Září 2015

30. září

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání Rady mladých ČMKOS zúčastnila večerního promítání a diskuze k dokumentárnímu filmu S chutí do toho, který upozorňuje na stále se zvyšující pracovní nároky na zaměstnance.

 

29. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila kulatého stolu k otázce (ne)rovného odměňování a jeho vlivu na chudobu žen v penzi. Připomněla, že problém chudoby není jen problém žen, ale že je obecný. Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení ceny práce.

 

28. září – 2. října

* V Paříži se konal 13. kongres Evropské odborové konfederace (ETUC, EOK), kterého se s delegací Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

24. – 26.  září

* V Topolníkách na Slovensku se konalo společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

 

24. září

* Jednala dozorčí rada OS.

 

23. a 24. září

* Jednání pracovní skupiny EPSU pro sociální dialog v sociálních službách a plenární schůze sektoru pro sociální služby a zdravotnictví se v Bruselu zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

23. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým jednali s náměstkem ministra zdravotnictví Tomem Phillipem o návrhu úhradové vyhlášky pro odbornost 913. Odbory a zaměstnavatelé sdělili, že návrh úhradové vyhlášky pro odbornost 913 je nepřijatelný, navrhovaný vzorec nejenže úhrady nezvyšuje, ale naopak snižuje. Odbory a zaměstnavatelé požadují naplnění příslibů MZ a MPSV, že budou řešit nízké úhrady pro segment sociálních služeb. Předsedkyně Žitníková současně upozornila, že pro odbory je návrh úhradové vyhlášky nepřijatelný i v segmentu nemocnic, úhrady neumožňují Ministerstvem zdravotnictví avizované zvýšení platů a mezd o 3 %, neboť vyčleněné finanční prostředky jsou v celkové výši 1,8 mld. Kč.

* V odpoledních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kde upozornila přítomné poslance na úskalí navrhované úhradové vyhlášky a požádala je o pomoc při řešení nízkých úhrad pro sociální služby. Předsedkyně Žitníková dále vystoupila k problematice ústavní péče o děti do tří let, kde sdělila stanovisko odborů, že je potřeba rozvíjet všechny typy péče a není možné zrušit institucionální péči.

 

22. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili v Senátu kulatého stolu na téma zrušení karenční doby.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se ve večerních hodinách zúčastnili slavnostního večera České asociace sester.

 

21. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně s JUDr. Evou Dandovou za ČMKOS zúčastnila vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o potravinách. Jednání se konalo v budově Ministerstva zemědělství a bylo neúspěšné.

* Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

18. září

* Dopoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání rady vlády pro oblast BOZP, kde přítomné upozornila na kritickou personální situaci v nemocnicích a na plošné porušování zákoníku práce v oblasti BOZP ve zdravotnických zařízeních.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili ve večerních hodinách slavnostního zahájení akademie sociální demokracie, pořádané Nadací Friedricha Eberta.

 

17. září

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání pracovního týmu pro veřejné služby.

* V podvečerních hodinách, před jednáním tripartity, se opět sešli předsedové rozpočtové sféry s premiérem Bohuslavem Sobotkou k jednání o platovém nárůstu pro zaměstnance veřejných služeb. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která nesouhlasila se zvýšením platů o 3 %. Odbory požadovaly zvýšení o 5 % a na toto navýšení je v návrhu státního rozpočtu dostatek financí. Zvýšení platů do mimotarifních složek nebývá spravedlivé a pro mnoho zaměstnanců je nereálné.

* Na večerním jednání tripartity k rozpočtu předsedkyně OS Dagmar Žitníková zopakovala požadavky odborů na zvýšení platů. OS navíc požaduje zvýšit objem financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb o 2 mld. V souvislosti s kritickou personální situací odborový svaz, a také ČMKOS, požadují zvýšit objem financí státu za jeho pojištěnce. Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že legislativně to je možné, v parlamentu je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

* V odpoledních hodinách se sešli místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a představitelé odborů Psychiatrické nemocnice Dobřany Milan Synek a Soňa Vytisková s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby se průběžně informovali o situaci v Psychiatrické nemocnici.

 

16. září

* Jednání sekce pro členskou základnu se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se místopředseda OS Lubomír Francl na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání.

* Vedení svazu, členové výkonné rady a zástupci odborových organizací se zúčastnili mítinku ČMKOS Konec levné práce v ČR.

 

15. září

* Před jednáním výkonné rady OS jednala předsedkyně Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOKu Martinem Engelem s premiérem Bohuslavem Sobotkou o návrhu odborů zvýšit platy a mzdy pro zaměstnance ve zdravotnictví o 10 %.

* Od 10 hodin jednala výkonná rada OS.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně se zástupci vybraných odborových svazů veřejných služeb zúčastnila jednání o návrhu kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance. Jednání se uskutečnilo na půdě MPSV a vedl ho náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka.

 

14. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se opět sešla s předsedou LOKu Martinem Engelem, aby projednali postup odborů při jednání o zvýšení platů a mezd pro zaměstnance nemocnic od 1. ledna 2016.

 

11. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedy OS rozpočtové sféry, aby si předali informace z jednání s premiérem a dohodli se na dalším společném postupu vůči vládnímu návrhu na zvýšení platů.

* V budově OS jednala sekce pracovníků hygienické služby, která se zabývala financováním orgánů ochrany veřejného zdraví a připravovanou novelou zákona o potravinách.

 

10. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími představiteli odborových svazů rozpočtové sféry a předseda ČMKOS Josef Středula jednali s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a ministrem financí Andrejem Babišem o nárůstu platů zaměstnanců veřejných služeb a procentu tvorby FKSP.

 

8. září

* S ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem se sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým. Odbory i zaměstnavatelé znovu zrekapitulovali situaci s úhradami zdravotní péče a připomněli ministrovi, že je potřeba řešit problémy nízkých úhrad poskytovatelům sociálních služeb.

 

7. září

* V Bratislavě se uskutečnilo historicky první společné jednání tripartit České a Slovenské republiky. Součástí české delegace byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

4. září

* Na pozvání vedení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila slavnostního odpoledne k 50. výročí otevření nemocnice.

 

3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila středisko Diakonie Valašské Meziříčí, kde měla možnost se seznámit s nabízenými službami a prohlédnout si nově vybudovanou službu, ve které nabízí ubytování a pomoc klientům s mentálním postižením.

 

2. září

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil prvního jednání pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s vedením ZZS Jihomoravského kraje o problémech v komunikaci s odborovou organizací.

 

1. září

* Jednání tripartity Středočeského kraje navštívila jako host předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předmětem jednání byla informace o hospodaření nemocnic, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám