Žitníková, Krása a Olejár jednali se zástupkyní ombudsmana Seitlovou

Pokud je člověk přesvědčen, že je něco špatně, musí se pokusit to změnit. Odbory se v případě připravovaného vládního nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb pokusily jeho dopady zvrátit již téměř všemi způsoby. Kvůli připravované časové dostupnosti nemocnic, které do budoucna mohou být od sebe vzdálené hodinu cesty autem, a dvěma memorandům, které uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami a které způsobí rušení nemocnic, odborový svaz absolvoval nesčetné množství jednání. Ve středu 15. srpna se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása a prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár sešli se zástupkyní ombudsmana Jitkou Seitlovou.

Výše jmenovaní se obrátili na úřad veřejného ochránce práv jako na jednu z důležitých institucí, která dohlíží na dodržování práv občanů, aby ho informovali o připravovaných a probíhajících změnách ve zdravotnictví, které poškozují jak pacienty, tak zaměstnance.

Informace o připravovaném vládním nařízení a uzavřených memorandech prezentovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Podle názoru odborů jsou uvedené dokumenty podkladem pro rozbití stávající sítě nemocnic a jejich aplikace do praxe bude jednoznačně znamenat rozbití stávajícího systému poskytování zdravotní péče a zhoršení její dostupnosti.

Předsedkyně Žitníková seznámila Jitku Seitlovou i s jednotlivými kroky, které odbory spolu s ostatními organizacemi již podnikly pro změnu obsahu nařízení vlády k časové a místní dostupnosti (připomínkování, opakovaná jednání na Ministerstvu zdravotnictví, opakované happeningy, medializace problému). Výsledek je ovšem zatím velmi neuspokojivý a ministerstvo poslalo kritizované nařízení k projednání ve vládě.

Odbory se zabývaly nejen obsahem nařízení, ale také faktem, že nová právní úprava je jednoznačně v rozporu s tím, co vládní strany slibovaly v programovém prohlášení vlády. V něm vláda mimo jiné slíbila, že nedopustí zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Žitníkovou doplnil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a vyjádřil se k jinému bodu programového prohlášení, které říká, že vláda bude provádět průběžné vyhodnocování sociálního rizika a dopadů na jednotlivé skupiny obyvatelstva a dále že provede změnu systému regulačních poplatků. Poplatky nejsou v České republice regulovány a chybí účinný sociální systém, jenž by řešil, co s lidmi, kteří na jejich zaplacení nemají. Jako velký problém Národní rada osob se zdravotním postižením vnímá i možnost zaplacení si vybraného lékaře. V tomto případě ministerstvo upravilo výběr lékaře pouze ve věstníku a navíc zákon podle výkladu právníků nedává zmocnění k výběru těchto poplatků.

Jako poslední vystoupil prezident Svazu pacientů Luboš Olejár, který prezentoval stejně závažný problém. Po změně právních předpisů dnes neexistuje v mnoha indikačních skupinách lék bez doplatku. Nemocní a zdravotně postižení se dostávají do neřešitelných situací, protože nemají peníze na zaplacení léků. Olejár předal zástupkyni ombudsmana písemný podnět se stížnostmi konkrétních občanů. Svaz pacientů žádá kancelář o přešetření.

Podle názoru zástupců zúčastněných institucí se neplní ani ta část programového prohlášení vlády, která říká, že vláda provede dlouhodobé nezbytné změny na základě celospolečenská diskuse o reformě za účasti všech politických stran a občanské veřejnosti. Závěrem Žitníková, Olejár i Krása zopakovali, že probíhající změny ve zdravotnictví nejsou ku prospěchu občanů, že občany poškozují a že některé změny mohou být nezvratné a celospolečensky škodlivé (zrušení nemocnic).

Jitka Seitlová informovala přítomné o možnostech kanceláře veřejného ochránce práv a ujistila přítomné, že všechny podněty, které považuje za velmi závažné, předá ombudsmanovi. A co bude dál? Následovat bude ještě jednání s premiérem Petrem Nečasem.

Pokud nevyjde ani tento pokus, budeme se muset začít bránit v regionech, a to bude i o vás! Necháte si zrušit své nemocnice? Necháte se připravit o práci a o dostupnou zdravotní péči? 

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám