Vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance

Je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance?

Ne, podle zákona zaměstnavatel nemá právní povinnost předat zaměstnanci vyúčtování platu, resp. tzv. výplatní pásku oproti podpisu zaměstnance. Ustanovení § 142 odst. (5) zák. práce stanoví: „Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.“

Z uvedené citace je zřejmé, že zaměstnavatel má toliko právní povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek, výplatní pásku) obsahující relevantní údaje pro posouzení správného uspokojení mzdových nebo platových práv zaměstnance. Pokud o to zaměstnanec požádá, má také právo na předložení dokladů, podle nichž zaměstnavatel mzdu nebo plat vypočetl. Tím se zaměstnanci umožňuje kontrola správnosti výpočtu mzdy nebo platu a výše vyplacené částky ve vztahu ke skutečnostem, které tuto výši ovlivňují (odpracovaná doba, překážky v práci, výkon práce ve zvláštním režimu apod.).

Aby mohl zaměstnavatel prokázat splnění povinnosti vydat zaměstnanci v souvislosti s vyúčtováním měsíční mzdy (platu) výplatní pásku, může po něm (tj. nikoli musí) po něm požadovat, aby potvrdil převzetí výplatní pásky podpisem. Tím však zaměstnanec nepotvrzuje správnost údajů, které jsou ve výplatní pásce uvedeny (např. při zúčtování nižšího platu, než na jaký ve skutečnosti vznikl nárok), ale pouze převzetí tohoto dokladu. Ve smyslu zákoníku práce tedy záleží výhradně na vůli zaměstnavatele, zda bude z nějakých důvodů (např. snaha získat podpisem jednoznačný doklad o řádném a včasném předání výplatní pásky zaměstnanci) preferovat předávání výplatní pásky oproti podpisu, nebo zda se spokojí s tím, co je v aplikační praxi běžné, a sice jednoduché předání výplatní pásky na pracovišti bez nutnosti podpisu (toto řešení předpokládá zachovávání elementární důvěry ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanci).

Podobné články

Aktuality 11. 5. 2023 / 20:05

Datová schránka odborové organizace a soukromá pošta

Jako funkcionář odborové organizace mám přístup do její datové schránky , nebude mi do datové schránky odborové organizace chodit i moje soukromá pošta?

Aktuality 11. 5. 2023 / 19:21

Adresy cizích datových schránek

Musíme si pamatovat adresy cizích datových schránek? Můžeme tyto adresy někde najít?

Aktuality 5. 4. 2023 / 18:13

Datová schránka a fikce doručení

Dostal jsem přes e-mail upozornění, že odborová organizace má zprávu v datové schránce. Co se stane, když datovou schránku neotevřu a poštu si tak nepřečtu?

Načíst další
 
Napište nám