Zajišťovací fond od 1. července zahajuje!

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom vám připomněli, že od 1. července letošního roku spouštíme novinku – Zajišťovací fond pro naše členy.

Prosíme, abyste nezapomněli na své povinnosti, které odborové organizace musí v souvislosti se vstupem do fondu splnit.

Připomínáme, že dnes se jedná o povinnost, zítra se bude jednat o solidární pomoc našim členům.

Ještě jedna důležitá informace. Na základě vašich podnětů, a zvláště podnětu krajské konference Královéhradeckého a Pardubického kraje, výkonná rada OSZSP ČR schválila změkčení podmínky nároku na dar při pracovní neschopnosti, a to takto:

Usnesení výkonné rady:

Výkonná rada OS schvaluje úpravu podmínek výplaty daru při dočasné pracovní neschopnosti.

Dar náleží členovi, který je uznán dočasně práce neschopným a jehož pracovní neschopnost trvala déle než 6 kalendářních dnů.

V praxi to znamená, že náš člen má nárok na příspěvek již po uplynutí 6. dne pracovní neschopnosti.

Vážené kolegyně a kolegové,

věříme, že se Zajišťovací fond, i s vaší pomocí, rozjede bez problémů a že z této novinky budou mít profit naši členové, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Další informace, statut fondu i potřebné formuláře najdete na tomto webu v rubrice Pro členy a odborové organizace.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám