Září 2013

30. září

* Porady s předsedy odborových organizací z Prahy a Středočeského kraje se účastnilo celé vedení OS.

* Vedení OS se účastnilo jednání krizového štábu nemocnic.

 

27. září

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

26. a 27. září

* Místopředsedové OS Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková, která je současně garantem výkonné rady pro sekci pracovníků hygienické služby, se v obci Vyhne na Slovensku účastnili mezinárodní konference k prevenci a ochraně veřejného zdraví. Příspěvek ke koncepci hygieny ČR přednesl hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

 

23. – 25. září

* Semináře pro vedení odborů ze sociálních služeb v bulharské Sofii se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Seminář se zaměřil jak na problematiku sociálních služeb, tak především na členskou základnu, její nábor a udržení.

 

20. září

* Na Úřadu vlády se k projednání návrhu státního rozpočtu sešla tripartita. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková požadovala zvýšení částky v kapitole pokladní správy o 10,5 mld, aby mohly být zvýšeny platby za státní pojištěnce o 148 Kč, a tím by se vyřešila kritická situace ve zdravotnictví. Dále žádala o zvýšení částky na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, aby mohly být konečně naplněny sliby předchozích ministrů práce a sociálních věcí a bývalého premiéra, že se zvýší platy zaměstnanců v sociálních službách.

 

19. září

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil jednání krajské rady Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo v budově DOSu v Brně.

 

18. září

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil jednání krajské rady Olomouckého kraje, které se uskutečnilo ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

 

17. a 18. září

* V Praze se konalo společné jednání zástupců Unie zaměstnavatelských svazů ČR, odborů a Norských fondů k projektu násilí na pracovišti ze strany třetích osob ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb v Praze. V projektu je zapojena jako hlavní garant místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Prvního dne jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Norské kolegyně si velmi vážily její účasti a vystoupení.

 

17. září

* V budově Ministerstva zdravotnictví se sešel ministr Martin Holcát s Krizovým štábem lázní. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a členka výkonné rady Iva Řezníčková za občanskou iniciativu Zachraňme Vesnu.

 

16. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková přednesla zásadní informace o ekonomické situaci nemocnic na tiskové konferenci krizového štábu nemocnic. Tiskové konference se účastnila také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Po tiskové konferenci se obě účastnily, společně se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic, jednání s premiérem Rusnokem.

 

14. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání předsedy Senátu Milana Štěcha zúčastnila slavnostního setkání předsedy Senátu s občany u příležitosti příchodů slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.

 

13. září

*Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Závěry a stanoviska k projednávaným bodům přednesla za odborovou stranu předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

12. září

* Krajská rada Prahy měla na programu svého večerního jednání otázku násilí na zaměstnancích, které je pácháno ze strany třetích osob. Jednání se účastnili zástupci Unie zaměstnavatelských svazů, za odborový svaz místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Krajská rada Libereckého kraje projednávala situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. 

 

11. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupkyní nezávislých odborů nemocnice Bulovka o ekonomické situaci nemocnice a případném sloučení s odborovou organizací svazu.

 

9. a 10. září

* Jednala výkonná rada OS.

 

9. září

* V budově odborového svazu se konalo rozšířené jednání sekce lázeňství vedené předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a řídícím sekce Martinem Vackem. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, garant výkonné rady pro sekci lázeňství Helena Šebestová a zástupci odborů z lázní. Názory na vývoj a možnosti lázeňství přednesli pozvaní hosté – zástupci zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví.

* Po jednání sekce lázeňství se konala tisková konference.

* V odpoledních hodinách se setkala předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martinem Engelem kvůli kritické situaci ve zdravotnictví s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, stínovým ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a předsedou zdravotního výboru ČSSD prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc.

* V budově OS se uskutečnilo jednání sekce pro práci s členskou základnou za účasti místopředsedy Ladislava Kucharského.

 

5. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem o kritické situaci zdravotnictví.

 

4. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským sešli s předsedou hnutí Úsvit Tomiem Okamurou, aby si vyměnili názory na řešení problémů ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedy ČMKOS Radkou Sokolovou a Václavem Píclem zúčastnila galerijního odpoledne Víno a umění v Hluboké nad Vltavou.

 

3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se manažerkou programu Odbory Plus Danou Černou, aby se navzájem informovaly o možnosti prohloubení spolupráce při rozšiřování benefitů pro členy odborů.

 

2. září.

* Mimořádná rada ČMKOS se zabývala možnými úpravami Statutu ČMKOS a přípravou sjezdu. Odborový svaz na jednání zastoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám