Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru. Je to tak v pořádku?
O. P., Praha

Ust. § 77 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o provedení práce (DPP) a dohodou o pracovní činnosti (DPČ) ustanovení o pracovním poměru s taxativně uvedenými výjimkami. Pro čerpání dovolené u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti platí stejná pravidla jako u „klasických“ zaměstnanců pracujících v pracovním poměru, a to včetně povinností zaměstnavatele vyplývajících z § 217 a následujících zákoníku práce.

Zaměstnavatel je tak povinen určenou dobu čerpání dovolené zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Zákoník práce blíže nespecifikuje, jakým způsobem má zaměstnavatel tuto povinnost naplnění písemné formy určení čerpání dovolené splnit. Je tedy na interním rozhodnutí zaměstnavatele, zda tak učiní například prostřednictvím nějakého papírového formuláře (v praxi tzv. dovolenka), nebo např. i s využitím interního elektronického systému.

Závěrem tedy shrnujeme, že na základě výše uvedeného zaměstnavatel může po zaměstnancích pracujících na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti vyžadovat vyplnění tzv. dovolenky v papírové formě.

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Načíst další
 
Napište nám