Výpověď v pracovní neschopnosti

● Můžu dát zaměstnavateli výpověď, když jsem v současné době v pracovní neschopnosti?

Z. P., Praha

Výpověď je jednostranným právním jednáním, které vede k ukončení pracovního poměru. Výpovědí může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel i zaměstnanec.

Ustanovení § 53 zákoníku práce stanoví, že v tzv. ochranné době nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Za ochrannou dobu se mimo jiné považuje doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Zákaz výpovědi v tzv. ochranné době se však týká výlučně výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv za trvání pracovního poměru, a to i během trvání jeho pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost zaměstnance tak není překážkou pro to, aby zaměstnanec zaměstnavateli doručil výpověď z pracovního poměru. Výpovědní doba pak standardně začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí nejméně 2 měsíce.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Načíst další
 
Napište nám