostatku personálu. Někde situace úhradová vyhláška pomohla zlepšit situaci nemocnic, zlepšuje se vybavení a chystají se investice, ale nedostatek personálu se týká snad všech nemocnic. Stále trvajícím problémem je financování práce zdravotních sester v zařízeních sociální péče, někde se odboráři potýkají s velmi diskutabilní transformací sociálních služeb. S obavami se očekává chystaná transformace psychiatrické péče.

Ivana Břeňková zdůraznila, že za vytrvalé a ve finále úspěšné prosazování zvýšení mezd všech zaměstnanců v Rokycanské nemocnici si zaslouží poděkování František Kuneš.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám