Žitníková a Břeňková jednaly s Nečasem, Kalouskem a Drábkem o platech v sociálních službách

Nedostatečné odměňování zaměstnanců v sociálních službách a celkové podfinancování sociálních služeb bylo v pondělí 16. ledna hlavním tématem jednání předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Ing. Ivany Břeňkové s premiérem RNDr. Petrem Nečasem, ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromírem Drábkem a ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem.

Dagmar Žitníková a Ivana Břeňková při jednání požadovaly zvýšení financí pro sociální služby minimálně o 2 miliardy, aby bylo v letošním roce zajištěno jak zvýšení platů zaměstnanců, tak udržení stávajícího rozsahu poskytovaných sociálních služeb.

Premiér Petr Nečas na úvod jednání sdělil, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je rekordmanem v počtu jednání s premiérem a že proto považuje tento odborový svaz za velmi úspěšný. Předsedkyně Žitníková a místopředsedkyně Břeňková na kompliment reagovaly upozorněním, že jejich cílem je především prosadit zvýšení platů, a to se zatím nepovedlo – přes všechna jednání, vysvětlování a opakovaná slova o tom, že odbory mají ve svých požadavcích pravdu a platy v sociálních službách by se zvýšit měly.

Zástupci vlády také na tomto jednání konstatovali, že uznávají oprávněnost požadavku odborů zvýšit platy v sociálních službách, ale současně sdělili, že žádné další finance pro sociální služby nebudou poskytnuty, neboť se nacházíme ve velmi těžké době.

Ministr financí Miroslav Kalousek dokonce sdělil, že pokud vláda a následně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR otevře státní rozpočet, tak to nastane jedině proto, že se budou ve všech resortech hledat úspory a budou se krátit finance. Dále připomněl, že ve všech resortech ke krácení v minulém roce došlo a že státním zaměstnancům byly sníženy objemy prostředků na platy o 10 %. Jako velký úspěch vidí, že sociální služby nebyly pro letošní rok kráceny a že by případně nebyly kráceny ani při dalším snižování.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek odborům doporučil, aby se obrátily na kraje jako na zřizovatele, kteří mají podstatnou část zodpovědnosti za financování sociálních služeb. Podle názoru členů vlády si musí kraje určit svoje priority a snažit se zabezpečit zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách.

Dagmar Žitníková a Ivana Břeňková zdůraznily, že nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců odborový svaz řeší již několik let bez většího úspěchu. Ke zrušení základní tabulky a zvýšení platů všeobecných sester sice došlo, ale v mnoha případech se zvýšení odehrálo na úkor osobního ohodnocení. To je i hlavní důvod, proč odborový svaz požaduje zvýšit objem financí spolu s tarifními tabulkami. K tomu, že není vhodná doba, je těžké se vyjádřit. Zástupkyně odborů si nevzpomínají, že by někdy vhodná doba byla.

V závěru jednání se dohodlo, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracuje analýzu platů zaměstnanců v sociálních službách v takovém rozsahu a členění, aby bylo patrno, jaké nadtarifní složky platu jsou zaměstnancům přiznány. Pokud rozbor jasně ukáže, že ve větším měřítku nejsou přiznány osobní příplatky, bude se jednat o zvýšení stupnice platových tarifů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Odbory za samozřejmé považují i to, že se bude dále jednat o zvýšení odměn za práci i u ostatních zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám