Žitníková jednala 2x se Sobotkou – o systému odměňování a zvýšení platů a mezd

S premiérem Bohuslavem Sobotkou se v úterý 21. července dvakrát sešla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Prvního jednání se zúčastnili také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel a tématem bylo projednání společného návrhu OS a LOK-SČL sjednotit odměňování všech zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních, bez ohledu na jejich právní formu, pod systém platu.

Druhé jednání se konalo v odpoledních hodinách a bylo pokračováním vyjednávání o nárůstu platů a mezd v roce 2016 a řešením výše FKSP.

Za vládní stranu se tohoto jednání zúčastnili premiér Bohuslav Sobotka, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr financí Andrej Babiš. Odbory zastupovali předseda ČMKOS Josef Středula a předsedové OS veřejné správy a veřejných služeb.

Předmětem jednání byl konkrétní požadavek odborů na růst platů již od září letošního roku a novela vyhlášky FKSP, která zvýší objem financí.

Za přítomné požadavky přednesl předseda ČMKOS Josef Středula.

Za vládní stranu se k požadavku odborů vyjádřil nejprve premiér Bohuslav Sobotka, který sdělil, že požadavky odborů považuje za oprávněné, ale je potřeba mít jistotu, že je možné zvýšení platů a objemů FKSP zvládnout finančně.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová sdělila, že MPSV je připraveno legislativně vše realizovat, je ovšem nutné vědět, že novela nařízení vlády musí projít legislativním procesem a na to je nebytná určitá doba. 

Ministr financí Andrej Babiš informoval, že stát je v dobré finanční kondici, ale musí zaplatit, podle rozhodnutí evropského soudu, 7 mld. firmám, které požadují ušlý zisk za emisní povolenky. Problém způsobila vláda premiéra Nečase, kdy zákonem špatně nastavila, přes odpor opozice, jednotlivé limity. Za Ministerstvo financí navrhuje, aby ke zvýšení platů případně došlo od listopadu. Ministerstvo financí také souhlasí s tím, aby se upravila vyhláška o hospodaření s FKSP a aby se objem mzdových prostředků pro potřeby zaměstnanců tvořil z objemů mzdových prostředků ve výši 1,5 procenta (dosud 1 procento).  

Za odbory se k problematice růstu platů vyjádřila předsedkyně Dagmar Žitníková, která znovu vznesla požadavek, aby navýšení objemu financí na platy bylo realizováno zvýšením tarifů. Podle ekonomických propočtů zvýšení objemu financí na platy o 3 % je dostačující na zvýšení tarifů o 5 %.

Předsedkyně Žitníková připomněla také problematiku zvýšení platů zaměstnancům ve zdravotnictví, kde se dohodla s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, že se kvůli nárůstu platů a mezd v roce 2016 sejdou příští týden v pondělí.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám