Nesouhlasíme s nedemokraticky vznikající komorou!

Sekce zdravotnických záchranných služeb vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsoby, které doprovázejí vznik České komory nelékařů. Jednoznačně nedemokratické praktiky doprovázející přípravy vzniku komory jsou vážnou překážkou samotného smyslu komory!

V roce 2011 započaly přípravy vzniku komory nelékařů. Hlavním iniciátorem byla Česká asociace sester (ČAS) v čele s prezidentkou Danou Juráskovou. Vytýčené cíle i veřejně dostupné dokumenty s návrhy činností dávaly naději na vznik sdružení zastřešujícího profesní zájmy nelékařů.

Prvním vykřičníkem bylo odmítnutí participace odborů. Odbory tedy asi nehájí zájmy nelékařů?! Dále došlo ke stažení veřejně dostupných dokumentů vázaných ke vzniku komory a také k odmítnutí dalšího subjektu hájícího zájmy nelékařských záchranářů, a to i na bázi profesní. Profesní a odborová unie byla odmítnuta s tím, že je odborářská, přestože nejen z názvu vyplývá, že se jedná také o profesní sdružení. Poslední kapkou bylo odmítnutí představitelů Komory záchranářů do přípravného výboru komory, takže lze oprávněně tvrdit, že záchranáři nemají možnost účastnit se vzniku České komory nelékařů.

Vzhledem k utajované činnosti přípravného výboru, vzniku různých polopravd, fám a nepodloženým tvrzením je celá aktivita okolo vzniku komory naprosto nedůvěryhodná. Postoj Ministerstva zdravotnictví je také značně rozporuplný. Komora deklarovala vůli převzít část agendy spadající doposud do gesce Ministerstva zdravotnictví, přesto ministerstvo uspokojivě nevysvětlilo případné změny a jejich legislativní dopady. Tento stav je o to závažnější, že se jedná o činnosti ovlivňující každého z nás záchranářů. Nelze připustit vznik pochybného spolku, za nejasných podmínek, bez účasti všech, jichž se bude dotýkat činnost komory.

Záchranáři říkají jasné NE nedemokratickému postupu vzniku komory a za současných nejasných podmínek i komoře nelékařů jako takové. Nechceme být vazaly spolku, který nedokáže respektovat základní demokratické principy!

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Aktuality 17. 10. 2023 / 19:42

Síť lékařských pohotovostí (a zbytek kryje záchranka)

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by měly zdravotní pojišťovny zajistit síť lékařských pohotovostí při vznikající síti 89 urgentních příjmů. To ...

Načíst další
 
Napište nám