Vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance

Je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance?

Ne, podle zákona zaměstnavatel nemá právní povinnost předat zaměstnanci vyúčtování platu, resp. tzv. výplatní pásku oproti podpisu zaměstnance. Ustanovení § 142 odst. (5) zák. práce stanoví: „Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.“

Z uvedené citace je zřejmé, že zaměstnavatel má toliko právní povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek, výplatní pásku) obsahující relevantní údaje pro posouzení správného uspokojení mzdových nebo platových práv zaměstnance. Pokud o to zaměstnanec požádá, má také právo na předložení dokladů, podle nichž zaměstnavatel mzdu nebo plat vypočetl. Tím se zaměstnanci umožňuje kontrola správnosti výpočtu mzdy nebo platu a výše vyplacené částky ve vztahu ke skutečnostem, které tuto výši ovlivňují (odpracovaná doba, překážky v práci, výkon práce ve zvláštním režimu apod.).

Aby mohl zaměstnavatel prokázat splnění povinnosti vydat zaměstnanci v souvislosti s vyúčtováním měsíční mzdy (platu) výplatní pásku, může po něm (tj. nikoli musí) po něm požadovat, aby potvrdil převzetí výplatní pásky podpisem. Tím však zaměstnanec nepotvrzuje správnost údajů, které jsou ve výplatní pásce uvedeny (např. při zúčtování nižšího platu, než na jaký ve skutečnosti vznikl nárok), ale pouze převzetí tohoto dokladu. Ve smyslu zákoníku práce tedy záleží výhradně na vůli zaměstnavatele, zda bude z nějakých důvodů (např. snaha získat podpisem jednoznačný doklad o řádném a včasném předání výplatní pásky zaměstnanci) preferovat předávání výplatní pásky oproti podpisu, nebo zda se spokojí s tím, co je v aplikační praxi běžné, a sice jednoduché předání výplatní pásky na pracovišti bez nutnosti podpisu (toto řešení předpokládá zachovávání elementární důvěry ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanci).

Podobné články

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Načíst další
 
Napište nám