Zajišťovací fond – jedeme na plný plyn a praxe přináší první malou úpravu

Tentokrát se budeme spíše věnovat změnám, které přináší život do fungování chodu Zajišťovacího fondu.

Jak všichni víme, současná vláda zrušila hned v úvodu svého mandátu regulační poplatky za pobyt v nemocnicích. Byli jsme proto nuceni mírně upravit podmínky čerpání daru při hospitalizaci a místo faktury za pobyt v nemocnici nám k vyplacení tohoto daru stačí propouštěcí zpráva z nemocnice. To je změna první.

Druhá změna se týká stejného daru a upravuje pravidla v případě, že jste hospitalizováni a následně zůstanete doma na dlouhodobé pracovní neschopnosti. V prvním pololetí se nám stal případ, kdy si dotyčný člověk nepodal žádost o poskytnutí daru při hospitalizaci v řádném termínu. Údajně po hospitalizaci marodil ještě čtyři měsíce a žádost doručil až spolu se žádostí o dar při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že nedodržel stanovené tři měsíce od události, byli jsme povinni tuto žádost zamítnout. V tomto případě je ale velice těžké takhle rozhodnout.

Proto se výkonná rada odborového svazu na svých zasedáních zabývala zmíněnou situací a přijala mírně upravená pravidla pro takové případy. Pokud tedy budete vy nebo některá z vašich kolegyň či kolegů čerpat pracovní neschopnost, která přímo navazuje a zejména souvisí s hospitalizací, můžete si podat žádost až po ukončení pracovní neschopnosti.

Ale POZOR! Toto platí jen pro případy, kdy hospitalizace pokračuje práceneschopností, a to takovou, která s hospitalizací PROKAZATELNĚ SOUVISÍ. V ostatních případech se postupuje dle původních pravidel a žádost je potřebné doručit na odborový svaz nejpozději do 3 měsíců po ukončení hospitalizace.

Tady bych si dovolil jedno malé filozofické zamyšlení. Zajišťovací fond byl zřízen za účelem rychlé pomoci při náhlém nedostatku financí z důvodu například pracovní neschopnosti anebo hospitalizace. Je proto přinejmenším divné, když si dotyčná osoba žádá o dar třeba čtyři měsíce po události, která způsobila onen finanční nedostatek. Konec zamyšlení.

A abyste si nemysleli, že před vámi tentokrát chceme něco utajit, tady je přece jen kousek statistik. Dozorčí rada odborového svazu zkontrolovala fungování, platby i čerpání do a ze Zajišťovacího fondu a neshledala žádnou disproporci.

Čerpání ze Zajišťovacího fondu za měsíce leden až červenec (kontrola byla provedena 22. července 2014) – dozorčí rada konstatovala, že v evidenci je celkem zaneseno 933 žádostí o příspěvek, z těchto žádostí byl 33 členům příspěvek zamítnut. Na účtu je celkem 1 623 507 Kč. V prvním pololetí, tedy k datu 30. 6. 2014, bylo čerpáno 535 000 Kč. Z toho připadlo 301 000 Kč na dary při pracovní neschopnosti, 71 000 Kč na dary při hospitalizaci, 92 500 Kč na dary při narození dítěte a 70 000 Kč na dary při úmrtí člena. Dozorčí rada rovněž namátkově prověřila případy odmítnutí poskytnutí příspěvku, a to u 3 žadatelů, a nezjistila žádnou závadu.

Dnes mám na konec mého článku jeden, možná trošku nepříjemný, avšak velmi potřebný apel! Vážené členky, vážení členové, kteří jste účastníky Zajišťovacího fondu. Objevily se nám případy pokusů o zjevný podvod při čerpání ze Zajišťovacího fondu. Např. vybílené a znovu napsané jméno do dokladu o pracovní neschopnosti anebo falšování doby pracovní neschopnosti na zaslaném dokladu. Apeluji proto jak na vás, kteří ze Zajišťovacího fondu čerpáte, tak i na vás, kteří žádosti v ZO potvrzujete: prosím, neposílejte nám takovéto žádosti! Není to důstojné a v konečném důsledku by to mohlo ublížit těm stovkám lidí, kteří i díky Zajišťovacímu fondu nezůstali úplně na holičkách. Děkuji.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám