Zdravotnická tripartita jednala o odměňování zaměstnanců a personální situaci

První jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví v novém roce a s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se konalo 20. února. Pracovní tým si stanovil pravidla jednání, počty zástupců na jednání, ověřovatele zápisu. Na program byly zařazeny aktuální body, jakými jsou personální situace ve zdravotnictví, odměňování zaměstnanců v roce 2018, příprava pro rok 2019.

Členové pracovního týmu provedli kontrolu zápisu posledního jednání, které se konalo 31. srpna 2017 za bývalého vedení ministerstva. Z tohoto zápisu byly i pro nové vedení ministerstva zachovány některé úkoly.

První se týká zjištění možnosti vytvoření rozboru ke spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. Odbory upozornily na rizika zavedení spoluúčasti pacientů na zdravotní péči.

Druhého úkolu, a to prověření, zda by se mohl členem pracovní skupiny k reformě psychiatrie stát zástupce Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, se ujal náměstek ministra JUDr. Radek Policar, který je součastně hlavním zástupcem Ministerstva zdravotnictví v pracovním týmu.

Pro připomenutí bylo ze zápisu přečteno, že je v úhradové vyhlášce pro rok 2018 počítáno s 10% navýšením tarifních platů všem zaměstnancům.

K informaci Ministerstva zdravotnictví o řešení personální situace ve zdravotnictví, odměňování zaměstnanců a naplnění cíle ke zvýšení platových tarifů a základních mezd o 10 % v roce 2018 diskutovali všichni přítomní.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že navýšení platových tarifů o 10 % je garantováno úhradovou vyhláškou. Dostatečné je i pro navýšení mezd, pokud podíl mzdových nákladů na úhradách z veřejného zdravotního pojištění je analogický jako u poskytovatelů odměňujících platem, tedy do 60 %. Ministerstvo uvedlo možné komplikace, které vedou k nedostatečné úhradě, a to například příliš vysoký podíl tarifních nákladů na úhradách (přes 70 %), nízká záloha od zdravotních pojišťoven nebo nedostatečná produkce nemocnice.

Ministerstvo připomnělo práci skupiny k propočtu, zda finance z úhradové vyhlášky dostatečně kryjí zvýšení základních mezd o 10 %.

K příspěvku 2000 Kč za práci ve směnách pro stanovené kategorie zdravotnických pracovníků bylo uvedeno, že finance jsou zakotveny v úhradové vyhlášce.

Předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková připomněla za stranu odborů, že samozřejmě v příspěvkových organizacích nejsou problémy, zaměstnanci mají přiznány platové třídy, platové tarify. Jiná situace je v nemocnicích, ve kterých je poskytována mzda, v obchodních společnostech. Zdůraznila, že jsou pouze dva kraje, kde v nemocnicích obchodních společnostech došlo ke zvýšení základních mezd všem zaměstnanců krajských nemocnic od 1. ledna. Jde o kraj Ústecký a Karlovarský. V ostatních krajích se stále jedná, situace je náročná a složitá. Odbory se obracejí jak na zaměstnavatele, tak na krajskou samosprávu.

Odborový svaz využívá spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a některými zaměstnavateli při propočtech, zda finance jsou či nejsou úhradovou vyhláškou kryty. V souvislosti se stávajícím stavem, kdy zvyšování mezd probíhá výrazně hůře než v předcházejících letech, znovu zopakovala návrh odborů na sjednocení odměňování a vyzvala zaměstnavatele, aby požadavek odborů podpořili.

Předsedkyně Žitníková dále upozornila na nedostatek nižšího zdravotnického personálu, ošetřovatelek a sanitářů, a opět vnesla požadavek na úpravu příspěvku za směnnost. V kontextu všech skutečností připomněla, že odbory dlouhodobě usilují o zvýšení objemu peněz do podfinancovaného českého zdravotnictví. „Od Ministerstva zdravotnictví očekáváme, že bude problémy řešit komplexně a za použití tvrdých dat. Odmítáme politické proklamace, požadujeme řešení na základě ověřených skutečností,“ zdůraznila.

Za Asociaci českých a moravských nemocnic byla podána informace o počtech nemocnic, které na navýšení základních mezd prostředky nemají. AČMN neuvedla žádnou konkrétní nemocnici, protože je vázána mlčenlivostí. Odbory a Ministerstvo zdravotnictví nemají možnost se více ke konkrétním případům vyjádřit, ani hledat řešení.

Předseda LOK-SČL Martin Engel se negativně vyjádřil k informaci Ministerstva zdravotnictví o celkové personální stabilizaci a růstu počtu lékařů v lůžkové péči.

Předsedkyně Dagmar Žitníková s tímto stanoviskem souhlasila a navrhla, že přesné informace o aktuálním počtu personálu by mohlo přinést sledování zdravotníků podle rodných čísel. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že situaci sleduje a monitoruje se zaměstnavateli. V informaci ministerstva bylo uvedeno, že v některých regionech a u některých poskytovatelů problémy být mohou.

Zástupci odborů s ministrem nesouhlasili, ve zdravotnictví je nedostatek zdravotnického personálu, nedostatek sester, lékařů.

Odbory navrhly ustavení pracovní skupiny k řešení personální stabilizace zdravotnického personálu. Skupina bude ministerstvem svolána, sociální partneři předloží nominace.

Pro rok 2019 ministerstvo neplánuje další plošné navýšení platových tarifů a základních mezd, předpokládá navýšení podle výkonnosti zaměstnanců.

Odbory s tímto zásadně nesouhlasí a zvýšení platů a mezd vidí jako jeden ze stabilizačních kroků k udržení zaměstnanců ve zdravotnictví.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že odbory trvají na dodržení závazku minulé vlády, kdy bylo i za účasti současného premiéra Andreje Babiše dohodnuto, že se platy a základní mzdy zvýší zaměstnancům tři roky po sobě o 10 %. Příští rok by mělo proběhnout třetí navýšení. Odbory si neumí při současném nedostatku personálu a konkurenčních nabídkách na trhu práce představit, že by slib nebyl dodržen. Nezvýšení platů a mezd v roce 2019 by vedlo k výrazné personální devastaci a k následnému omezení zdravotní péče.

Část zástupců ze strany zaměstnavatelů souhlasí se zvýšením platů, ale za předpokladu, že bude finančně kryto úhradovou vyhláškou.

Část zaměstnavatelů souhlasí s návrhem ministerstva.

Část zaměstnavatelů se setká s asociacemi nemocnic, aby návrh ministerstva a stanovisko projednala.

Odbory požádaly o výsledky hospodaření fakultních nemocnic, které Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo.

Odbory požadují účast v dohodovacím řízení, tento požadavek bude umožněn, pokud nebude v rozporu s právními předpisy.

Další termín jednání pracovního bude stanoven po dohodě všech tří stran.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám