Vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance

Je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance?

Ne, podle zákona zaměstnavatel nemá právní povinnost předat zaměstnanci vyúčtování platu, resp. tzv. výplatní pásku oproti podpisu zaměstnance. Ustanovení § 142 odst. (5) zák. práce stanoví: „Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.“

Z uvedené citace je zřejmé, že zaměstnavatel má toliko právní povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek, výplatní pásku) obsahující relevantní údaje pro posouzení správného uspokojení mzdových nebo platových práv zaměstnance. Pokud o to zaměstnanec požádá, má také právo na předložení dokladů, podle nichž zaměstnavatel mzdu nebo plat vypočetl. Tím se zaměstnanci umožňuje kontrola správnosti výpočtu mzdy nebo platu a výše vyplacené částky ve vztahu ke skutečnostem, které tuto výši ovlivňují (odpracovaná doba, překážky v práci, výkon práce ve zvláštním režimu apod.).

Aby mohl zaměstnavatel prokázat splnění povinnosti vydat zaměstnanci v souvislosti s vyúčtováním měsíční mzdy (platu) výplatní pásku, může po něm (tj. nikoli musí) po něm požadovat, aby potvrdil převzetí výplatní pásky podpisem. Tím však zaměstnanec nepotvrzuje správnost údajů, které jsou ve výplatní pásce uvedeny (např. při zúčtování nižšího platu, než na jaký ve skutečnosti vznikl nárok), ale pouze převzetí tohoto dokladu. Ve smyslu zákoníku práce tedy záleží výhradně na vůli zaměstnavatele, zda bude z nějakých důvodů (např. snaha získat podpisem jednoznačný doklad o řádném a včasném předání výplatní pásky zaměstnanci) preferovat předávání výplatní pásky oproti podpisu, nebo zda se spokojí s tím, co je v aplikační praxi běžné, a sice jednoduché předání výplatní pásky na pracovišti bez nutnosti podpisu (toto řešení předpokládá zachovávání elementární důvěry ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanci).

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Načíst další
 
Napište nám