Zdravotnická tripartita jednala o zvyšování platů a mezd a příplatku za směny

Bude v roce 2018 dostatek financí na zvýšení platů a mezd o 10 % všem zaměstnancům ve zdravotnictví? Bude se upravovat skupina zaměstnanců, které je poskytován nový příplatek za práci ve směnách? Především na tyto otázky chtějí znát odbory a zaměstnavatelé odpovědi, proto se 13. července uskutečnilo jednání pracovního tripartitního týmu pro zdravotnictví.

Zvyšování platů a mezd

Ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců jsou nutné finance, to je jasné. Jasné je také to, že zdroje jsou dány státním rozpočtem a úhradovou vyhláškou. Právě tyto předpisy se připravují v době dovolených. Najít termín není jednoduché, ale po určitých úpravách se vždy dohodneme. Tým je tvořen nejvyššími zástupci za vládu, zaměstnavatele a odbory.

Zásadním bodem jednání tedy byla informace Ministerstva zdravotnictví o přípravě úhradové vyhlášky na rok 2018 v kontextu ekonomických možností systému veřejného zdravotního pojištění a zabezpečení navýšení platů a mezd pro rok 2018.

Úhradová vyhláška stanovuje hodnotu bodu (zdravotních výkonů), výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení. Ve sbírce zákonů musí vyjít do 31. října. Na výši úhrad se sice mohou zástupci nemocnic dohodnout se zdravotními pojišťovnami, ale k tomu nedochází, proto výši úhrad stanovuje Ministerstvo zdravotnictví. Stejně tomu bude i pro rok 2018.

Ministerstvo si stanovilo priority úhradové vyhlášky: navýšení prostředků na mzdy a platy, včetně zdrojů na směnnost sester u lůžka, podporu moderní péče a vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění. Zde musím dodat poznámku, že se nejedná pouze o sestry u lůžka, které pracují ve směnách, ale o zaměstnance tak, jak jsou uvedeni v podmínce pro přiznání příplatku za směny.

Odbory k projednávanému bodu předložily návrh společného závěru, který by měli sociální partneři přijmout. Předsedkyně Dagmar Žitníková vyzvala zúčastněné strany, aby vyjádřily souhlas s tím, že pro rok 2018 budou navýšeny platové tarify a základní mzdy všem zaměstnancům ve zdravotnictví o 10 %.

Zaměstnavatelé dodali, že souhlasí za podmínky, že budou pro toto navýšení zdroje.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví se vyjádřili ve smyslu, že jde o reálné odhady a ministerstvo se domnívá, že na zvýšení platů a mezd od 10 % prostředky budou.

K těmto prohlášením zaměstnavatelů a ministerstva byla bouřlivá diskuse.

Předsedkyně Dagmar Žitníková za odbory a zaměstnance zdůraznila nesouhlas s jakýmkoliv nižším zvýšením platů a mezd než 10 % a požádala o úpravu kategorií zaměstnanců pro přiznání příplatku za směny.

Vedoucí pracovního týmu Ivana Břeňková sdělila, že jsou zde dohody a jasné závěry, že se zvýšení platů a mezd vztahuje na všechny zaměstnance, a připomněla dohodu, že se bude navyšovat tři roky za sebou o 10 %. Na tento návrh přistoupily odbory poté, co nebyly finance na jednorázové navýšení základních mezd a platových tarifů o 30 %.

Místopředsedkyně LOKu MUDr. Jana Vedralová sdělila nespokojenost s tím, jak je projednáván, tedy neprojednáván, zákoník práce. V novele zákoníku práce je návrh na sjednocení způsobu směňování tak, aby měli zaměstnanci ve zdravotnictví stejné základy, stejné platové tarify bez ohledu na to, zda pracují v příspěvkové organizaci nebo v obchodní společnosti. Zaměstnavatelé tento požadavek vidí jako nereálný. Na tomto bodu není mezi sociálními partnery shoda.

Místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Ing. Michal Čarvaš se vrátil k úhradové vyhlášce a přednesl prezentaci k návrhu, jak upravit pravidla pro úhradu za poskytnutou zdravotní péči. Prezentace vzbudila zájem a diskusi ve smyslu, že systém úhrad je dán historicky a nelze ho skokově měnit, ale lze uplatňovat postupné úpravy.

Zaměstnavatelé a odbory požadují záruku, že finance určené na zvýšení platů a mezd skutečně doputují do všech nemocnic a k zaměstnancům.

Další jednání o navýšení platů a mezd se musí konat na úrovni zástupců odborů s premiérem.

Příplatek za směny

Příplatek za směny je přiznán nelékařským zdravotnickým pracovníkům v lůžkových zařízeních, kteří pracují bez odborného dohledu ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Zástupce ministerstva popsal postup uvolňování finančních prostředků nemocnicím. Odboráři a zaměstnavatelé sdělili zkušenosti a dopady této změny. Odbory ještě před jednáním vlády o návrhu pro přiznání příplatku vyzvaly ministerstvo, aby vyškrtlo podmínku práce bez odborného dohledu, bohužel tento požadavek ministerstvo neakceptovalo. Důsledky jsou viditelné, kolektivy zaměstnanců jsou nespokojené a dochází k negativním dopadům na jejich spolupráci.

Odbory požadují úpravu nařízení vlády a vypuštění podmínky práce bez odborného dohledu.

Zaměstnavatelé nemají problém s rozšířením kategorie zaměstnanců, ale za podmínky, že bude finančně kryto.

Zaměstnavatelé z nemocnic kraje sdělili, že finance nejdou tak jednoduchou cestou, jak si ministerstvo představovalo. Nemocnice musí předložit podklady kraji, ten na MZ, pak z MZ finance na kraje a tady to musí schválit určitým, ne jednoduchým, procesem zastupitelstvo, které se k tomu musí, a to v době dovolených, sejít.

V této chvíli nejsme ani ve fázi, že by kraje žádaly prostředky. Na MZ došla zatím pouze žádost z jednoho kraje, informace o tom, který kraj to byl, byla neveřejná (když nám zavoláte, sdělíme vám, zda váš kraj je tím správným).

Ministerstvo počítá s finančním krytím pro příští rok cestou úhradové vyhlášky.

Odbory se obávají nedostatečného krytí, proto navrhují zachování tzv. dotačního řízení z prostředků státního rozpočtu.

Ministerstvo podalo informaci o připravovaných legislativních materiálech. Jedná se o již zmíněnou úhradovou vyhlášku, seznam výkonů a také o vyhlášky k zákonům č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb., k zákonům ke způsobilosti lékařů a nelékařských zdravotnických povolání.

Odbory připomněly nutnost úpravy katalogu prací.

Odbory požádaly o podporu a finanční zajištění práce orgánů ochrany veřejného zdraví, krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů. Hygienická služba je dlouhodobě finančně destabilizována.

Odbory požádaly o možnost dalšího zástupce z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech do řídícího týmu MZ pro reformu psychiatrické péče. Žádosti bylo vyhověno.

Odbory požádaly, aby MZ podpořilo návrh odborů a zaměstnavatelů při úpravě katalogu prací zařadit řidiče vozidel ZZS do 8. platové třídy.

Pracovní tým se dohodl, že v případě, že bude projednávat bod týkající se krajů, bude přizván zástupce Asociace krajů ČR.

Další jednání pracovního týmu k úhradové vyhlášce se bude konat 22. srpna, tedy v době konečných příprav úhradové vyhlášky. OS bude dál požadovat splnění dohody ke zvýšení základních mezd a platových tarifů o 10 % všem zaměstnancům ve zdravotnictví a úpravu podmínek pro příplatek za práci ve směnách.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám