Žitníková na říjnové tripartitě upozornila na problémy úhradové vyhlášky

Jednání tripartity  (Rady hospodářské a sociální dohody ČR) bývají hektická. Vesměs se začínají v odpoledních, někdy i večerních hodinách a protahují se do pozdních hodin. Jednání v pondělí 5. října se tomuto rámci nevymykalo. Vláda, odbory a zaměstnavatelé začali jednat odpoledne a na programu měli šest bodů, přičemž na základě požadavku odborů byl na jednání přesunut bod Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví. Čím se tedy tripartity zabývala?

V prvních bodech jsme projednali financování technického vysokého školství a také připravované změny v regionálním školství. Oba body uvedla paní školství Kateřina Valachová a návrhy na řešení problémů tripartita přijala ve shodě.

Dalším trvalým bodem byla Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžných podmínek pro programové období 2014–2020. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová informovala sociální partnery o stavu čerpání finančních prostředků ze stávajícího programového období a také plnění podmínek evropské komise pro čerpání na léta 2014–2020. Za ministerstvo konstatovala, že Česká republika plní podmínky dobře, máme splněno téměř vše. Odbory i zaměstnavatelé tuto zprávu přijali s potěšením.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán předložil plénu tripartity Zprávu o postupu v oblasti novelizace insolvenčního práva, ve které shrnul kroky ministerstva k omezení působnosti tzv. insolvenční mafie. Za zaměstnavatele k návrhům opatření zaznělo, že je potřeba opatření realizovat co nejrychleji.

Bod Aktualizovaný Akční plán na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2015 a návrh Akčního plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2016 byl přeložen na příští jednání. Místo něho tripartita projednala návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Návrh nařízení vlády měl vstoupit v účinnost od 1. října a „zasekl se“ na vládě. Odbory i zaměstnavatelé návrh podpořili a zástupci vlády slíbili jeho urychlené projednání a schválení.

Zprávu o situaci v oblasti migrace přednesl ministr vnitra Chovanec, který přítomné seznámil s počty žadatelů o trvalý pobyt a státní občanství a se současným stavem a návrhy opatření vlády na řešení problematiky migrace. Za odbory zaznělo, že migranti, pokud budou v ČR pracovat, musí mít stejné pracovní podmínky jako ostaní zaměstnanci.

V posledním bodě tripartita projednala materiál Ministerstva zdravotnictví Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví. Odbory i zaměstnavatelé sdělili, že materiál nepostihuje celou problematiku zvýšení platů a mezd.

Předsedkyně Žitníková opět upozornila na to, že někteří zaměstnavatelé mzdy zvýšili jen částečně, někteří vůbec. Ovšem před námi je rok 2016 a závazek vlády, že se ve zdravotnictví zvýší platy a mzdy o 5 %. Připomněla, že odbory požadovaly zvýšení o 10 %.

Naplnění závazku zvýšit platy a mzdy o 5 % veřejně garantoval ministr zdravotnictví – prostřednictvím úhradové vyhlášky se má navýšit objem financí, které budou účelově určené na zvýšení platů a mezd. Zde ovšem odbory vidí zásadní problém. Úhradová vyhláška sice zvyšuje příjmy nemocnic o 3 %, což stačí na zvýšení platů a mezd o 5 %, ale část na  platy a mzdy přímo určuje pouze 1,8 mld., což je maximálně na 3% zvýšení. Předsedkyně odborového svazu požádala ministra o úpravu úhradové vyhlášky, o vyčlenění financí na zvýšení platů a mezd.

Předsedkyně Žitníková také upozornila, že úhradová vyhláška pro rok 2016 v části úhrad pro odbornost 913 – všeobecné sestry v sociálních službách je napsána špatně. Pokud by se ponechalo stávající znění, tak se nejenže úhrady nezvýší, ale naopak hrozí jejich snížení!

Dále předsedkyně OS požádala premiéra Sobotku o mimořádné svolání pléna tripartity k aktuální personální situaci ve zdravotnictví.

Ministrem bylo sděleno, že úhradová vyhláška pokrývá navýšení mezd a že Ministerstvo zdravotnictví finance ve vyhlášce garantuje.

Premiér uvedl, že vyjednávání o platech a mzdách pro rok 2016 bylo pro zdravotnictví ukončeno a že další jednání nevidí jako účelné.

Předsedkyně Žitníková znovu zopakovala, že odbory požadují jednání o personální situaci ve zdravotnictví, která je kritická a ve svém důsledku může vést až k uzavírání nemocnic.

Předsednictvo tripartity se domluví, zda se problematika zdravotnictví zařadí na některé další řádné jednání.

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám