Zajišťovací fond – máme za sebou téměř celé pololetí!

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR. Opět přinášíme podrobnější a zejména naprosto aktuální přehled našeho Zajišťovacího fondu a jeho fungování. Vy, kteří jste se zúčastnili porad zástupců krajských rad s výkonnou a dozorčí radou, jste už slyšeli sumarizaci prvních pěti měsíců výplatního období zajišťovacího fondu. A pro všechny ostatní tady máme informaci, jak se nám v práci se Zajišťovacím fondem za oněch pět měsíců ostrého provozu výplat daří. A daří se opravdu úspěšně!

Opakování je matkou moudrosti, a proto si dovolím jednu kratičkou rekapitulaci. První fáze života Zajišťovacího fondu funguje od prvního července minulého roku a pro ty, kteří k tomuto datu vstoupili do jeho řad, začala prvním lednem i druhá fáze, tedy období možnosti čerpání z tohoto fondu. V dubnu jsem na tomto místě konstatoval, že o členství v Zajišťovacím fondu je poměrně velký zájem, což potvrzovalo to, že v té době bylo v programu členské evidence zaevidováno 90 % předpokládaného celkového počtu aktivních členů našeho svazu. Toto číslo za dva uplynulé měsíce ještě malinkou stouplo a nyní dosahuje úrovně 91,85 %. Počet organizací, které nevstoupily do Zajišťovacího fondu, klesl z původních 146 na 107, za což patří velké poděkování zejména našim regionálním pracovníkům! Za zmínku jistě stojí disproporce počtu zaevidovaných členů a organizací, které do Zajišťovacího fondu nevstoupily. To stojí minimálně za zamyšlení.

Ale zpět ke statistice.

Jak bylo zmíněno minule, v prvním kvartálu se vyplácení darů ze Zajišťovacího fondu rozbíhalo velmi opatrně. Duben však zaznamenal rostoucí tendenci a květen už byl na úrovni předpokládaného průměru. Počet vyřízených žádostí v prvním čtvrtletí byl 254 a za měsíce duben a květen to bylo již dalších 353! Celkem tedy 607 vyřízených a vyplacených žádostí. Jejich skladba dál téměř přesně kopíruje prognózu, kterou jsme měli vypracovanou. A my všichni pevně věříme, že Zajišťovací fond bude pro všechny naše členy přínosem.

Opět poprosím jen dát pozor na nejčastěji se opakující chyby, které nám komplikují práci. Jednou z nejčastějších chyb je nesoulad odvodů do Zajišťovacího fondu s hlášením o počtu členů. Tyto dva údaje musí souhlasit, protože jinak nelze každému členu připsat jeho měsíční příspěvek! Znova opakuji, že tady jde o práci s penězi a ta musí být velmi přesná. Pokud se z jakýchkoli příčin zmýlíte a pošlete třeba o jen o jednu desetikorunu více, program hlídající platby si s tím neumí poradit.

Jak jsem na tomto místě konstatoval minule, přes všechny tyto „dětské nemoci“ se nám podařilo rozběhnout Zajišťovací fond velmi dobře. A já věřím, že to je a bude užitečný pomocník při udržení naší členské základny. Stejně tak věřím, že výhody Zajišťovacího fondu jsou poměrně slušnou nabídkou pro nové členy, kteří by chtěli vstoupit do OSZSP ČR.

Opět a znovu děkuji všem za mravenčí práci a poměrně dobrou spolupráci. Mé poděkování směřuje zejména k předsedkyním a předsedům ZO, hospodářkám a hospodářům ZO, administrátorce Zajišťovacího fondu  Blance Kučírkové a taky ke všem regionálním pracovníkům, kteří pomohli a pomáhají s uvedením Zajišťovacího fondu do života.

A ještě jedna malá perlička na závěr: Když jsme Zajišťovací fond uváděli do života, bylo neuvěřitelně mnoho sýčkujících, že do toho nikdo nepůjde a že třeba dar při narození dítěte se mine účinkem. Údajně proto, že nebude sloužit nikomu, protože máme minimum mladých členů. Jak příjemné je na tomto místě psát, že šlo ze strany nevěřících o velmi mylnou prognózu. Jen v posledních dvou měsících jsme vyplatili třicet dva darů při narození dítěte. A to vše členkám a členům odborů, kteří tam nutně (podle pravidel) museli být už při první registraci, tedy prvního července minulého roku.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám