Zdravotnická tripartita jednala o vážné finanční situaci resortu

První jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví s Martinem Holcátem, ministrem v demisi, se konalo dne 13. září 2013. Pro vysvětlení, RHSD (tripartita) jedná na nejvyšší úrovni zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborářů. Pro svá jednání využívá práci odborných pracovních týmů. Odborový svaz se aktivně zapojuje do práce Pracovního týmu pro sociální otázky, Pracovního týmu pro pracovně právní otázky, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost a v Pracovního týmu pro zdravotnictví.

Jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví (tzv. zdravotnická tripartita) bylo svoláno odborovým svazem po dohodě se zaměstnavateli a Ministerstvem zdravotnictví.

Jednání se účastnil za Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstci ministra Mgr. Martin Plíšek, Ing. Petr Salák a příslušní ředitelé odborů. Za Ministerstvo financí se účastnil jednání ředitel odboru Ing. Jiří Kubišta.

Za zaměstnavatele se účastnili zástupci Unie zaměstnavatelských svazů, například předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich, MBA, a zástupce zdravotních pojišťoven Bc. Vladimír Kothera, MBA.

Za odbory se účastnila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, zástupce Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Miloš Voleman.

Jednání řídila vedoucí týmu, místopředsedkyně odborového svazu Ing. Ivana Břeňková.

Strany se dohodly na programu jednání, který se zaměřil na aktuální problémy resortu a připravované kroky vlády v demisi.

Ministr Holcát v souladu s programem informoval o připravovaných krocích ministerstva a o aktuální ekonomické situaci v resortu a v organizacích v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo předložilo požadavek na navýšení platby státu za státní pojištěnce o částku 98 Kč. Odbory požadovaly navýšení o 148 Kč, což by pokrylo výpadek za dlouhodobé nenavýšení platby státu za státní pojištěnce a navýšení DPH.

Dalším uvažovaným krokem ministerstva je odkup pohledávek VZP ČR, půjčka pro VZP ČR. Podle ministra zdravotnictví má a bude mít významný vliv na strukturu příjmů zdravotnických zařízení také rozhodnutí Ústavního soudu ve věci regulačních poplatků za lůžkovou péči, které tvoří od 0,6 % do 6,5 % výnosů přímo řízených organizací. Celkový dopad zrušení regulačního poplatku 100 Kč za den hospitalizace sníží bez přijetí příslušného zákona zdroje v roce 2014 pro všechna lůžková zařízení v ČR o 2 mld. Kč. Očekává se, že situace přímo řízených organizací se ke konci roku ještě zhorší a v některých případech dojde bez zásahu zřizovatele k platební neschopnosti. MZ v současné době pracuje na přípravách úhradové vyhlášky pro rok 2014, základní parametry jednotlivých segmentů ještě nejsou finálně dohodnuty.

Strana zaměstnavatelů sdělila, že regionální, střední a menší nemocnice se dostávají do finanční krize, vzrůstá dluh na úkor dodavatelů, je nutný pokles mezd, jsou zastaveny opravy nemocnic.

Strana odborů, předsedkyně Žitníková, vyjádřila ocenění za objektivně zpracovaný materiál

Bylo připomenuto, že odbory na negativní dopady restriktivní úhradové vyhlášky opakovaně upozorňovaly jak zástupce ministra zdravotnictví (náměstky), tak ministra Hegera, a žádaly nápravu.

Členové pracovního týmu, mimo zástupce Ministerstva financí, se shodli na potřebě zvýšit platbu za státního pojištěnce minimálně o 98 Kč a požadovali, aby novela zákona šla cestou zákonného opatření Senátu.

Sociální partneři, strana zaměstnavatelů a zaměstnanců, požadovali ihned řešit současnou kritickou situaci v nemocnicích, a to poskytnutím dlouhodobé bezúročné půjčky VZP. Odbory a zaměstnavatelé požadovali novelu úhradové vyhlášky pro rok 2013, aby se finance poskytnuté VZP dostaly do jednotlivých nemocnic.

Sociální partneři po jednání pracovního týmu odeslali dopis premiérovi, ve kterém ho informovali o kritické hospodářské situaci nemocnic, o možném kolapsu nemocniční sítě a o požadavku sociálních partnerů zvýšit platby za státní pojištěnce minimálně o 98 Kč. V dopise upozornili, že tato částka nepokrývá dlouhodobý výpadek financí ze státního rozpočtu za státní pojištěnce, ani hrazené DPH ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.   

Členové pracovního týmu, včetně zástupců vlády, se dohodli, že materiály zpracované ministerstvem, budou před předložením velké tripartitě a vládě, předloženy nejdříve k projednání pracovního týmu.

Pracovní tým na závěr jednal o evropské směrnici k pracovní době. Od 1.ledna 2014 již nebude možné uplatnit pravidla pro tzv. další dohodnutou práci přesčas. Odbory nesouhlasily s tím, aby se otázka limitů práce přesčas řešila pouze smluvní mzdou. Je nutné systémové řešení.

Odbory budou požadovat zvýšení finančních prostředků pro resort zdravotnictví, vyzvou k jednání premiéra a zástupce politických stran.

Další jednání pracovního týmu bude svoláno podle aktuální situace a potřeby.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám