Vytrvale bojujeme za zvýšení platů a mezd

První polovina října byla pro odborový svaz hodně hektická. Proč? Vláda slíbila zvýšení platů zaměstnancům. V pondělí 13. října ovšem začaly prosakovat informace, že by se zvýšení platových tarifů nemělo vztahovat na zaměstnance ve zdravotnictví. Informace vedení odborového svazu velmi nemile překvapila, neboť materiály, které svaz dostal do připomínkového řízení, obsahovaly navýšení tarifů i pro resort zdravotnictví. Navíc všechna jednání, která odborový svaz vedl s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou (poslední bylo ve čtvrtek 9. října) tomu nenapovídala. Ještě v úterý 7. října se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s ministrem zdravotnictví a byla ujišťována, že vláda hledá způsob, jak nemocnicím kompenzovat zvýšení platů. 

V úterý 12. října se ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček zúčastnil části jednání výkonné rady odborového svazu. Zde informoval, že zvýšení platů pro zdravotníky je projednáváno, ale že si není jist, zda bude od 1. listopadu realizováno. Výkonná rada vyjádřila zásadní nesouhlas s tím, aby byli zaměstnanci ve zdravotnictví vyjmuti z navýšení o 3,5 % od 1. listopadu. Ministr byl požádán, aby ještě před jednáním vlády o zvýšení platů dohodl schůzku s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

V úterý v odpoledních hodinách byla schůzka u pana premiéra potvrzená, ovšem s tím, že termín byl dán na středu na 13 hodin, tedy po jednání vlády o zvýšení platových tarifů.

Předsedkyně OS napsala premiérovi e-mail, v němž sdělila, že zachování stávajících tarifů pro zaměstnance ve zdravotnictví považuje OS za bezprecedentní a nezvýšení tarifů za nesplněný slib vlády. Premiér Sobotka odpověděl SMS zprávou, že se jedná o komunikační nedorozumění a že návrh na zvýšení platů nemělo nikdy dát MPSV do novely nařízení vlády, neboť není možné toto navýšení letos vykrýt z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Ve středu ve 13 hodin se konalo jednání předsedkyně Žitníkové s premiérem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Němečkem Premiér zopakoval, že je mu líto, že došlo k tak nepříjemné situaci, a že se vláda snaží vyjít zaměstnancům ve zdravotnictví vstříc tím, že garantuje od 1. ledna 2015 zvýšení tarifů o 5 % všem zaměstnancům ve zdravotnictví.

Předsedkyně OS opět vyjádřila za odborový svaz nespokojenost s tím, že vláda nesplnila, co slíbila, a jako hlavní důvod vidí i ona špatnou komunikací mezi resorty MPSV a MZ. Zdůraznila premiérovi, že ani jeden ministr nezpochybnil zvýšení platů pro zaměstnance ve zdravotnictví od 1. listopadu, takže se zřejmě někde stala zásadní chyba. Předsedkyně chápe, že ministr a ministryně nestačí ohlídat vše, ale od toho, aby bylo vše dobře připraveno, je na ministerstvech odborný aparát.

Ministr Němeček uvedl, že si zvýšení tarifních tabulek pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví od 1. ledna osobně pohlídá. Sdělil, že i on považuje vzniklou situaci za velmi nešťastnou a že pro zaměstnance organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví už našel kompenzaci. Ministerstvo vydá příkaz svým zařízením, aby ředitelé na konci roku vyplatili VŠEM ZAMĚSTNANCŮM mimořádnou odměnu ve výši 7 % tarifů jako kompenzaci za nezvýšené platy. O stejný postup chce požádat kraje.

Předsedkyně Žitníková s návrhem na kompenzaci souhlasila a sdělila, že na celé záležitosti je pozitivní snad jen to, že se prokázalo, že není problém vytvořit zvláštní tabulku pro zaměstnance zdravotnických zařízení – nezdravotníky, která bude od 1. ledna zvýšená o stejné procento jako zdravotnická.

Současně předsedkyně požádala pana premiéra, aby vydal pokyn MPSV, ať spolu s tabulkami pro zaměstnance nemocnic předloží i tabulku, která rozdělí pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům vládou schválených 750 mil. Kč na platy. Tarify jsou nejjistější formou zvýšení platů.

Pan Sobotka s tímto názorem souhlasí a dodal, že záměrem vlády vždy bylo posílit základní jistotu zaměstnanců ve formě zvýšených tarifů.

Předsedkyně Žitníková premiérovi poděkovala za tu část novely upraveného nařízení vlády,  která vrací právní stav před „Drábkovu“ novelu a je v něm nově ustanoveno, že u poskytovatelů zdravotních služeb se lze v pásmech pohybovat pouze směrem nahoru. To znamená, že zaměstnanec musí být zařazen minimálně v tom platovém stupni, který mu náleží podle délky praxe.

Takže co je jasné od 1. listopadu?

● Zaměstnanci odměňovaní platem mají zvýšené platové tarify o 3,5 %, tzn. zvýšení i pro naše sociální služby.

● Zvýšení platových tarifů o 3,5 % nedostanou od 1. listopadu zaměstnanci nemocnic, které odměňují platem, a všeobecné sestry v sociálních službách.

● Nařízením vlády se vrací dikce, která byla před jeho novelou v roce 2010, s tím, že je v § 6 zvlášť upravena možnost pásem pro poskytovatele zdravotních služeb.

Citace z nařízení vlády pro poskytovatele zdravotních služeb:

„Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s  předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.

Zaměstnanci přímo řízených nemocnic a dalších zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví obdrží na základě příkazu ministra zdravotnictví mimořádnou odměnu ve výši 7 % tarifů (2 x 3,5 %). V jednání je možnost odměny zaměstnancům nemocnic, které zřizují kraje.

Od 1. ledna se zvýší platové tarify všem zaměstnancům ve zdravotnictví a všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách minimálně o 5 %.

Jednáním s premiérem a ministrem zdravotnictví vyjednávání o platech nekončí. Kvůli možnostem zvýšení platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnictví se znovu s vedením odborového svazu sejdou 22. října. O výsledcích jednání bude odborový svaz informovat elektronicky i na svém webu. Za zásadní odborový svaz považuje, aby se platy a mzdy zvyšovaly VŠEM zaměstnancům ve zdravotnictví stejně.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám