Září 2012

26. a 27. září

* V Blansku se konala 1. Mezinárodní konference k ochraně veřejného zdraví. Slovenští a čeští zástupci odborů, zaměstnavatelů i ministerstev si předali zkušenosti. Zúčastnili se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský.

 

25. září

* Jihomoravské krajské konference se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Na tiskové konference pro záchranu nemocnic v regionech vystoupila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

24. září

* Po delší odmlce se sešla tripartita, na programu měla pouze státním rozpočet. ČMKOS předala kompletně zpracované připomínky, dále jednotliví členové za vybrané přítomné svazy přednesli připomínky. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková sdělila již stálé připomínky a požadavky na zvýšení příspěvku za státní pojištěnce ze státního rozpočtu do veřejného zdravotního pojištění a na navýšení dotací ze státního rozpočtu pro sociální služby.

 

21. září

* V Bruselu se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání návrhové skupiny evropských odborů z veřejných služeb k otázce Směrnice o pracovní době a její změny.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na tiskové konferenci ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2013, aby informovala o dopadech rozpočtu na resort zdravotnictví a sociálních služeb. Záznam tiskové konference je na webových stránkách ČMKOS.

 

20. září

* V Praze se za účasti celého vedení OS konala krajská konference Středočeského kraje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila jednání Sněmu odborového svazu „Dřevo-lesy –voda“, aby delegátům přiblížila rozsah činností našeho odborového svazu.  

 

19. září

* V Poslanecké sněmovně se konalo mimořádné jednání Výboru pro zdravotnictví k situaci způsobené metanolovou aférou. Účastnila se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským s manažerem T- mobile Martinem Sorianem o další perspektivě spolupráce.

* Porady předsedů OS k tripartitě ke státnímu rozpočtu se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Seznámila s požadavky, aby byly ve státním rozpočtu zvýšeny částky na úhrady plateb za státní pojištěnce a částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

 

18. září

* V Praze jednala krajské konference kraje Praha, zúčastnilo celé vedení OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se účastnily jednání zástupců Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Svazu pacientů ČR. Všichni se shodli na vytvoření krizového štábu za záchranu českých nemocnic.

 

17. září

* Kolektivního jednání se v Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem se účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právník svazu JUDr. Vratislav Tomek.

* Jednání pracovního týmu pro sociální politiku se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Seznámila přítomné s požadavkem OS, aby MPSV požadovalo ze státního rozpočtu na dotace pro poskytovatele sociálních služeb částku 8,5 mld., která je nezbytná nejen kvůli zvýšení platů zaměstnanců, ale také pro další rozvoj sociálních služeb.

 

12. – 15. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a někteří členové sekce zdravotnických záchranných služeb navštívili britské odboráře v Birminghamu.

 

14. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání týmu k projektu bipartitního dialogu pro pracovní podmínky zaměstnanců, konkrétně k pracovní době a odměňování.

 

12. září

* Zástupci OS veřejných služeb a veřejné správy jednali o odměňování zaměstnanců. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková informovala o jednání svazu s Ministerstvem práce a sociálních věcí k novele nařízení vlády. Tímto by měly být zvýšeny platové tarify zaměstnancům v sociálních službách, kteří jsou v současné době zařazeni ve stupnici platových tarifů v příloze č. 1.

 

10. a 11. září

* Konalo se společné jednání dozorčí a výkonné rady, následovalo jejich samostatné jednání.

 

10. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou kvůli situaci v sociálních službách a ve zdravotnictví.

 

8. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci odborových organizací z firmy AGEL a se zástupci Lékařského odborového klubu k možnosti vytvořit v AGELu evropskou radu zaměstnanců.

 

6. a 7. září

* Vedení odborového svazu se účastnilo mezinárodní konference k rovnému postavení žen a mužů, která se konala ve Slovenské republice. Účastníci si zrekapitulovali situaci v odměňování, rozdíly mezi platem a mzdou mužů a žen. Shodli se, že zdravotnictví a především sociální služby jsou odvětvími podhodnocenými. V současné době se velmi dobře ohodnocují zaměstnanci, kteří se starají o finance, a špatně zaměstnanci, kteří se starají o lidi.

 

5. září

* Vedení svazu se účastnilo jednání sekce lázeňství. Sekce se zaměřila na otázky financování lázeňské léčebné péče a přípravu mezinárodní konference, konané v Maďarsku.

 

4. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání sekce pracovníků hygienické služby. Výbor přizval na jednání zástupce Ministerstva zdravotnictví. Na programu byla připravovaná změna kompetencí hygienické služby, se kterou sekce nesouhlasí. Dále se za účasti místopředsedy OS Ladislava Kucharského připravovala historicky první mezinárodní konference hygienické služby, která se konala v České republice.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k zavádění ekonomicky náročnější péče. Odbory s předloženými návrhy na nové nadstandardy nesouhlasily. Předložený materiál byl zpracován velmi povrchně a lze ho interpretovat různými způsoby. Zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách OS.

 

3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou jednali s premiérem Petrem Nečasem o situaci ve zdravotnictví. Premiér byl seznámen s obavami odborů a zdravotně postižených, že bude ve zdravotnictví docházet k omezování zdravotní péče a propouštění zaměstnanců. Podkladový materiál obdržel premiér písemně a je k dispozici na webových stránkách OS.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám