Zastupitelé ANO, ODS a KDU-ČSL zrušili akutní péči v orlovské nemocnici!

Ve středu 13. března se v Ostravě sešli zastupitelé Moravskoslezského kraje, aby znovu řešili budoucnost nemocnice v Orlové. Ve hře byly tři varianty dalšího možného fungování nemocnice. Ve zkratce: První varianta počítala se změnou spektra poskytované zdravotní péče a změnou nemocnice na LDN. Druhá varianta ponechávala v nemocnici část akutních provozů a třetí varianta zachovávala současný stav.

Ještě před samotným jednáním se před krajským úřadem sešla asi stovka protestujících, kteří dali najevo svůj nesouhlas s návrhem, který preferovali zástupci krajské koalice – změnit nemocnici na léčebnu dlouhodobě nemocných.

Bouřlivá diskuze následně proběhla také na jednání zastupitelstva, kde vystoupili zástupci odborů, zaměstnanců, pacientů a města Orlová. Jednotliví vystupující připomněli kvalitu poskytované zdravotní péče, finanční prostředky investované do modernizace nemocnice a výstavby operačních sálů, sehraný tým pracovníků a nutnost zabezpečit akutní interní péči pro spádovou oblast 55 000 lidí.

Vystoupení předsedkyně odborové organizace Denisy Stolarczykové viz níže jako soubor ke stažení.

Na jednání bylo umožněno vystoupit také předsedkyni OS Dagmar Žitníkové, která sdělila, že jí jednání o omezení poskytované zdravotní péče z ekonomických důvodů připadá v současné chvíli absurdní. Připomněla iniciativu Asociace krajů ČR a jednání o objemu financí za poskytovanou zdravotní péči, které se bude za účasti krajů a Ministerstva zdravotnictví konat. Sdělila, že rušit je jednoduché, ale vrátit zpět je téměř nemožné. Odbory s omezováním akutní péče nesouhlasí! Opět vyzvala kraj, aby jako zástupce veřejné správy jednal o systémových řešeních. Rušení akutních provozů má negativní dopady. Prodlužuje se čekací doba pro pacienty, v nemocnicích, kam se pacienti přesunou, bude vyšší zátěž stávajícího personálu. Financování nemocnic je jen otázkou priorit, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. Závěrem svého vystoupení poděkovala odborům a zaměstnancům z nemocnice v Orlové za jejich snahu zabezpečit kvalitní zdravotní péči pro jejich pacienty.

Po diskuzi hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák sdělil, že restrukturalizace nemocnice v Orlové je jedinou cestou. Koaliční krajští zastupitelé restrukturalizaci nemocnice, tedy zrušení akutní péče, hlasy zastupitelů ANO, ODS a KDU-ČSL schválili. Proti restrukturalizaci se postavili zastupitelé ČSSD, KSČM a SPD a SPO.

Na místě se vyjádřili zástupci města Orlová (ČSSD), že požádají o převedení nemocnice v Orlové z majetku kraje do majetku města a to s tím, že chtějí v nemocnici zachovat současný rozsah poskytované zdravotní péče.

Odbory to nevzdávají, snahu města jednoznačně podpoří.

Odborový svaz velmi děkuje předsedkyni odborové organizace Denise Stolarczykové za její neutuchající energii, aktivitu a všechny akce, které kvůli udržení akutní péče v nemocnici v Orlové byla schopná zorganizovat. Denisko, díky moc za zaměstnance a také za pacienty.

Foto Jana Hnyková

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 20:37

Plzeňští odboráři vyrazili na výlet do Prahy i do Tróje

Na neděli 25. února naplánovala odborová organizace FN Plzeň pro své členy a jejich rodinné příslušníky výlet do Prahy, jehož součástí byla také návštěva divadelního představení.

Aktuality 15. 3. 2024 / 13:01

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Aktuality 15. 3. 2024 / 11:59

Krajská zdravotní komunikuje se zaměstnanci i v době krize

Koncem února všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., zaskočila informace o zásahu policie. Policie šetří kauzu údajné manipulace s veřejnými zakázkami.

Načíst další
 
Napište nám