Zdravotnická tripartita jednala o lázeňství

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se ve čtvrtek 12. března věnovalo lázeňství. Šlo o mimořádné jednání vyvolané tím, že materiál bylo nutné projednat před plenární schůzí tripartity v pondělí 16. března.

Pracovního týmu se jako host zúčastnil řídící sekce lázeňství odborového svazu Ing. Martin Vacek.

Náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp uvedl materiál s tím, že se situace v lázeňství zlepšuje, s představiteli lázeňských organizací se jedná o přístupu k úhradám pro rok 2015 a pro rok 2016 a dále se zvažují další kroky, které by pomohly českému lázeňství.

Martin Vacek za odborový svaz poděkoval za přístup ministerstva k lázeňství. Připomněl kroky odborů za záchranu lázeňství v předchozím období. Dále předložil několik zásadních informací: v lázeňství došlo k poklesu počtu zaměstnanců o 1300 pracovních míst, lázním se vrátily tržby na úroveň roku 2012, chybí kontrola a dodržování léčebného režimu, šetří se na odborném personálu – hrozí přetíženost personálu, na pacienta není dostatek času.

Zástupci zaměstnavatelů uvedli, že chybí výhled dalšího vývoje lázní, lázeňství musí projít další transformací z pozice Indikačního seznamu, lázeňská péče by měla být hrazena ze zdravotního pojištění jen částečně – měla by být přesunuta do péče příspěvkové, a nebo by měla být ze zdravotního pojištění zcela vyjmuta.

Zástupci odborů zásadně nesouhlasili, úspory v sektoru lázeňství se negativně projevily na počtech zaměstnanců, jejich přetěžování a nízkém ocenění jejich práce.

Zástupce Ministerstva financí uvedl, že MF sleduje výdaje lázní, které jdou ze zdravotního veřejného pojištění, a požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví věnovalo pozornost přesunu finančních prostředků, aby pacienti byli léčeni efektivněji.

Zástupce Ministerstva zdravotnictví uvedl, že zdravotní pojištění je určeno především k tomu, aby řešilo zdravotní stav obyvatelstva (pojištěnců), MZ se snaží lázním pomoci. Indikační seznam prošel určitým vývojem v minulém roce a bude se na něm pracovat nadále, a to s ohledem na zlepšení kvality péče a zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

Odbory na závěr jednání vyjádřily požadavek, aby se financování lázeňství z veřejného zdravotního pojištění dostalo minimálně na úroveň roku 2010.

Zaměstnavatelé požadují, aby Ministerstvo zdravotnictví představilo dlouhodobější plán rozvoje lázeňství s důrazem na efektivitu.

Odbory a zaměstnavatelé souhlasí se zavedením ambulantní rehabilitační péče s použitím přírodního léčivého zdroje, jak je uvedeno v materiálu.

Sociální partneři se dohodli, že pro další jednání tripartitního pracovního týmu o rozvoji lázeňství bude vhodné toto jednání uskutečnit přímo ve vybraných lázních.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám