Žitníková a Břeňková jednaly s ministryní Müllerovou

Předsedkyně Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou jednaly v pondělí 25. března o situaci v sociálních službách s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou.

Jednání mělo dva významné body.

První se týkal současné situace v sociálních službách a nedostatku financí. Odbory seznámily ministryni s tím, že opakovaně žádaly jejího předchůdce ministra Drábka o zvýšení částky na dotace poskytovatelům. Ze zkušeností z minulých let je evidentní, že částka 6,1 mld. na dotace je nedostatečná a že pokud se nezvýší objem finančních prostředků, tak dojde k zániku některých zařízení a ke zvýšení nezaměstnanosti. Ministryně námitky odborů uznala, na MPSV jsou požadavky na druhé kolo dotačního řízení okolo jedné miliardy. Situaci bude řešit s ministrem financí a premiérem.

Druhým pro odbory neméně významným bodem jednání bylo sdělení odborů ministryni, že požadují dodržení slibu jejího předchůdce a také premiéra ČR zvýšit tarify pro zaměstnance v sociálních službách. Předsedkyně OS předložila ministryni chronologii jednání a závěry ze schůzek ke zvýšení platů a požádala ji o urychlené řešení. Místopředsedkyně OS připomněla, že jednání probíhala i za účasti zástupců krajů a že zaměstnanci v sociálních službách čekají na zvýšení platů několik let.

Paní ministryně reagovala, že chce, aby se platy zvýšily. Nicméně MPSV má představu, že zvýšení nebude pro všechny zaměstnance, ale jen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Nyní je dle MPSV potřeba návrh tarifní tabulky přepracovat a zajistit zdroje.

Odbory se zajištěním zdrojů souhlasí, jejich požadavkem je, aby bylo explicitně řečeno, kolik financí se na zvýšení platů uvolní. Přepracování tabulky odbory vidí jako problém, odborový svaz požaduje zvýšení platů všem zaměstnancům v sociálních službách.

Závěr z jednání byl, že MPSV připraví návrh a ten zašle odborům.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám