Žitníková a Břeňková jednaly s premiérem a ministry o penězích pro sociální služby

V Poslanecké sněmovně se ve středu 8. července setkali premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Procházka a členové komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Tématem společného jednání bylo financování sociálních služeb v roce 2015, výhled financování na rok 2016, úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a pracovní podmínky zaměstnanců v sociálních službách.

Jednání zahájil premiér uvítáním přítomných a znovu vymezením okruhu problémů.

Následně se slova ujala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která před jednáním předala přítomným podkladový materiál OS, který rekapituluje jednotlivé problémy a zachycuje finanční vývoj sociálních služeb v oblasti dotací a úhrad zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb (viz níže jako soubor ke stažení).

Žitníková úvodem přítomné krátce seznámila s prací zaměstnavatelů a odborů na kolektivní smlouvě vyššího stupně a požádala, aby se k pracovním podmínkám zaměstnanců a možnostem jejich úpravy uskutečnilo samostatné jednání. Následně za odbory připomněla vývoj financování sociálních služeb, politická rozhodnutí předchozích vlád a negativní dopady těchto rozhodnutí na zaměstnance.

Předsedkyně požádala politiky, aby se na vrcholné úrovni dohodli a aby se ukončily nedůstojné tahanice, které všichni přítomní absolvovali v minulých letech.

Úvod předsedkyně doplnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která zrekapitulovala finanční vývoj letošního roku a objemy financí.

Následně se vyjádřili zástupci krajů, kteří připomněli výpadek financí z evropských strukturálních fondů a to, že v kontextu těchto výpadků chybí mnoha zařízením finance na provoz. Zástupci krajů připomněli, že kraje sociální služby spolufinancují, a to celkově částkou okolo 1,2 mld. ročně.

Ministr financí Andrej Babiš sdělil, že nemá dostatek informací o oprávněnosti požadavku na dofinancování služeb, ale mimo to hlavně nemá na dofinancování v rozpočtové rezervě peníze. Stát musel zaplatit kauzu ProMoPro a tyto finance budou chybět. Vicepremiér poté vyzval ministryni, aby MPSV znovu zhodnotilo a prošetřilo, zda by bylo možné najít finance pro dofinancování sociálních služeb z rozpočtu MPSV.

K materiálům předloženým předsedkyní Žitníkovou se rozproudila bohatá diskuze. Hovořilo se o počtu potřebných služeb, o počtech klientů, kterým jsou služby poskytované, o počtech zaměstnanců, kteří služby poskytují.

Premiér Sobotka požádal, aby ministryně Marksová na večerní jednání vlády doplnila potřebné údaje.

Viceprezident APSS ČR Jiří Procházka uvedl, že počty lůžek v domovech pro seniory vzrostly od roku 2007 zhruba o 3000.

Informaci doplnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která sdělila, že je velmi důležité, aby služby byly nejen dostupné, ale aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Současně připomněla nárůst počtu lidí v ghettech a problémy s tím související.

Závěrem jednání předsedkyně Žitníková znovu zopakovala, že je nutné sociální služby dofinancovat MPSV a kraji požadovanými 720 mil Kč a současně řešit dostatečné finance pro rok 2016.

Premiér Sobotka shrnul závěry jednání. MPSV doplní potřebná data pro rozhodování vlády o financování sociálních služeb. Situace žádá rychlé rozhodování, a to do vládních prázdnin. Kraje potřebují rozhodnutí vlády o dofinancování sociálních služeb co nejrychleji.

Druhý bod jednání – financování a úhrady ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb – otevřel ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Úvodem připomněl historii vývoje úhrad a s ní spojené problémy. Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí si jsou problému vědoma, snaží se ho řešit již letos, podařilo se dohodnout zvýšení úhrad ze zdravotního pojištění. Sociální zařízení podepisují s VZP nové dodatky k úhradě ošetřovatelské péče. Oba ministři vědí, že systémová náprava vyžaduje finance minimálně v objemu jedné miliardy, ale je možné, že se po analýzách ukáže, že objem financí na řešení úhrad je vyšší. Pro příští rok se už oba ministři dohodli, že by se měla úhrada odbornosti 913 (všeobecná sestra v sociálních službách) srovnat s úhradami odbornosti 925 (všeobecná sestra v domácí péči).

Ministryně práce a sociálních věcí Marksová doplnila, že je nutné nastavit systém i do budoucna a že obě ministerstva jsou připravena řešit problémy společně.

Premiér Sobotka sdělil, že osobně je také informován, že ví, že domovy pro seniory jsou dnes vesměs LDNkami a že je nutné pohlídat úhrady za ošetřovatelskou péči při tvorbě úhradové vyhlášky.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že situace se v mnoha zařízeních řeší na úkor zaměstnanců a v neprospěch klientů. Obyvatelé zařízení stárnou, jsou více nemocní a je paradoxem, že při tomto vývoji se neustále snižuje počet sester. Jsou zařízení, která už sestry nemají vůbec, nebo je jedna sestra na více než 200 klientů. Problém je opět v nedostatku financí a náklady na všeobecné sestry lze velmi jednoduše spočítat.

Pokud bychom přijali tezi, že se sestry mají zaplatit z výkonů, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění, tak v systému chybí 2 mld. Problémy jsou i s indikacemi zdravotní péče ze strany lékařů a postoji zdravotních pojišťoven, zvláště VZP, k těmto indikacím.

Problémy s indikací ošetřovatelské péče potvrdil viceprezident Procházka, který informace předsedkyně OS doplnil.

Závěr jednání shrnul premiér Sobotka s tím, že ministr Svatopluk Němeček znovu s VZP projedná nutnosti indikace ošetřovatelské péče klientům pobytových zařízení a při tvorbě úhradové vyhlášky na rok 2016 se sjednotí úhrady odbornosti 913 a 925 na stejnou úroveň. MPSV a MZ společně navrhnou koncepční řešení úhrad dlouhodobé péče.

Premiér Bohuslav Sobotka všem účastníkům poděkoval za konstruktivní jednání.

Podobné články

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Načíst další
 
Napište nám