Zdravotnická tripartita jednala o veřejném zdravotním pojištění a úhradové vyhlášce

Za nejnáročnější jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) z pohledu organizačního zabezpečení lze označit to, které se konalo dne 5. září 2019. Jako vždy se nejdříve hledal pro jednání termín, který by vyhovoval všem sociálním partnerům. Sociálními partnery jsou zástupci vlády – Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci odborů – ČMKOS, OSZSP ČR a LOK-SČL, zástupci zaměstnavatelů – Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Termín 5. září se hledal velmi obtížně s ohledem na dobu dovolených a pracovního vytížení hlavních představitelů. Program byl především k aktuálnímu stavu projednávání návrhu tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2020.

V době přípravy jednání pracovního týmu se vyhrotila situace, kdy Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví požádal, a to již po několikáté, o jednání premiéra Andreje Babiše.

O Krizovém štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví jsou podrobné informace uvedeny zde na našich stránkách a na stránkách www.9pkz.cz.

Premiér Babiš byl připraven na jednání s Krizovým štábem, ovšem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pro společné jednání vybral premiér termín jednání pracovního týmu, tedy společné jednání pracovního týmu a Krizového štábu.

Ministr Adam Vojtěch se však vyjádřil tak, že došlo k nedorozumění a mělo dojít k jednání pana premiéra pouze se zástupci odborů. Nakonec, po několika hovorech a e-mailech, došlo ke kompromisu: bude se konat jednání pracovního týmu v obvyklém složení, na které bude navazovat jednání ministra zdravotnictví a premiéra se zástupci Krizového štábu.

Když se má něco komplikovat, tak se to komplikuje, den před jednáním se omluvil premiér z důvodu pozdějšího návratu ze zahraniční služební cesty.

Závěr byl ten, že se v určeném čase a v obvyklém složení konalo jednání pracovního týmu pro zdravotnictví, na které navazovalo jednání Krizového štábu s ministrem zdravotnictví.

Účastníci jednání tripartitního pracovního pro zdravotnictví nejdříve vyhodnotili plnění úkolů z předchozích jednání. Jako splněný byl odsouhlasen úkol Ministerstva zdravotnictví týkající se zajištění dat o fakultních nemocnicích za roky 2016 – 2018, úkol předložit informace o úhradách zdravotní péče pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019 a postoj Ministerstva zdravotnictví a odborového svazu k doporučení OECD ke zlepšení zdravotní péče v ČR.

Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Úkol, který dále trvá, se týká návrhu novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Návrh má upravit nárůst platby státu za státní pojištěnce.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou k nastavení parametrů valorizace pokračují, další jednání se uskuteční v následujícím týdnu. Uvedl, že předpokládá snahu najít schůdné a kompromisní řešení, ale vývoj nelze předjímat.

Odbory tomuto bodu věnují zvýšenou pozornost, je třeba navýšit finanční prostředky ze státního rozpočtu na platby za státní pojištěnce. Návrh bude po ujasnění postojů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí předložen do připomínkového řízení.

Úhradová vyhláška

Zásadním bodem jednání pracovního týmu byl návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, tzv. úhradová vyhláška.

Ministr Vojtěch předložil informace o dosavadním vývoji v dohodovacím řízení, predikci příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění a nárůstu úhrad ve všech segmentech o 5 – 10 %. Upozornil na největší nárůst v segmentu domácí péče a na to, že žádný segment nestagnuje.

Postoj ministerstva zhodnotil ministr jako konzistentní, nelze počítat s lobbistickými tlaky, nikdo není a nebude protežován. Snahou je zajistit pozitivní prvky pro pacienty – v rámci primární péče, stomatologické péče, dostupnosti péče, nastavení kvalitativních standardů (například v následné péči) apod.; o tomto svědčí i uzavřené dohody. Vyjádřil poděkování všem, kteří k dohodám takto přistoupili.

Zaměstnavatelé vyjádřili nesouhlas s rozpuštěním rezervních fondů zdravotních pojišťoven (za určitých podmínek by se dalo uvažovat o jejich dílčím snížení, ale pouze v případě garance zvýšení platby za státní zaměstnance). Předpokládají, že platové otázky budou předmětem jednání tripartity v dalším týdnu.

Odbory upřesnily stálý požadavek na uvolnění prostředků z účtů zdravotních pojišťoven a uvedly, že zdravotnictví je extrémně podfinancované. Odbory zpracovaly materiál, ve kterém je vycházeno z analytických dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a v němž je uvedeno srovnání stavu v ČR se zahraničím.

Odbory vznesly dotaz, jaké jsou plány se zůstatky zdravotních pojišťoven.

Ministr reagoval prohlášením, že všechny prostředky budou použity na poskytování zdravotní péče.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková důrazně sdělila, že finance měly a musí jít na péči jak v minulosti, tak nyní, jde o průběžný systém veřejného zdravotního pojištění.

Zástupce Ministerstva financí tlumočil postoj tohoto ministerstva k úhradám v roce 2020. Ministerstvo financí bude v rámci svých kompetencí, tedy při schvalování zdravotně-pojistných plánů v připomínkových řízeních, prosazovat, aby hospodaření zdravotních pojišťoven bylo v nejhorším případě vyrovnané a jejich zůstatky v příštím roce neklesaly.

Odbory trvaly na připomínkách, které byly k úhradové vyhlášce uplatněny písemně. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že rozpuštění poloviny zůstatku zdravotních pojišťoven je nereálné, nepředstavitelné, nezodpovědné a neakceptovatelné a také o tom, že zvýšení prostředků na platy a mzdy v nemocnicích dostatek personálu nezajistí, k řešení personální situace jsou připravována jiná opatření.

Diskuse k návrhu úhradové vyhlášky pokračovala při jednání ministra Adama Vojtěcha a zástupců Krizového štábu 9 proti kolapsu ve zdravotnictví.

Odbory v závěrečném bodě Různé upozornily na to, že nejsou ve všech transformačních týmech pro reformu psychiatrické péče zastoupeny odborové organizace.

Ministr Vojtěch přislíbil řešení situace.

Odbory se dotázaly na stav krácení počtu služebních a pracovních míst v orgánech ochrany veřejného zdraví. Svazová sekce pracovníků hygienické služby se dlouhodobě problémem možného propouštění zaměstnanců v hygienické službě zabývá, organizuje setkání a jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví. Podle posledních informací Ministerstva zdravotnictví o jednání ministra zdravotnictví a ministryně financí je propouštění v hygienické službě zastaveno. V tomto bodě došlo ke shodě jednajících stran.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám