Žitníková jednala 2x se Sobotkou – o systému odměňování a zvýšení platů a mezd

S premiérem Bohuslavem Sobotkou se v úterý 21. července dvakrát sešla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Prvního jednání se zúčastnili také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel a tématem bylo projednání společného návrhu OS a LOK-SČL sjednotit odměňování všech zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních, bez ohledu na jejich právní formu, pod systém platu.

Druhé jednání se konalo v odpoledních hodinách a bylo pokračováním vyjednávání o nárůstu platů a mezd v roce 2016 a řešením výše FKSP.

Za vládní stranu se tohoto jednání zúčastnili premiér Bohuslav Sobotka, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr financí Andrej Babiš. Odbory zastupovali předseda ČMKOS Josef Středula a předsedové OS veřejné správy a veřejných služeb.

Předmětem jednání byl konkrétní požadavek odborů na růst platů již od září letošního roku a novela vyhlášky FKSP, která zvýší objem financí.

Za přítomné požadavky přednesl předseda ČMKOS Josef Středula.

Za vládní stranu se k požadavku odborů vyjádřil nejprve premiér Bohuslav Sobotka, který sdělil, že požadavky odborů považuje za oprávněné, ale je potřeba mít jistotu, že je možné zvýšení platů a objemů FKSP zvládnout finančně.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová sdělila, že MPSV je připraveno legislativně vše realizovat, je ovšem nutné vědět, že novela nařízení vlády musí projít legislativním procesem a na to je nebytná určitá doba. 

Ministr financí Andrej Babiš informoval, že stát je v dobré finanční kondici, ale musí zaplatit, podle rozhodnutí evropského soudu, 7 mld. firmám, které požadují ušlý zisk za emisní povolenky. Problém způsobila vláda premiéra Nečase, kdy zákonem špatně nastavila, přes odpor opozice, jednotlivé limity. Za Ministerstvo financí navrhuje, aby ke zvýšení platů případně došlo od listopadu. Ministerstvo financí také souhlasí s tím, aby se upravila vyhláška o hospodaření s FKSP a aby se objem mzdových prostředků pro potřeby zaměstnanců tvořil z objemů mzdových prostředků ve výši 1,5 procenta (dosud 1 procento).  

Za odbory se k problematice růstu platů vyjádřila předsedkyně Dagmar Žitníková, která znovu vznesla požadavek, aby navýšení objemu financí na platy bylo realizováno zvýšením tarifů. Podle ekonomických propočtů zvýšení objemu financí na platy o 3 % je dostačující na zvýšení tarifů o 5 %.

Předsedkyně Žitníková připomněla také problematiku zvýšení platů zaměstnancům ve zdravotnictví, kde se dohodla s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, že se kvůli nárůstu platů a mezd v roce 2016 sejdou příští týden v pondělí.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám