Změny v Zajišťovacím fondu a v odvodech v souvislosti s epidemií COVID-19

Výkonná rada OS schválila 7. dubna 2020 v návaznosti na vyhlášení mimořádných opatření a změny v legislativě v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 změnu Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání daru při ošetřování člena rodiny.

Nově zní tento článek Statutu Zajišťovacího fondu takto:

Dar náleží členovi, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a)   ošetřování 

  1.         I.            dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2.      II.            jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b)   péče o dítě mladší 10 let, protože

  1.         I.            školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2.      II.            dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
  3.    III.            fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

V době platnosti mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií v roce 2020 dar náleží i při ošetřování člena rodiny podle podmínek stanovených zákonem 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Dar se poskytne, pokud ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Dar se poskytne ve výši 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce.

Žádost o dar při ošetřování člena rodiny se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání nebo ukončení potřeby ošetřování (péče), kde je uveden žadatel o dávku. Žádost musí být doručena ústředí OS nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení tohoto dokladu.

c)    Dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění Dlouhodobé ošetřovné.

V praxi to znamená, že o dar při OČR může žádat i člen, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo13 let věku.

Žádosti se podávají stejným způsobem jako dosud (k žádosti se připojí doklad o OČR).

***

Výkonná rada OS schválila 7. 4. 2020 v souvislosti s aktuální situací kvůli epidemii koronaviru COVID-19 výklad finančního řádu OS v tomto znění:

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s nouzovým stavem pro COVID-19 se pro potřeby odvodů členských příspěvků na odborový svaz bude člen, který bude v době vyhlášeného nouzového stavu po celý kalendářní měsíc pobírat ošetřovné, posuzovat stejně, jako člen podle čl. 40 písm. e) finančního řádu OS. Člen čerpající ošetřovné bude uveden v hlášence odvodů členských příspěvků v řádku určeném pro zaměstnance, kteří v daném měsíci neměli příjem z výdělečné činnosti,  a  zaměstnance na MD a RD, pojištěné u D.A.S.

Pro úplnost uvádíme současné znění článku:

(40) Udržovací příspěvek platí člen odborové organizace, pokud jde o:

  1. nepracujícího důchodce,
  2. zaměstnance čerpajícího mateřskou/rodičovskou dovolenou,
  3. studenta,
  4. nezaměstnaného,
  5. zaměstnance, který neměl žádný příjem po celý příslušný kalendářní měsíc z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

V praxi to znamená, že už za měsíc březen tito členové budou hradit pouze udržovací příspěvek.

Odvod do Zajišťovacího fondu zůstává nezměněn.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím, na místopředsedu odborového svazu Lubomíra Francla: francl.lubomir@cmkos.cz

Podobné články

Aktuality 29. 5. 2023 / 8:11

PŘIDEJ SE K NÁM!

Každý někam patří. Patřit mezi odboráře je chytré, výhodné a fajn. Přidej se k nám i ty!

Aktuality 25. 5. 2023 / 7:59

OS veřejných služeb a správy nesouhlasí s omezením FKSP a chtějí jednat o platech

Hodnocením aktuální platové situace a návrhů vlády, jejichž prostřednictvím chce konsolidovat veřejné finance, se 24. května zabývali předsedové odborových svazů zastupujích zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Aktuality 24. 5. 2023 / 13:15

OS a zaměstnavatelé společně proti zdanění benefitů a omezení FKSP

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí se záměrem vlády zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a snížit příspěvek do FKSP.

Načíst další
 
Napište nám